WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інформаційна система обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками (Диплом) - Дипломна робота

Інформаційна система обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками (Диплом) - Дипломна робота

Деталізація процесу 2 "Формування результатних документів" за допомогою діаграми другого рівня наведена в додатку 6. В результаті декомпозиції даного процесу одержуємо наступні дрібніші процеси:

 • формування оборотних відомостей (процес 2.1);

 • формування узагальнених оборотних відомостей (процес 2.2);

 • формування сальдових відомостей (процес 2.3);

 • формування узагальнених сальдових відомостей (процес 2.4);

 • формування журнала-ордера (процес 2.5);

 • формування акту звірки (процес 2.6).

Дані про операції є вхідними для процесів 2.1, 2.3, 2.5 та 2.6, на виході яких формуються відповідно оборотні відомості, сальдові відомості, журнал-ордер та акт звірки. Оборотні і сальдові відомості є вхідними даними відповідно для процесів 2.2 та 2.4, в яких формуються узагальнені відомості.

Процес 3 "Друк і передача результатних документів" не вимагає деталізації.

Для висвітлення технології рішення даної задачі у системі, що проектується і для порівняння її з існуючою технологією, систему зручно представити у вигляді техпроцесу, який зображено в додатку 7. При оприбуткуванні товару дані з накладних вводяться в пам'ять ЕОМ. В процесі введення даних ідбувається їх перевірка на правильність, повідомлення про помилки (якщо вони виявлені) виводяться на екран монітора, і процедура вводу повторюється. Після того, як дані введені і перевірені, вони записуються на жорсткий диск ЕОМ в наступні файли: "Журнал операцій", "Партнер" та "Товар".

Аналогічно здійснюється ввід даних з платіжних доручень і корекція помилок при оплаті рахунку. В цьому випадку дані записуються на жорсткий диск ЕОМ у файли "Журнал операцій" і "Платіжні доручення".

В результаті наступних етапів формуються результатні документи, для чого використовується інформація з файлу "Журнал операцій". Це етапи: "Формування журнала-ордера", "Формування оборотно-сальдових відомостей" і "Аналіз оплати і оприбуткування".

2.2 Математично-алгоритмічне забезпечення

При роботі система використовує ряд показників, які зручно представити у вигляді таблиць, виділивши реквізити-основи і реквізити-ознаки (див. таблицю 1 і таблицю 2).

Таблиця 1. Реквізити-основи

Показник

Назва реквізиту

Позначення у файлі

R1

Сальдо дебетове на початок місяця

SDP

R2

Сальдо дебетове на кінець місяця

SDK

R3

Сальдо кредитове на початок місяця

SKP

R4

Сальдо кредитове на кінець місяця

SKK

R5

Дебетовий оборот

OD

R6

Кредитовий оборот

OK

R7

Загальний дебетовий оборот

ZOD

R8

Загальний кредитовий оборот

ZOK

R9

Сума операції

O

R10

Сума операцій

SO

R11

Сума операцій по дебету

SOD

R12

Сума операцій по кредиту

SOK

W1

Сума

S

W2

Загальна сума

SS

V1

Кількість

K

V2

Ціна

P

V3

Проплачена сума

PS

Таблиця 2. Реквізити-ознаки

Показник

Назва реквізиту

Позначення у файлі

P1

Товар

I

P2

Постачальник

J

P3

Дата

D

P4

Номер накладної

N

P5

Дебетовий рахунок

RD

P6

Кредитовий рахунок

RK

P7

Дебет рахунка № 60

RRD

P8

Кредит рахунка № 60

RRK

P9

Місяць

M

P10

Дата початку місяця

DP

P11

Дата кінця місяця

DK

P12

Дата оплати

Z

Граф взаємозв'язку показників зображений в додатку 8.

Розглянемо кожен з використовуваних в системі показників і наведемо формули, за якими вони обчислюються:


 • – сума товару i, поставленого постачальником j на дату d за накладною n.

  , (1)

  де: – кількість товару i, поставленого постачальником j на дату d за накладною n;

  – ціна товару i, поставленого постачальником j на дату d за накладною n.

 • – загальна сума товару, поставленого постачальником j на дату d за накладною n.

  . (2)

 • – сума операції по дебету рахунка rd і по кредиту рахунка rk по накладній n постачальника j на дату d.

  ; (3)

  , (4)

  де – сума, проплачена постачальнику j на дату z згідно накладної n за дату d.

 • – оборот по дебету рахунка №60 і кредиту рахунка rk по партнеру j на дату d. Показник формується шляхом вибірки без арифметичних обчислень.

 • – оборот по кредиту рахунка №60 і дебету рахунка rd по партнеру j на дату d. Формується шляхом вибірки.

 • – загальний оборот по дебету рахунка №60 по партнеру j за місяць m.

  . (5)

 • – загальний оборот по кредиту рахунка №60 по партнеру j за місяць m.

  . (6)

 • – сальдо на кінець місяця m по дебету рахунка №60 по партнеру j.

  . (7)

 • – сальдо на кінець місяця m по кредиту рахунка №60 по партнеру j.

  . (8)

 • – сальдо на початок місяця m по дебету рахунка №60 по партнеру j.

  . (9)

 • – сальдо на початок місяця m по кредиту рахунка №60 по партнеру j.

  . (10)

 • – сальдо на кінець місяця m по дебету рахунка №60.

  . (11)

 • – сальдо на кінець місяця m по кредиту рахунка №60.

  . (12)

 • – сальдо на початок місяця m по дебету рахунка №60.

  . (13)

 • – сальдо на початок місяця m по кредиту рахунка №60.

  . (14)

 • – сума операцій по дебету рахунка №60 і по кредиту рахунка rk.

  . (15)

 • – сума операцій по кредиту рахунка №60 і по дебету рахунка rk.

  . (16)

 • – сума операцій по дебету рахунка №60.

  . (17)

 • – сума операцій по кредиту рахунка №60.

  . (18)

  2.3 Інформаційне забезпечення

  До складу інформаційного забезпечення входить позамашинне та внутрішньомашинне інформаційне забезпечення.

  Позамашинне інформаційне забезпечення складається з вхідних і результуючих документів. Вхідні документи служать для фіксації інформації в місці її виникнення і передачі її для обробки. В системі автоматичної обробки економічної інформації з них формуються оперативні масиви інформації. Результуючі документи  це документи, які формуються системою в результаті розв'язку задачі.

  Для машинної обробки інформації необхідно провести класифікацію та кодування всіх реквізитів-ознак. Закодовані реквізити представимо у таблиці 3.

  Таблиця 3. Опис класифікаторів та систем кодування

  Назва кодованої множини

  Система кодування

  Структура коду

  Розшифрування розрядів

  Товар

  Порядкова

  ХХХХ

  Порядковий номер товару

  Постачальник

  Порядкова

  ХХХ

  Порядковий номер постачальника

  Дата

  Позиційна

  ХХ.ХХ.ХХХХ

  Число, місяць, рік

  Номер накладної

  Порядкова

  ХХХ

  Номер накладної

  Дебетовий рахунок

  Позиційна

  ХХ.ХХ

  Номер рахунка, номер субрахунка

  Кредитовий рахунок

  Позиційна

  ХХ.ХХ

  Номер рахунка, номер субрахунка

  Місяць

  Позиційна

  ХХ.ХХХХ

  Місяць, рік

  Дата початку місяця

  Позиційна

  ХХ.ХХ.ХХХХ

  Число, місяць, рік

  Дата кінця місяця

  Позиційна

  ХХ.ХХ.ХХХХ

  Число, місяць, рік

  Дата оплати

  Позиційна

  ХХ.ХХ.ХХХХ

  Число, місяць, рік


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...