WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова система - Курсова робота

Податкова система - Курсова робота

Головним завданням державних податкових адміністрацій є здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і вчасністю сплати до бюджетів податків, зборів та інших платежів і неподаткових доходів та внесків до державних цільових фондів, встановлених законодавством України.

Крім того, Державна податкова адміністрація України організовує: роботу державних податкових адміністрацій та державних податкових інспекцій із здійснення контролю за дотриманням законодавства про податки, інші платежі до бюджетів і внески до державних цільових фондів, за дотриманням законності валютних операцій, порядку розрахунків із споживачами з використанням контрольно-касових апаратів та товарно-касових книг, лімітів готівки в касах і за її використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги; проведення всебічних перевірок фактів приховування, зниження сум податків та інших платежів; виявлення, облік, оцінку та реалізацію конфіскованого, безхазяйного майна, майна, що перейшло за правом спадкоємства до держави, та скарбів; проведення перевірок правильності справляння і схоронності коштів, одержаних у сплату державного мита, а також у разі здійснення виконкомами сільських та селищних Рад народних депутатів касових операцій з приймання від населення коштів на сплату податкових платежів.

Державна податкова адміністрація відповідно до покладених на неї функцій:

— розробляє і видає інструктивні та методичні документи про порядок застосування законодавчих актів про податки, інші платежі до бюджетів, внески до державних цільових фондів, а також нормативні акти з питань формування Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів;

— затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів, зразок картки фізичної особи — платника податків та інших обов'язкових платежів, а також форми звітів про проведену державними податковими інспекціями роботу;

— роз'яснює через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки, інші платежі до бюджетів, внески до державних цільових фондів і організовує проведення цієї роботи державними податковими інспекціями;

— здійснює заходи з добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів державної податкової служби;

— під час здійснення, у межах своєї компетенції, контрольних функцій з'ясовує неправомірність дій підприємств, установ, організацій і громадян, що можуть свідчити про злочинну діяльність або створювати умови для такої діяльності, та передає наявну інформацію з цих питань відповідним спеціальним органам з боротьби з організованою злочинністю;

— передає правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність;

— надає фізичним особам — платникам податків та інших обов'язкових платежів ідентифікаційні номери і надсилає до державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання нею доходів чи за місцем розміщення об'єкта оподаткування картку з ідентифікаційним номером та ін1.

Державні податкові адміністрації в районах, районах у містах і містах без районного поділу наділено повноваженнями:

— здійснювати контроль за дотриманням законодавства про податки, інші платежі до бюджетів, внески до державних цільових фондів;

— забезпечувати повний облік платників податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів, правильність обчислення цих платежів і вчасність надходження їх, а також здійснювати реєстрацію фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів;

— контролювати вчасність подання платниками бухгалтерських звітів та балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів і перевіряти вірогідність цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування та обчислення податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів;

— перевіряти законність валютних операцій, дотримання встановленого порядку розрахунків із споживачами з використанням контрольно-касових апаратів, товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використання для розрахунків за товари, роботи і послуги;

— забезпечувати застосування та вчасне стягнення сум фінансових санкцій, передбачених законодавчими актами України, за порушення законодавства про оподаткування, а також стягнення адміністративних штрафів за ці порушення, допущені службовими особами підприємств, установ, організацій та громадянами;

— провадити всебічні перевірки фактів приховування і заниження сум податків, інших платежів до бюджетів та внесків до державних цільових фондів та ін.

У своїй діяльності державні податкові адміністрації керуються Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Верховної Ради Республіки Крим і місцевих Рад народних депутатів. Державна податкова адміністрація України є центральним органом виконавчої влади, їй підпорядковуються державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Державні податкові адміністрації є юридичними особами, мають самостійні кошториси видатків, поточні рахунки в установах банків і печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням. Видатки на утримання державних податкових адміністрацій визначаються Кабінетом Міністрів України і фінансуються з державного бюджету.

Крім того, державні податкові адміністрації спрямовують на розвиток матеріально-технічної бази 30 відсотків донарахованих і стягнутих за результатами документальних перевірок сум податків, інших платежів та внесків, фінансових санкцій.

Службові особи державних податкових адміністрацій зобов'язані дотримувати Конституції і законів України, інших нормативних актів, прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, забезпечувати виконання покладених на державні податкові адміністрації функцій і повною мірою використовувати надані їм права. За невиконання або неналежне виконання службовими особами державних податкових адміністрацій своїх обов'язків вони притягуються до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та матеріальної відповідальності згідно з чинним законодавством. Збитки, завдані неправомірними діями службових осіб державних податкових адміністрацій, підлягають відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету.

Службові особи державних податкових адміністрацій зобов'язані дотримуватись комерційної та службової таємниці.

Крім обов'язків державним податковим адміністраціям надані певні права (стаття 11 Закону "Про Державну податкову службу"),

Вони уповноважені:

— здійснювати на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм власності, та у громадян перевірки грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів, наявності посвідчень про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів) на її здійснення, а також одержувати від посадових осіб та громадян у письмовій формі пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають під час перевірок;

— перевіряти у посадових осіб та громадян документи, що посвідчують особу, під час проведення перевірок з питань оподаткування;

— викликати посадових осіб та громадян для пояснень з питань обчислення і сплати податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів, а також проводити перевірки достовірності інформації, одержаної для занесення до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів; одержувати безплатно від підприємств, установ, організацій, включаючи установи Національного банку України, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, і від громадян відомості, довідки про діяльність, отримані доходи, видатки підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, і від громадян, що перевіряються, про відкриті, закриті розрахункові, валютні та інші рахунки, інформацію про наявність та обіг коштів на цих рахунках, у тому числі про ненадходження в установлені терміни валютної виручки від суб'єктів підприємницької діяльності, та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів; входити в будь-які інформаційні системи, зокрема в комп'ютерні, для визначення об'єкта оподаткування;


 
 

Цікаве

Загрузка...