WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інформаційна система обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками (Диплом) - Дипломна робота

Інформаційна система обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками (Диплом) - Дипломна робота

Міністерство освіти і науки України

Тернопільська академія народного господарства

Інститут комп'ютерних інформаційних технологій

Кафедра моделювання та оптимізації економічних систем і процесів

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ

(на прикладі ПП "Біомед")

Дипломний проект

Зміст

Зміст 2

ВСТУП 5

1 АНАЛІЗ ПОТРЕБ ПП "БІОМЕД" В СТВОРЕННІ КІС ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ 6

1.1 Характеристика ПП "Біомед" і опис діючої системи обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками 6

1.2 Існуючі шляхи розв'язку задачі обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками 12

1.3 Постановка задачі на проектування 13

2 РОЗРОБКА ЗАГАЛЬНОСИСТЕМНИХ РІШЕНЬ 15

2.1 Загальна структура розроблюваної системи 15

2.2 Математично-алгоритмічне забезпечення 19

2.3 Інформаційне забезпечення 24

3 ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ 41

3.1 Структура програмного забезпечення 41

3.2 Розробка програмних модулів 52

3.3 Практична реалізація системи 54

Висновки 62

Література 64

Додаток 1 66

Власник 66

Директор 66

Заступник директора 66

Склад 66

Бухгалтерія 66

Відділ маркетингу 66

Відділ реалізації 66

Юрист 66

Додаток 2 67

Додаток 3 68

Постачальники 68

Бухгалтерія 68

Банк 68

Контекст-діаграма системи обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками 68

Додаток 4 69

Постачальники 69

Банк 69

Бухгалтерія 69

Діаграма 1-го рівня системи обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками 69

Документи в електронному вигляді 69

Додаток 5 70

Діаграма 2-го рівня для процесу 1 "Ввід даних" 70

Додаток 6 71

Діаграма 2-го рівня для процесу 2 "Формування результатних документів" 71

Додаток 8 72

Додаток 9 73

Постачальник: _________________________ 73

Адреса: _______________________________ 73

тел. ____________ факс _________________ 73

Банк: _________________________________ 73

р/р № _____________________ МФО ___________ Код: _______________ 73

Розхідна накладна № _______________ від _______________ 73

Отримувач: ____________________________ 73

Адреса: _______________________________ 73

тел. ____________ факс _________________ 73

Банк: _________________________________ 73

р/р № _____________________ МФО ___________ Код: _______________ 73

Через 73

доручення: ___________________ від ___________________ 73

Договір /контракт/ № _____________________ 73

Дата сплати: ______________ Умови відпуску ________________________ 73

Додаток 10 74

Проведено банком 74

Додаток 11 75

Обороти по дебету 75

Додаток 12 76

Обороти по кредиту 76

Додаток 13 77

Оборот по дебету 77

Додаток 14 78

Оборот по кредиту 78

Додаток 15 79

Всього 79

Згорнуте 79

Додаток 16 80

Всього 80

Згорнуте 80

Додаток 17 81

Узагальнена сальдова відомість 81

Додаток 18 82

82

Журнал-ордер 82

Всього по дебету 82

Всього по кредиту 82

Додаток 19 83

Акт звірки 83

Додаток 20 84

Додаток 21 86

Додаток 22 87

Додаток 23 91

ВСТУП

На сучасному етапі розвитку народного господарства проходить подальше вдосконалення управлінської діяльності підприємств. Зміни, які проходять в економіці України, потребують підвищення ефективності та якості управлінської праці. Це викликано всезростаючим науково-технічним прогресом, впровадженням на промислових підприємствах досягнень науки і техніки.

Завданням переддипломної практики є ознайомлення із структурою приватного підприємства "Біомед", оцінка комплексу технічних і програмних засобів, аналіз технології збору, обробки та передачі інформації, а також виявлення недоліків у функціонуванні системи обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками.

Метою практики є удосконалення існуючої в приватному підприємстві "Біомед" системи обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками та насичення її елементами аналізу і контролю. Це допоможе ефективніше управляти підприємством, приймати відповідні рішення на різних рівнях управління та, як наслідок, забезпечить отримання очікуваного прибутку.

1 АНАЛІЗ ПОТРЕБ ПП "БІОМЕД" В СТВОРЕННІ КІС ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ

1.1 Характеристика ПП "Біомед" і опис діючої системи обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками

Приватне підприємство "Біомед" засноване у 1994 році (фактично діє з жовтня 1998 року) для здійснення господарської діяльності, скерованої на виконання для об'єднань, підприємств, виробничих колективів та громадян, послуг та робіт у вирішенні медичних, медико-біологічних, науково-технічних, виробничих та соціальних проблем, а також з метою одержання прибутків від основних видів діяльності.

В своїй діяльності підприємство керується Законами України "Про підприємництво", "Про підприємства України", та іншими актами та нормативами з врахуванням особливостей, що передбачені в статуті підприємства.

Предметом діяльності підприємства є:

 • проведення фундаментальних наукових досліджень в області медицини та створення для цих цілей відповідної апаратури;

 • розробка і реалізація програмних засобів обчислювальної техніки, в тому числі їх адаптація до проблем діагностики та лікування;

 • розробка, виготовлення, і впровадження програмно-апаратних медичних систем, включаючи поставку та сервісне обслуговування;

 • навчання користувачів для роботи з програмно-апаратними медичними системами;

 • виконання інформаційно-обчислювальних послуг;

 • проведення маркетингових досліджень в області медицини;

 • виконання науково-методичної і рекламної діяльності, в тому числі видавничої діяльності в сфері медико-біологічних технологій, промислового виробництва медичної апаратури та лікарських засобів;

 • навчання, підготовка кадрів та підвищення кваліфікації в галузі медицини;

 • організація і проведення виставок, семінарів, конкурсів, конференцій по питаннях дослідження, розробки і використання апаратних і програмних засобів в галузі медицини та біології;

 • розробка і впровадження заходів, виготовлення приладдя, інструментів та пристроїв, скерованих на охорону праці, навколишнього середовища та оздоровлення населення;

 • надання посередницьких послуг з основних видів діяльності;

 • надання медичної допомоги та послуг;

 • видавництво газет, журналів, бюлетнів, бланків медичної документації, методичних розробок, арактичних рекомендацій, іонографій, довідників, книг, підручників в галузі біології і медицини;

 • здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень автомобільним транспортом;

 • здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами та медикаментами.

Структуру підприємства зображено в додатку 1.

На даний момент основним видом діяльності підприємства є роздрібна торгівля медикаментами. Це передбачає, зокрема, ведення бухгалтерського обліку.

На підприємстві вже автоматизовано задачі бухгалтерського обліку "Склад" та "Реалізація товару". Це здійснено засобами СУБД Microsoft Visual FoxPro 5.0. Для цього на підприємстві є такі технічні засоби:

 • комп'ютер на базі процесора Pentium з тактовою частотою 133 мегагерца, оперативною памяттю в 32 мегабайта, жорстким диском об'ємом 3,2 гігабайта, монітором 14" SVGA з роздільною здатністю 800х600 пікселів;

 • принтер Hewlett Packard DeskJet 400.

Задача "Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками" вирішується на підприємстві у торговому відділі і не є автомвтизована. Призначення задачі – видача фінансової інформації про діяльність підприємства і формування звітних документів.

Порядок обліку товарообороту на підприємствах роздрібної торгівлі наступний. Товари від місця виробництва до роздрібної торговельної організації доставляє оптова торгівля. Роздрібна організація реалізуює товари безпосередньо споживачам. Товари поступають до магазинів (або роздрібних торговельних організацій) у порядку децентралізованих закупок самого магазину. Деякі товари надходять з місць виробництва безпосередньо у роздрібну торговельну мережу, обминаючи оптову ланку. Через оптові ланки проходять товари, що потребують комплектування їх у широкий торговельний асортимент, необхідний для безперебійного і рівномірного постачання роздрібних торговельних підприємств. Облік розрахунків з постачальниками ведеться на рахунку № 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками". Оприбуткування товарів від постачальників оформляється записом в дебеті рахунка № 41 "Товари" (субрахунок 01 чи 02) та в кредиті рахунка № 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками". При оплаті рахунка робиться запис в дебеті рахунка № 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" та в кредиті рахунка № 52 "Валютний рахунок", або № 51 "Розрахунковий рахунок", або № 66 "Векселі видані". Оприбуткування товарів оформляється по цінах реалізації [].


 
 

Цікаве

Загрузка...