WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова система - Курсова робота

Податкова система - Курсова робота

— одержувати безплатно необхідні відомості для формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів від підприємств, установ, організацій усіх форм власності, включаючи Національний банк України та його установи, комерційні банки, та фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності про суми доходів, виплачених фізичним особам, і утриманих з них податків та інших обов'язкових платежів; від органів, уповноважених провадити державну реєстрацію (ліцензування) фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності, від органів внутрішніх справ — про громадян, які прибули на проживання до відповідного населеного пункту чи вибули з нього, від органів реєстрації актів громадянського стану — про громадян, які померли;

— вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також від громадян, які перевіряються, усунення виявлених порушень законодавства про податки, інші платежі до бюджетів, внески до державних цільових фондів і законодавства про підприємницьку діяльність та контролювати виконання їх, а також — припинення дій, що перешкоджають здійсненню повноважень посадовими особами органів державної податкової служби;

— вилучати у підприємств, установ та організацій документи, що засвідчують приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів, а у громадян-підприємців, котрі порушують порядок заняття підприємницькою діяльністю, — реєстраційні посвідчення або спеціальні дозволи (ліцензії, патенти) з наступною передачею матеріалів про порушення органам, котрі видали ці документи;

— застосовувати до підприємств, установ, організацій та громадян фінансові санкції у вигляді стягнення — однократного розміру до нарахованої за результатами перевірки суми податку, іншого платежу до бюджетів, внеску до державного цільового фонду, а у разі повторного порушення протягом року після встановлення порушення попередньою перевіркою — у двократному розмірі донарахованої за результатами перевірки суми податку; 10 відсотківналежних до сплати сум податків або інших платежів до бюджетів чи внесків до державних цільових фондів за неподання або невчасне подання органам державної податкової служби податкових декларацій, розрахунків, аудиторських висновків та інших документів, необхідних для обчислення податків, інших платежів та внесків, а також за неподання або невчасне подання установам банків платіжних ідоручень на сплату податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів;

— стягувати до бюджетів та державних цільових фондів донараховані за результатами перевірок суми податків, інших платежів та внесків, суми недоїмки з податків, інших платежів, внесків, а також суми штрафів та інших санкцій, якщо ці платежі не сплачено добровільно в десятиденний строк з дня прийняття органом державної податкової служби відповідного рішення, з підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та наслідків фінансово-господарської діяльності, у безспірному порядку, а з громадян — за рішенням суду або за виконавчими написами нотаріусів;

— накладати адміністративні штрафи: на керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, винних у заниженні суми податку або іншого платежу чи внеску, у приховуванні (заниженні) об'єктів оподаткування, а також у тому, що немає бухгалтерського обліку об'єктів оподаткування, або у введенні його з порушеннями встановленого порядку, у неподанні, невчасному поданні або поданні за невстановленою формою бухгалтерських звітів та балансів, податкових декларацій, розрахунків, аудиторських висновків, платіжних доручень та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків або інших платежів до бюджетів чи внесків до державних цільових фондів, — від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті ж дії, вчинені особою, котру протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень, — від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, івключаючи установи Національного банку України, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, які не виконують вимог державних податкових інспекцій та їхніх службових осіб, — від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на посадових осіб підприємств, установ та організацій, а також на громадян — суб'єктів підприємницької діяльності, котрі виплачували доходи, винних у неутриманні, неперерахуванні до бюджету сум податку на доходи громадян, у перерахуванні податку за рахунок коштів підприємств, установ та організацій (крім випадків, коли такі перерахування дозволено законодавством), у неповідомленні або невчасному повідомленні державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян, — у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті ж дії, вчинені особою, котру протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень, — у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на громадян, винних у неподанні або невчасному поданні декларацій про доходи чи у включенні до декларацій перекручених даних, у тому, що немає обліку, або в неналежному веденні обліку доходів та витрат, для яких встановлено обов'язкову форму обліку, — від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на громадян, котрі займаються підприємницькою діяльністю, винних у протидіях посадовим особам органів державної податкової служби, зокрема у недопущенні їх до приміщень, які використовуються для здійснення підприємницької діяльності та одержання доходів, — від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на громадян, котрі займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації чи без спеціального дозволу (ліцензії), якщо його отримання передбачено законодавством, — від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на громадян, котрі здійснюють продаж товарів без придбання одноразових патентів або з порушенням терміну їхньої дії чи здійснюють продаж товарів, не зазначених у деклараціях, — від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті ж дії, вчинені громадянином, котрого протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень, — від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян1.

Посадові особи органів державної податкової служби підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню за рахунок коштів державного бюджету на випадок загибелі або смерті на суму десятирічної заробітної плати за їхньою останньою посадою, а в разі поранення, контузії, травми або каліцтва, захворювання чи інвалідності, що сталися у зв'язку з виконанням службових обов'язків, — у розмірі від шестимісячної до п'ятирічної заробітної плати за їхньою останньою посадою (залежно від ступеня втрати працездатності).

4.3. Податкова міліція

Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів з боротьби з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів державної податкової служби, і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.

На податкову міліцію покладено завдання:

— із запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

— із розшуку платників, котрі ухиляються від сплати податків, інших платежів;

— із запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;

— із забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків.

Відповідно до чинного законодавства працівники податкової міліції уповноважені:

— здійснювати перевірку і приймати відповідні рішення за заявами, повідомленнями та іншою інформацією про злочини та правопорушення;

— здійснювати оперативно-розшукову діяльність, досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, а також провадити дізнання та досудове (попереднє) слідство в межах своєї компетенції, вживати заходів до відшкодування заподіяних державі збитків;

— вживати заходів щодо виявлення та усунення причин та умов, які сприяють вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування;


 
 

Цікаве

Загрузка...