WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інформаційна система обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками (Диплом) - Дипломна робота

Інформаційна система обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками (Диплом) - Дипломна робота

При натисненні на кнопку "Відкриття журналу операцій по партнерові" на панелі інструментів, з'являється форма "Обороти по рахунку 60", яка представленя в додатку 28. В ній містяться наступні об'єкти:

 • поле для виводу назви обраного партнера, по якому відкрито журнал операцій;

 • поля для вводу початкового сальдо по дебету і кредиту рахунка №60;

 • поля для відображення обороту і кінцевого сальдо по дебету і кредиту рахунка №60;

 • таблиці для перегляду інформації про здійснені операції по дебету і кредиту рахунка №60, які використовуються також для вибору операції для її редагування або знищення;

 • набори кнопок для добавлення простої чи складної проводки, редагування, знищення, сортування і пошук операцій, переходу до першої або останньої операції;

 • кнопки "Акт звірки", "Проводки", "Документи" для формування, перегляду і друку звітів;

 • кнопку "Вихід" для закриття журналу операцій і повернення в форму "Партнери".

Для добавлення операції по партнеру, який вибрано з списку партнерів в формі "Партнери" необхідно, знаходячись в формі "Обороти по рахунку 60" натиснути кнопку "Добавлення операції". При цьому викликається форма для вводу даних про операцію, яка представлена в додатку 29. Дана форма викликається також при натисненні кнопки "Редагування операції", коли необхідно редагувати операцію. Форма містить наступні елементи:

 • поле для вводу номера рахунка, по якому проводиться операція;

 • поле для вводу суми операції;

 • поле для вводу дати проведення операції;

 • поле для вводу номера документа, на основі якого здійснюється операція;

 • кнопки "Записати" та "Відмова" для закриття форми із збереженням та без збереження змін відповідно.

Після добавлення чи редагування операції користувач повертається до форми "Обороти по рахунку 60".

Для друкування звітів на стандартній панелі інструментів знаходиться кнопка "Друк", натискання на яку приводить до появи форми "Друк звітів", яка приведена в додатку 30. Форма містить список звітів і кнопки "Друк" та "Вихід". Друк звіту здійснюється шляхом вибору необхідного звіту зі списку звітів і натиснення кнопки "Друк". При цьому можуть з'явитись вікна для вводу додаткових параметрів і вікна налаштування друку, в яких користувач може задати параметри друку.

Висновки

В дипломному проекті спроектовано систему обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками.

Було проведено дослідження технології ведення обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками у ПП "Біомед", вивчено структуру та функції оперативного управління, наявне програмне та апаратне забезпечення, комплекс задач, що вирішується ним.

Побудовано структурну схему системи, розроблено математичний апарат, інформаційне забезпечення для реалізації більш досконалого рішення даної задачі. Для досягнення цього був використаний метод аналізу існуючої системи на основі потоків даних різного рівня деталізації.

У першому розділі проекту проаналізовано роботу ПП "Біомед" та систему управління ним, розглянуто інформацію, яка циркулює в досліджуваній системі, вивчено існуючі методи збору, обробки та зберігання інформації, виявлено ряд недоліків.

Результатом другого розділу є спроектована модель системи з урахуванням недоліків. Для розробки програмного забезпечення розроблене інформаційне забезпечення, спроектовано даталогічну модель системи. В цьому ж розділі наведено математично-алгоритмічне забезпечення функціонування системи.

Розроблена в дипломному проекті інформаційна система забезпечить гнучкість процесу обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками, надасть можливості для аналізу проведених розрахунків для прийняття оптимальних управлінських рішень.

Література

 • Волков С.М., Романов А.М. Организация машинной обработки экономической информции.- М.: Финансы и статистика, 1988.

 • Дипломное и курсовое проектирование по машинной обработке информации.- М.: Финансы и статистика, 1985.

 • Жеребин В.М. Автоматизация проектирования экономических информационных систем.- М.: Финансы и статистика, 1988.

 • Когаловский М.Р. Технология баз данных на персональных ЭВМ.- М.: Финансы и статистика, 1992.

 • Королев М.А. и др. Теория экономических информационных систем.- М.: Финансы и статистика, 1984.

 • Коутс Р., Влейминк И. Интерфейс "Человек компьютер": Пер. с англ.- М.:Мир, 1990.

 • Лавінський Г.В. та ін. Автоматизовані системи обробки економічної інформації.-К.: Вища школа, 1995 р.

 • Методические указания к дипломному проектированию для студентов спец. 0715 - экономическая информатика и АСУ/ Б.Е.Одинцов. - Львов: Вища школа, ЛГУ, 1990. - 67 с.

 • Одинцов Б.Е. Экономическая информатика.- Хмельницкий, 1996.

 • Омельченко Л.Н. Самоучитель Visual FoxPro 6.0. – Санкт-Петербург: BHV, 1999. – 500 с.

 • Твердохлiб М.Г. Система обробки облікової інформації на персональних ЕОМ.-К.:Техніка, 1993.

 • Твердохлеб Н.Г. Безбумажная технология в управлении производством.-К.:Техника,1991.

 • Бухгалтерський облік. – Тернопіль: Центр Європи, 1994. – 176с.

 • Економічний аналіз діяльності промислових підприємств та об'єднань. – Тернопіль: ТАНГ, 1995. – 300с.

 • З.В. Задорожний, Я. Д. Крупка, Р. О. Мельник. Бухгалтерський облік. – Київ: ІЗМН МОУ, 1996. – 414с.

 • Сопко В.С. Бухгалтерський облік в промисловості та інших галузях народного господарства. – Київ: Вища школа, 1992. – 463с.

 • Сопко В.С. Бухгалтерський облік у підприємництві. Київ: Техніка, 1995. – 259 с.

  Д

  Власник

  Директор

  Відділреалізації

  Склад

  Бухгалтерія

  Заступникдиректора

  Юрист

  Відділмаркетингу

  одаток 1

  Додаток 2

  Д

  Оборотні відомості

  Акт звірки

  Узагальнені сальдові відомості

  Сальдові відомості

  Журнал-ордер

  Проплачене платіжне доручення

  Узагальнені оборотні відомості

  Розхідна накладна

  Постачальники

  Банк

  Бухгалтерія

  одаток 3

  Контекст-діаграма системи обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками

  Д

  Узагальнені оборотні відомості

  Оборотні відомості

  Журнал-ордер

  Сальдові відомості

  Узагальнені сальдові відомості

  Акт звірки

  Платіжне доручення

  Розхідна накладна

  Постачальники

  Банк

  Бухгалтерія

  Дані, що зберігаються

  Діаграма 1-го рівня системи обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками

  одаток 4

  Документи в електронному вигляді

  Д

  Дані про операції

  Записана інформація про операції

  Файл операцій

  Інформація про операції, що записується

  Введена інформація про операції

  Розхідна накладна

  Платіжне доручення

  Діаграма 2-го рівня для процесу 1 "Ввід даних"

  одаток 5

  Д

  Діаграма 2-го рівня для процесу 2 "Формування результатних документів"

  одаток 6

  Журнал-ордер

  Акт звірки

  Узагальнені сальдові відомості

  Узагальнені оборотні відомості

  Сальдові відомості

  Оборотні відомості

  Дані про операції

  Д

  SDPrrdm

  SKPrrkm

  SDKrrdm

  SKKrrkm

  SDPrrdjm

  SKPrrkjm

  SDKrrdjm

  SKKrrkjm

  SODrrd

  ZODrrdjm

  ZOKrrkjm

  SOKrrk

  SOKrdrrk

  ODrrdrkjnd

  OKrdrrkjnd

  SODrrdrk

  Ordrkjnd

  PSnjzd

  SSnjd

  Snijd

  Knijd

  Pnijd

  Граф взаємозв'язку показників

  одаток 8

  Додаток 9

  Постачальник: _________________________

  Адреса: _______________________________

  тел. ____________ факс _________________

  Банк: _________________________________

  р/р № _____________________ МФО ___________ Код: _______________

  Розхідна накладна № _______________ від _______________

  Отримувач: ____________________________

  Адреса: _______________________________

  тел. ____________ факс _________________

  Банк: _________________________________

  р/р № _____________________ МФО ___________ Код: _______________

  Через

  доручення: ___________________ від ___________________

  Договір /контракт/ № _____________________

  Дата сплати: ______________ Умови відпуску ________________________

  № пп

  Серія

  Найменування

  Од. вим.

  Кількість

  Вартість митна (імп.) завода-вироб. (укр.)

  Націнка %

  Ціна відпускна в ГРН.

  Сума відпускна в ГРН

  Сума ПДВ

  Сума до оплати з урах. ПДВ

  Всього


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...