WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податковий контроль - Курсова робота

Податковий контроль - Курсова робота

Податкове повідомлення-рішення приймається керівником податкового органу (його заступником) протягом трьох робочих днів від дня підписання акта документальної перевірки (складання акта відмови від підпису).

Термін зберігання актів документальних перевірок в органах державної податкової служби:

 • фінансово-господарської діяльності - 5 років;

 • фінансово-господарської діяльності підприємств з іноземними

 • інвестиціями - 10 років1.

ВИСНОВКИ

Становлення системи цивілізованих ринкових відносин в Україні потребує подальшого розвитку теорії оподаткування з метою досягнення її відповідності соціально-економічній ситуації. Відомо, що податкові відносини відбивають перерозподіл вартості при відчуженні частини доходів власників у загальнодержавне користування. Однак такого розуміння суті податкових відносин недостатньо для того, щоб на практиці створювати ефективний податковий механізм.

Застосування перелічених вище синергійних елементів податкового менеджменту дало б змогу сприяти зростанню добробуту в суспільстві, становленню ринкових відносин, інтегруванню української економіки у світовий ринок, створенню і функціонуванню цілісного, узгодженого, стабільного, ефективного для сучасних умов податкового менеджменту як необхідної складової відродження і процвітання Української держави.

Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства переважно представлена системою адміністративного та фінансового санкціонування у вигляді пені й штрафів і незначною мірою кримінальної відповідальності аж до позбавлення волі за ухилення від сплати податків, причому санкціонування ведеться в розрізі окремих податків.

На нашу думку, доцільно скористатися досвідом банківського нагляду щодо диференціації інтенсивності контролю залежно від наявності порушень у діяльності суб'єкта підприємництва і проведення податкового контролю в трьох напрямах. Загальному контролю підлягають підприємства, які стабільно працюють і дотримуються вимог чинного законодавства у сфері оподаткування. Інтенсивний контроль застосовується до суб'єктів господарювання, які періодично порушують податкове законодавство. Постійний контроль поширюється на підприємства, які систематично (один раз на квартал) порушують податкове законодавство і ухиляються від оподаткування.

Слід зауважити, що базою підвищення якості контролюючої роботи має стати аналіз і накопичення аналітичної інформації за результатами попередніх перевірок підприємницьких структур щодо дотримання податкового законодавства. Отже, необхідно посилити аналітичну і контрольну роботу податкової служби як основи підвищення рівня національного оподаткування. Від ефективності цих напрямів діяльності залежить життєздатність і дієвість системи оподаткування, тому що вони об'єктивно зумовлені всім ходом податкового процесу і є його невід'ємною частиною

Слід пам'ятати, що орієнтація податкової системи у перехідний період тільки на цілі суто фіскального характеру не дає і не може дати бажаних результатів, бо процеси відтворення виробничого потенціалу зазнають таких деформацій, що не вистачає ні часу, ні грошових витрат на компенсування негативних наслідків, а процес падіння економічної системи подібний до землетрусу, якому не можна запобігти і якого не можна зупинити.

Як свідчить практика, неможливо побудувати ефективну податкову систему, не сформувавши платника податку як елемент податкової системи, як суспільний інститут. Для цього потрібно проводити всебічну організаційну і просвітницьку роботу з платниками податків, урегульовувати і вдосконалювати інформаційні потоки між платниками податків та органами контролю за їх сплатою, а також враховувати соціально-культурні й психологічні особливості громадян країни, усталені традиції при прийнятті рішень у галузі оподаткування.

Одним із недоліків податкової системи України, на який є багато нарікань із боку платників податків, — це досить часті перевірки їхньої діяльності працівниками податкових органів та інших державних структур. У розріз із загальним правилом оподаткування йде і практика авансової сплати податків, яка застосовувалася в окремі періоди в Україні у механізмі справляння ПДВ, а нині має місце при розрахунках із податку на прибуток, наслідком чого стало вилучення обігових коштів підприємств, особливо руйнівне в умовах інфляції.

Таким чином, можна констатувати, що в Україні розроблено законодавчу базу, яка регламентує справляння податків, і створено адміністративні органи, які контролюють виконання законодавства суб'єктами господарювання, але сказати, що податкова система є ефективною і досягає свого функціонального призначення, не можна.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно-правові акти

 • Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомост Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 140-143.

 • Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 р. (із наступними змінами і доповненнями).

 • Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 р. (із наступними змінами і доповненнями).

 • Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 3 липня 1998 р. // Урядовий кур'єр від 07.07.1998. — №128.

 • Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб'єктами підприємницької діяльності - юридичними особами, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами" від 16 вересня 2002 року за № 429 / Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2002 р. за №1023/7311.

  Монографічна, наукова та інша література
 • Безгубенко Л.М., Безгубенко О.Ю. Синергійні елементи й ефекти податкового менеджменту // Право України. – 2001. - №10. – С. 97-101.

 • Бельский К.С. Финансовое право: Наука, история, библиография. — М.: Юрист, 1995.

 • Воронкова О.М. Контрольна й аналітична робота податкової служби України // Фінанси України. – 2001. - №8. – С. 135-141.

 • Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2003.

 • Криницкий И.Е., Кучерявенко Н.П. Налоговое право. — Харьков: Клисон, 1995.

 • Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 1999.

 • Поддєрьогін А.М. Податкова система України на шляху розвитку // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 3-12.

 • Стоян В.І. Удосконаленя податкової системи України // Фінанси України. – 2001. - № 7. – С. 115-118.

 • Ткаченко В. А., Каламбет С. В., Кармазін Ю.А. Удосконалення податкового механізму на основі визначеня податкового потенціалу // Фінанси України. – 2001. - №7. – С. 99-103.

 • Федосов В.М., Опарін В.М., П'ятаченко Г.О. Податкова система України. — К.: Либідь, 1994.

  1 Воронкова О.М. Контрольна й аналітична робота податкової служби України // Фінанси України. – 2001. - №8. – С. 135-141.

  1 Воронкова О.М. Контрольна й аналітична робота податкової служби України // Фінанси України. – 2001. - №8. – С. 135-141.

  1 Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. – С. 158-159.

  1 Воронкова О.М. Контрольна й аналітична робота податкової служби України // Фінанси України. – 2001. - №8. – С. 135-141.

  1 Безгубенко Л.М., Безгубенко О.Ю. Синергійні елементи й ефекти податкового менеджменту // Право України. – 2001. - №10. – С. 97-101.

  1 Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб'єктами підприємницької діяльності - юридичними особами, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами" від 16 вересня 2002 року за № 429 / Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2002 р. за №1023/7311.

  1 Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб'єктами підприємницької діяльності - юридичними особами, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами" від 16 вересня 2002 року за № 429 / Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2002 р. за №1023/7311.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...