WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Органiзацiя контролю в системi справляння податкiв - Курсова робота

Органiзацiя контролю в системi справляння податкiв - Курсова робота

У разі викриття фактів приховування доходів від оподаткування на суму не менш як 50 млн лір (1 тис. лір — приблизно 1,2 дол. США), офіцер ГКФГ може самостійно оформити адміністративний штраф і направити матеріали для виконання в адміністративне бюро.

В оперативній діяльності офіцери ГКФГ керуються тими ж законами, що й Державна поліція.

В англійській судовій практиці ухилення від сплати податків віднесено до категорії шахрайства у сфері комерції.

Такі шахрайства англійське законодавство відносить до сфери кримінального права. Справи про ці злочини розслідуються спеціальними відділами поліції з боротьби із шахрайством.

Ухилення від сплати податків в Англії карається тюремним ув'язненням (у деяких випадках) до 10—12 років.

До недавнього часу в швейцарському законодавстві зберігався традиційний принцип відмови в правовій допомозі у справах про податки іноземним податковим і валютним органам ні з особистої ініціативи, ні у відповіді на запити іноземних служб.

Великі зміни в міжнародній економіці за останні роки трохи послабили, хоч і в обмежених рамках, непохитність цього принципу. З одного боку, до деяких винятків привів розвиток організованої злочинності. З іншого боку, і в швейцарському законодавстві з податків з'явились більш жорсткі норми.

Податкові злочини з обтяжуючими обставинами стали каратися позбавленням волі і розслідування їх було передано до компетенції органів з кримінальних справ.

У 1986 році було видано закон про міжнародну правову допомогу в кримінальних справах, який має норму про кооперацію Швейцарії із закордоном з переслідування податкового шахрайства. Це єдина сфера, в якій іноземні органи юстиції можуть отримати від швейцарських установ інформацію, що є банківською таємницею. Поняття податкове шахрайство в законі про правову допомогу не визначається. Закон відсилає до адміністративного права, яке дає таке визначення діяння, що підлягає покаранню: "Якщо своїми обманними діями винний сприяє тому, що громадськість позбавляється податку в значній сумі внеску або інших платежів, або вона буде позбавлена надбання іншим чином, ці дії караються тюремним ув'язненням до одного року або штрафом до 30 тис. франків". Якщо з приводу ознак податків є сумнів, який згадано в запиті про правову допомогу, федеральне управління поліції і контрольні виконавчі органи залучають думку Швейцарського податкового управління (податкові органи добре знайомі з іноземними законами про податки).

Швейцарські податкові органи не мають права передавати іноземним податковим органам інформацію, захищену банківською таємницею, тому що це допускається тільки для судових органів при розслідуванні шахрайства.

У Німеччині податкова служба виконує функції фінансового правоохоронного органу. Місцеві податкові органи мають добре підготовлені слідчі відділи, які мають відповідні повноваження, а також апаратуру підслуховування та звукозапису, лабораторії, в яких проводиться аналіз справжності документів, поданих платниками податків, почеркознавчі, хімічні та інші криміналістичні експертизи.

Інформацію на осіб, котрі ухиляються від сплати податків, податкові органи Німеччини отримують від поліції, прокуратури, служби безпеки, а також від громадян. Внутрішньою інструкцією таким інформаторам передбачається виплата винагороди — до 10 % від суми нарахованої за несплату податків неустойки.

Податкові служби Німеччини мають право вилучати фінансові документи з банків, із страхових компаній тощо.

У своїй діяльності вони застосовують такі методи, як конфіскація ділової документації у фірм і громадян, зайнятих приватною практикою, а також проводять розслідування із звинувачення адвокатів та консультантів з питань ухилення від податків.

У сьогоднішніх умовах становлення недержавного сектора економіки постало питання про правове регулювання у фінансовому і кримінальному законодавстві відповідальності за ухилення від сплати податків у країнах СНД і утворення органів, які забезпечують економічну безпеку. У зв'язку з цим у Росії прийнято Закон про федеральні органи податкової поліції і Положення про проходження служби в органах податкової поліції.

Федеральні органи податкової поліції є самостійним відомством правоохоронних органів і складовою частиною сил із забезпечення економічної безпеки Росії. Його структурні підрозділи правонаступники Головного управління податкових розслідувань при Державній податковій службі Росії, а також управлінь, відділів податкових розслідувань при державних податкових інспекціях автономних областей, округів, країв, міст.

Федеральні органи податкової поліції Росії мають широкі повноваження. Зокрема вони мають право: проводити оперативно-пошукові заходи та дізнання з метою виявлення, попередження і припинення фактів укриття доходів від оподаткування та ухилення від сплати податків, здійснювати перевірки платників податків, призупиняти операції за рахунками в банках і кредитних установах на строк до 1 місяця у випадках ненадання документів, пов'язаних із сплатою податків. Вони також накладають адміністративний арешт на майно юридичних та фізичних осіб з наступною реалізацією його у встановленому порядку у випадках невиконання зазначеними особами обов'язків із сплати податків, зборів та інших платежів і мають право проводити невідкладні слідчі дії, залучати громадян до співробітництва для виявлення злочинів і порушень у сфері податкового законодавства та ін.

Для ефективного функціонування податкових органів Кримінальний кодекс РФ доповнено ст. 1622, за якою приховування доходів у великих розмірах карається штрафом до 350 ставок мінімальної заробітної плати, а приховування доходів у особливо великих розмірах, або особою, котра раніше скоювала такий злочин, карається ув'язненням до 5 років або штрафом від 300 до 500 ставок мінімальної заробітної плати.

Введено також спеціальну норму (ст. 1623 КК РФ), якою регулюється відповідальність (штраф у розмірі від 100 до 150 ставок мінімальної заробітної плати) за ухилення від явки до органів Державної податкової служби для пояснень, за відмову давати пояснення про джерела доходу, їхні фактичні суми, ненадання документів та іншої інформації про господарську діяльність1.

ВИСНОВКИ

1. Становлення системи цивілізованих ринкових відносин в Україні потребує подальшого розвитку теорії оподаткування з метою досягнення її відповідності соціально-економічній ситуації. Відомо, що податкові відносини відбивають перерозподіл вартості при відчуженні частини доходів власників у загальнодержавне користування. Однак такого розуміння суті податкових відносин недостатньо для того, щоб на практиці створювати ефективний податковий механізм.

2. Застосування перелічених вище синергійних елементів податкового менеджменту дало б змогу сприяти зростанню добробуту в суспільстві, становленню ринкових відносин, інтегруванню української економіки у світовий ринок, створенню і функціонуванню цілісного, узгодженого, стабільного, ефективного для сучасних умов податкового менеджменту як необхідної складової відродження і процвітання Української держави.

3. Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства переважно представлена системою адміністративного та фінансового санкціонування у вигляді пені й штрафів і незначною мірою кримінальної відповідальності аж до позбавлення волі за ухилення від сплати податків, причому санкціонування ведеться в розрізі окремих податків.

На нашу думку, доцільно скористатися досвідом банківського нагляду щодо диференціації інтенсивності контролю залежно від наявності порушень у діяльності суб'єкта підприємництва і проведення податкового контролю в трьох напрямах. Загальному контролю підлягають підприємства, які стабільно працюють і дотримуються вимог чинного законодавства у сфері оподаткування. Інтенсивний контроль застосовується до суб'єктів господарювання, які періодично порушують податкове законодавство. Постійний контроль поширюється на підприємства, які систематично (один раз на квартал) порушують податкове законодавство і ухиляються від оподаткування.

Слід зауважити, що базою підвищення якості контролюючої роботи має стати аналіз і накопичення аналітичної інформації за результатами попередніх перевірок підприємницьких структур щодо дотримання податкового законодавства. Отже, необхідно посилити аналітичну і контрольну роботу податкової служби як основи підвищення рівня національного оподаткування. Від ефективності цих напрямів діяльності залежить життєздатність і дієвість системи оподаткування, тому що вони об'єктивно зумовлені всім ходом податкового процесу і є його невід'ємною частиною

4. Слід пам'ятати, що орієнтація податкової системи у перехідний період тільки на цілі суто фіскального характеру не дає і не може дати бажаних результатів, бо процеси відтворення виробничого потенціалу зазнають таких деформацій, що не вистачає ні часу, ні грошових витрат на компенсування негативних наслідків, а процес падіння економічної системи подібний до землетрусу, якому не можна запобігти і якого не можна зупинити.

5. Як свідчить практика, неможливо побудувати ефективну податкову систему, не сформувавши платника податку як елемент податкової системи, як суспільний інститут. Для цього потрібно проводити всебічну організаційну і просвітницьку роботу з платниками податків, урегульовувати і вдосконалювати інформаційні потоки між платниками податків та органами контролю за їх сплатою, а також враховувати соціально-культурні й психологічні особливості громадян країни, усталені традиції при прийнятті рішень у галузі оподаткування.


 
 

Цікаве

Загрузка...