WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Сутність прямих податків та їх місце у формуванні Державного бюджету України (Реферат) - Реферат

Сутність прямих податків та їх місце у формуванні Державного бюджету України (Реферат) - Реферат

Податки з на елення -це економічні відносини в грошовій формі,які виникають між д фжавою і населенням із приводу примусового обов'язкового вилучення части ти доходу для створення централізованого грошового фонду держави.

Прибуткове оподаткування доходів громадян може здійснюватися за пропорційними і прогресивними (регресивними) ставками. Прогресія(регресія) буває прямою і ступінчастою.При прямій прогресії ставки збільшуються (зменшуються) із зростанням доходу, і податок за цими ставками нараховується пропорційно розміру доходу. Як правило, в системі прибуткового оподаткування ромадян при побудові шкали ставок використовується ступінчастий метод. Суть його полягає в тому, що дохід розбивається на частки, для кожної з яки: установлюється своя ставка податку. При прогресивній шкалі кожна наступна частка доходу оподатковується за більшою, а при регерсивній-за меншою ставкою, ніж попредня[3].

України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які постійно проживають поза межами України ,є платниками податку на нерухоме майно,яке перебуває в їх власностідільки в тому випадку,якщо воно знаходиться на території України.

Об'єктом оподаткування є нерухоме майно ,що перебуває у власності громадян:житлові будинки,квартири,дачні (садові) будинки,гаражі,а також інші приміщення та споруди[5].

Платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є як юридичні, так і фізичні особи,у власності яких є транспортні засоби. Ставки податку встановлюються в частинах мінімальної заробітної плати залежно від виду транспортного засобу та його вантажопідйомності.Для обчислення податку необхідно ставку помножити на показники потужності двигуна,які виражаються в кінських силах або в ккіловатах потужності.Контроль за сплатою податку звласників транспортних засобів здійснюють як податкові інспекціїдак і державні автомобільні інспекції.Зокремадехнічний огляд автомобілів,які проводять автомобільні інспекційне здійснюється без пред'явлення розрахункових документів про сплату податку з власників транспортних засобів.Податкові інспекції мають можливість проконтролюватисплату цього податку тільки в юридичних осіб,причому контроль може здійснюватися у два етапи: камеральна перевірка та документальна.[16]

Камеральна перевіркапроводиться в податковому органідуди платники мають подавати разом з іншими формами звітності і розрахунку податку з власників транспортних засобів.У цьому розрахунку платник наводить такі дані:марки авт'омобілів,що перебувають на балансі підприємства^ їх кількість,потужність двигунів,на основі яких і обчислюється сума податку належно до сплати в бюджет.

Документальна перевірка правильності сплати цього податку проводиться податковим інспектором безпосередньо на підприємстві разом із перевіркою правильності та своєчасності сплати інших податків.Для перевірки використовуються книги чи картки обліку основних засобів та технічні

державою та підприємствами всіх форм власності прибутку як головного джерела інноваційногї діяльнос-ті підприємства є податок на прибуток підприємств,що входить до складу податкової системи України[18].

У ході історії людством вироблено різні форми і методи оподаткування. Кожен вид податків має свої специіфчні риси та функціональне призначення і займає окреме місце в податковій системі.Прямі податки встановлюються безпосередньо щодо платниківд'х розмір залежить від масштабів об'єкта оподаткування.Цей вид податків сприяє такому розподілу податкового тягаря, при якому більше сплачують ті члени суспільства котрі мають вищі доходи.Такий принцип більшістю економістів світу вважається найсправедливішим з самого початку оподаткування прибутку підприємств його називали "впровадженням законів правди і справедливості",вважаючи найдосконалішою формою оподаткування.

Поряд з іншими видами податків податок на прибуток підприємств є елементом податкової системи України та інструментом перерозподілу нацонального доходу.Але на відміну від податку на додану вартість цей податок є прямимдобто його кінцева сума повністю залежить від кінцевого результату господарської діяльності підприємств та організацій[9].

В Україні система оподаткування прибутку характеризується частою зміною об'єкта оподаткування.Так,у 1991 р.податок справлявся з прибутку, в 1992-3 доходу,в першому кварталі 1993-3 прибутку,починаючи з другого кварталу 1993 та у 1994р.-з доходу,в 1995-1997рр.-з пибутку.Динаміка надходження податку на прибуток підприємств та організацій за період з 1999 по 2002роках (Додатокі ).

Згідно з редакцією Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств",що діяла до 01.07.97 р.,об'єктом оподаткування був пртбуток, що визначався як виручка від реалізації" з якої вираховувалась собівартість.При цьому не враховувались витрати підприємства,що були понесені за звітний період,але не знайшли відображення в собівартості. Це витрати на створення виробничих запасів,що використовуватимуться в майбутньому податковому періоді. Створювалась ситуаціядоли підприємство практично зазнавало великих втрат і не мало обігових коштів,але мало об'єкт оподаткування за бухгалтерським обліком.Результатом таких дій було "вимивання" обігових коштів підприємств[4].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.- К.:Велес,- 1998р.-80с.

2.Закон України від 28.12.94 р. №334/94-ВР "Про оподаткування прибутку

підприємств".

3.3акон України від 24.12.2002 p. №349-IV "Про внесення змін до Закону

України "Про оподаткування прибутку підприємств".

4.Бюджетний кодекс України. - К.: Атіка, 2003.-80 с.

5. Про Державний бюджет України на 2002 p.: Закон України від 17 лютого

2002р. №1458.

6.Вісник податкової служби України. 2002. № 52-65 с.

7.Вісник податкової служби України. № 6/2003.-81 с.

8.Економіка України. 2002. № 196 с.

9.Фінанси України. 2001. № 5-160 с.

10.Фінанси України. 2002. № 7-160 с.

11. Фінанси України. 2003. № 6-160 с.

12. Як правильно платити податок на прибуток, кондифіковано станом на10.02.2003 р. спеціальний додаток до тижневика "Дебет-Кредит".

13.Гега П.Т. Правовий режим оподаткування в Україні. -К: Юрінком, 2000.-206с.

14.Основи податкового .законодавства: Навч.посібник.-Львів:Світ,2000.-88 с.

15.Ляшенко Ю.І.,Солдатенко О.В. Оподаткування в Україні: Навч.посібник.-

Ірпінь. Академія ДПС України, 2003.-272 с.

16.Розвиток податкової системи в перехідній економіці.-Ірпінь, Академія ДПС

України,2001.-362с.

17. Левадний О.М. Податкова система і шляхи її реформування: Навч.посібник.

-К.: Парламентське видавництво, 2001.-216 с.

18. А.М.Соколовська. Податкова система України: теорія та практикавстановлення.-К.: НДФІ, 2001.-372 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...