WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу - Курсова робота

Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу - Курсова робота

повністюспоживаються у технологічному процесі (сировина), інші змінюють тільки свою форму чи розмір (фарби), інші зовсім не змінюються (запасні частини).
Товарні запаси - придбані підприємством для подальшого перепродажу.
Запаси відображаються у звітності та бухгалтерському обліку за найменшою з двох оцінок: первісною або чистою вартістю реалізації.
2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази та спеціальної літератури
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності визначає положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".
Нормативна база.(2).
Рис.1 структура П(С)БО 9 "Запаси".
Таб.2.
Економіко-правовий аналіз чинної нормативної бази з обліку, аудиту, аналізу виробничих запасів.

з/п. Нормативний
документ Короткий зміст Використання в обліку, аналізі та аудиті.
1 2 3 4
1.
Про бухгалтерський облік і фінансову звітність: Закон України №996-XIV від16.07.99р.,із змінами і доповненнями.
Закон визначає правові засади регулювання організації ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності в Україні.
Складається з 5 розділів.
1. Загальні положення.
2. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
3. Організація та ведення бухгалтерського обліку.
4. Фінансова звітність.
5. Прикінцеві положення. Закон використовується всіма юридичними особами, створеними відповідно до законодавства у незалежності від їх організаційно-правової форми і форми власності, а також представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності.
2. Про оподаткування прибутку підприємств: №283/97-ВР від 22.05.97р. Закон визначає правила ведення податкового обліку.основою нової методики є облік валових витрат і валових доходів та амортизаційних відрахувань з метою визначення оподаткованого прибутку та суми податку на прибуток.В законі визначаються суб'єкти та об'єкти оподаткування, види податків і зборів. Використовується в обліку зобов'язань для формування валових витрат у податковому обліку.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" № 92 від 27.04.2000р. Визначає загальні положення та методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності. Норми даного положення використовуються для правильної класифікації основних засобів за групами, визначення первісної вартості основних засобів, вибору методу амортизації.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" №246 від 20.10.99р., зі змінами і доповненнями. Визначає загальні положення та методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності. Наведено значення основних термінів, дається визнання та первісна оцінка запасів. Норми цього положення застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності, крім бюджетних установ.
5. План рахунків бухгалтерського обліку, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій №291 від 30.11.99р. План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності у бухгалтерському обліку. Рахунки класів 0-7 є обов'язковими для всіх підприємств.
Рахунки класу 9 використовуються всіма підприємствами, крім суб'єктів малого підприємництва, та організацій діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності.
6. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій №291 від 30.11.99р. Інструкція встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб. Використовується підприємствами та організаціями всіх форм власності (крім банків та бюджетних установ).
7. Порядок ведення обліку приросту балансової вартості покупних товарів (крім активів, що підлягають амортизації, цінних паперів та деривативів), матеріалів, сировини, комплектуючих виробів, напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві і залишках готової продукції №124 від 11.06.98р.
8. Положення про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалася, з групи товарів широкого вжитку, продукції виробничо-технічного призначення і надлишкових товарно-матеріальних цінностей, №149-300, від 15.12.99р.
3. Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства.
Коломийський лісокомбінат здійснює свою діяльність в деревообробній промисловості. Він підпорядкований лісозаготівельному об'єднанню "Прикарпатліс".
Місце знаходження підприємства: Україна, 285200 м. Коломия, Івано-Франківська область, вул. Гетьманська, 26.
Коломийський лісокомбінат створений в кінці грудня 1959 року на базі управління лісового господарства підпорядкованого Міністерству лісового господарства України та Коломийського ліспромгоспу управління системи Укрпромрад, який був створений на базі Станіславського ліспромгоспу який проіснував з серпня 1974 року по березень 1958 року.
При організації управління підприємства користуються типовими структурами і методами управління.
Бухгалтерія організовує бухгалтерську і статистичну звітність, контролює збереження власності, розхід грошових коштів і матеріальних цінностей.
В 1996 році від Коломийського лісокомбінату відділилося 6 дочірних підприємств:
1. ДП "Стандарт";
2. ДП "Оберіг";
3. ДП "Форест";
4. ДП "Транспортліс";
5. ДП "Краса Карпат";
6. ДП "Імпала".
Структура управління підприємством.
Середньоспискова чисельність підприємства - 96 чоловік.
Основним видом діяльності ВАТ "Коломия ЛК" є розпиловка сировини. Дане підприємство надає послуги промислового і давальницького характеру.
Основними видами товарної продукції є наступні:
" товарні пиломатеріали;
" чорнові меблеві заготовки;
" тара;
" фреза;
" плашка
на даний час підприємством ведуться переговори про укладання угоди з багатьма закордонними фірмами.
Аналіз фінансового стану підприємства за нових умов розпочинають оцінкою майна, наявного в його розпорядженні або ним контрольного, виділенням у складі майна оборотних (мобільних ) і позаоборотних (іммобілізованих) засобів, вивченням причин зміни їх складу та структури. Аналіз виконують за даними балансу підприємства.
Аналіз стану майна підприємства розпочинається оцінкою зміни його складу та структури за аналізований період. Для цього складають за даними аналітичного балансу аналітичну таблицю.
Оцінка зміни вартості майна

 
 

Цікаве

Загрузка...