WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова система - Курсова робота

Податкова система - Курсова робота

Одним із недоліків податкової системи України, на який є багато нарікань із боку платників податків, — це досить часті перевірки їхньої діяльності працівниками податкових органів та інших державних структур. У розріз із загальним правилом оподаткування йде і практика авансової сплати податків, яка застосовувалася в окремі періоди в Україні у механізмі справляння ПДВ, а нині має місце при розрахунках із податку на прибуток, наслідком чого стало вилучення обігових коштів підприємств, особливо руйнівне в умовах інфляції.

Таким чином, можна констатувати, що в Україні розроблено законодавчу базу, яка регламентує справляння податків, і створено адміністративні органи, які контролюють виконання законодавства суб'єктами господарювання, але сказати, що податкова система є ефективною і досягає свого функціонального призначення, не можна.

Проведенi у 1997-2001 роках заходи були логiчним i послiдовним втiленням єдиної вiдомчої iдеологiї з еволюцiйного розвитку податкової служби.

Накопичений досвiд, проведення чергових етапiв адмiнiстративної реформи, розвиток суспiльства в напрямi демократизацiї та вiдкритостi й виникнення у зв'язку з цим об'єктивних проблем у дiяльностi податкової служби привели до чiткого розумiння необхiдностi якiсних кардинальних змiн у розвитку державної податкової служби.

У 2002 роцi було продовжено роботу з удосконалення органiзацiйної структури центрального апарату i регiональних податкових органiв. Було прийнято рiшення про створення нових структурних пiдроздiлiв, якi були б спроможнi вирiшувати органiзацiйнi та методологiчнi питання.

Державна податкова служба складається з Державної податкової адміністрації України, державних податкових адміністрацій в Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державних податкових інспекцій у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), по районах у містах. До складу органів державної податкової служби входять відповідні спеціальні підрозділи з боротьби з податковими правопорушеннями (податкова міліція).

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомост Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 140-143.

 • Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — №15.

 • Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 р. в редакції Закону від 18 лютого 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — №16.

 • Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — №30.

 • Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28 грудня 1994 р. в редакції Закону від 22 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — №27.

 • Про Державний реєстр фізичних осібплатників податків та інших обов'язкових платежів: Закон України від 22 грудня 1994р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — №2.

 • Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21 грудня 2000 року №2181-III // Відомості Верховної Ради. – 2001. - №10. - ст.44.

 • Про акцизний збір: Декрет Кабінету Міністрів України від 30 квітня 1993 р. // Голос України. — 1993 р. — 21 травня.

 • Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 3 липня 1998 р. // Урядовий кур'єр від 07.07.1998. — №128.Указ Президента України "Про утворення Державної податкової адмiнiстрацiї України та мiсцевих державних податкових адмiнiстрацiй" від 22 серпня 1996 року за №760/96

 • Указ Президента України "Питання державних податкових адмiнiстрацiй" від 30 жовтня 1996 року за 1013/96.

  Монографічна, наукова та інша література

 • Бельский К.С. Финансовое право: Наука, история, библиография. — М.: Юрист, 1995.

 • Воронкова О.М. Контрольна й аналітична робота податкової служби України // Фінанси України. – 2001. - №8. – С. 135-141.

 • Воронкова О.М. Контрольна й аналітична робота податкової служби України // Фінанси України. – 2001. - №8. – С. 135-141.

 • Вурлакова Л.В. и др. Система налогообложения: (отечественный и зарубежный опыт). Экономика: Обзор информационный. — К.: УкрНИИНТИ, 1991.

 • Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2003.

 • Гуреев В.И. Налоговое право. — М.: Экономика, 1995.

 • Дернберг, Ричард Л. Международное налогообложение: Краткий курс. — М.: ЮНИТИ, 1997.

 • Криницкий И.Е., Кучерявенко Н.П. Налоговое право. — Харьков: Клисон, 1995.

 • Кучерявенко Н.П. Основы налогового права. — Харьков: Эспада, 1996.

 • Налоги / Под редакцией В. В. Буряковского. - Днепропетровск: Пороги, 1998.

 • Налоговая система и налоговая политика. — Донецк: Гос. ун-т, 1992.

 • Податки в Україні: Збірник діючих законодавчих та відомчих нормативних актів з питань оподаткування. — К., 1995.

 • Поддєрьогін А.М. Податкова система України на шляху розвитку // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 3-12.

 • Поддєрьогін А.М. Податкова система України на шляху розвитку // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 3-12.

 • Розпутенко І.В. Податкова політика та економічні реформи. – К.: УАДУ, 1996. .

 • Стоян В.І. Удосконаленя податкової системи України // Фінанси України. – 2001. - № 7. – С. 115-118.

 • Стоян В.І. Удосконаленя податкової системи України // Фінанси України. – 2001. - № 7. – С. 115-118.

 • Ткаченко В. А., Каламбет С. В., Кармазін Ю.А. Удосконалення податкового механізму на основі визначеня податкового потенціалу // Фінанси України. – 2001. - №7. – С. 99-103.

 • Толстпопятенко Т.П., Федотова И.Т. Налоговое право США. — М.: Изд. центр "АнкиА", 1996.

 • Федосов В.М., Опарін В.М., П'ятаченко Г.О. Податкова система України. — К.: Либідь, 1994.

  1 Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. – С. 115.

  1 Розпутенко І.В. Податкова політика та економічні реформи. – К.: УАДУ, 1996. – С.56.

  1 Поддєрьогін А.М. Податкова система України на шляху розвитку // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 3-12.

  1 Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. – С. 118.

  1 Поддєрьогін А.М. Податкова система України на шляху розвитку // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 3-12.

  1 Налоги / Под редакцией В. В. Буряковского. - Днепропетровск: Пороги, 1998. – С.92.

  1 Розпутенко І.В. Податкова політика та економічні реформи. – К.: УАДУ, 1996. – С.56.

  2 Налоги: Учебное пособие / Под редакцией В. В. Буряковского. - Днепропетровск: Пороги, 1998. – С.94

  1 Стоян В.І. Удосконаленя податкової системи України // Фінанси України. – 2001. - № 7. – С. 115-118.

  2 Поддєрьогін А.М. Податкова система України на шляху розвитку // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 3-12.

  1 Ткаченко В. А., Каламбет С. В., Кармазін Ю.А. Удосконалення податкового механізму на основі визначеня податкового потенціалу // Фінанси України. – 2001. - №7. – С. 99-103.

  1 Стоян В.І. Удосконаленя податкової системи України // Фінанси України. – 2001. - № 7. – С. 115-118.

  1 Стоян В.І. Удосконаленя податкової системи України // Фінанси України. – 2001. - № 7. – С. 115-118.

  1 Стоян В.І. Удосконаленя податкової системи України // Фінанси України. – 2001. - № 7. – С. 115-118.

  1 Поддєрьогін А.М. Податкова система України на шляху розвитку // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 3-12.

  1 Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. – С. 121-125.

  1 Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — №15.

  1 Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. – С. 126-129.

  1 Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — №15.

  1 Воронкова О.М. Контрольна й аналітична робота податкової служби України // Фінанси України. – 2001. - №8. – С. 135-141.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...