WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Органiзацiя контролю в системi справляння податкiв - Курсова робота

Органiзацiя контролю в системi справляння податкiв - Курсова робота

— складати протоколи про адміністративні правопорушення;

— у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, накладати адміністративні стягнення або передавати матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд інших державних органів, товариських судів, громадських об'єднань або трудових колективів;

— здійснювати в порядку провадження дізнання і за дорученням слідчих органів у кримінальних справах обшуки, вилучення, допити та інші слідчі дії відповідно до кримінально-процесуального законодавства;

— проводити огляд поклажі, багажу та огляд пасажирів цивільних повітряних, морських та річкових суден, засобів залізничного та автомобільного транспорту згідно з чинним законодавством;

— входити безперешкодно в будь-який час доби: на територію і в приміщення підприємств, установ та організацій, в тому числі митниці та громадян, оглядати їх з метою припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах; на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення громадян у разі переслідування злочинця або припинення злочину, що загрожує життю мешканців, а також при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах;

— одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і від об'єднань громадян на письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що становлять комерційну та банківську таємницю), необхідні у справах про злочини, що є у провадженні міліції;

— тимчасово обмежувати або забороняти доступ громадян на окремі ділянки місцевості чи об'єкти з метою забезпечення громадського порядку, громадської безпеки, охорони життя і здоров'я людей;

— користуватися безплатно всіма видами громадського транспорту міського, приміського та місцевого сполучення (крім таксі), а також попутним транспортом. Під час службових відряджень працівники міліції мають право на позачергове придбання квитків на всі види транспорту і розміщення в готелях при пред'явленні службового посвідчення та посвідчення про відрядження;

— використовувати безперешкодно транспортні засоби, що належать підприємствам, установам, організаціям та громадянам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події, стихійного лиха, доставки в лікувальні заклади осіб, котрі потребують невідкладної медичної допомоги, для переслідування правопорушників та доставки їх в міліцію;

— користуватися у невідкладних випадках безперешкодно і безплатно засобами зв'язку, що належать підприємствам, установам та організаціям, а засобами зв'язку, що належать громадянам, — за їхньою згодою;

— користуватися безплатно засобами масової інформації з метою встановлення обставин вчинення злочинів та осіб, котрі їх вчинили, свідків, потерпілих, розшуку злочинців, котрі втекли, осіб, котрі пропали безвісти, та з іншою метою, що пов'язана з необхідністю подання допомоги громадянам, підприємствам, установам та організаціям у зв'язку з виконанням міліцією покладених на неї обов'язків;

— матеріально і морально заохочувати громадян, котрі подають допомогу в охороні правопорядку та в боротьбі із злочинністю;

— застосовувати заходи фізичного впливу, носити і застосовувати спеціальні засоби та зброю.

Посадова чи службова особа податкової міліції самостійно приймає рішення і несе за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну відповідальність згідно із Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ або іншу, передбачену законодавством, відповідальність1.

При порушенні посадовою чи службовою особою податкової міліції прав і законних інтересів громадянина відповідний орган державної податкової служби зобов'язаний вжити заходів до поновлення цих прав, відшкодування завданих матеріальних збитків, а на вимогу громадянина публічно вибачитися.

Посадова чи службова особа податкової міліції, котра виконує свої обов'язки відповідно до наданих законодавством повноважень та у межах закону, не несе відповідальності за завдані збитки. Такі збитки компенсуються за рахунок держави. Працівник податкової міліції, котрий порушив вимоги закону або неналежне виконує свої обов'язки, несе відповідальність у встановленому порядку1.

Таким чином, державна податкова служба була утворена в 1990 році. Вона включала 3 рівні:

 • Головна Державна податкова інспекція;

 • Податкові інспекції в областях та містах Києві та Севастополі;

 • Податкові інспекції в містах, районах та районах у містах.

  У 1996 році за указом Президента на базі податкової інспекції було створено Державну Податкову Адміністрацію.

  Зміни відбулися у підпорядкуванні податкової міліції, якщо спочатку, податкова міліція входила до складу органів внутрішніх справ, то з 1996 року податкова міліція підпорядковується державній податковій адміністрації вищого рівня. У 1998 році, було прийнято нову редакцію закону про Державну податкову службу України, згідно якої, була закріплена:

  Вищий рівень: ДПА;

  Середній: ДПА в областях, Києві та Севастополі;

  Низової: Податкові інспекції в містах, районах та районах у містах.

  Завдання органів Державної податкової служби:

 • Здійснення контролю за додерженням податкового законодавства, правільностю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати податків в бюджет.

 • Внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства.

 • Прийняття нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань опопдаткування.

 • Формування і ведення державного реєстру фізичних осіб, і єдиного банку деяких проплатників податків юридичних осіб.

 • Роз'яснення законодавства з питань оподаткування.

 • Запобігання злочинам та іншим правопорушенням віднесеним законом до компітенції податкової міліції.

  Функції вищої ланки ДПА:

  • Виконує безпосередньо, а також організовує роботу податкових інспекцій низового рівня.

  • Видає у випадках передбачених законом нормативні акти з питань оподаткування.

  • Затверджує форми податкових розахунків, звітів та декларацій, інших документів пов'язаних із сплатою податків.

  • Роз'яснює через засоби масової інформації застосування законодавчих та інших законодавчих актів про податки.

  • Здійснює заходи, щодо добору та розстановки та професійної підготовки кадрів для органів податкової служби.

  • Розглядає основні напрями, форми і методи проведеня перевірок.

  • Передає у відповідні правоохоронні органи матеріали за фактами порушень, які передбачають кримінальну відповідальність.

  • Подає в Мінфін та Державне казначейство України, звіт про надходження податків та платежів.

  • Вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів, стосовно уникнення подвійного оподаткування.

  • Надає фізичним особам, платникам податків індифікаційний номер.

  • Забезпечує виготовлення марок акцизного збору.

  • Вносить пропозиції, щодо вдосконалення податкового законодавства.

  Функції низової ланки:

  • здійснює контроль за додерженням законодавства про податки;

  • забезпечує облік платників, правильність обчислення і своєчасного нарахування податків в бюджет;

  • контролює своєчасність подання бухгалтерських звітів, декларацій, розрахунків;

  • здійснює контроль за законністю основних операцій, додержання порядку розрахунків з споживання і використання електронних пасивних операцій;

  • ведуть облік векселів;

  • забезпечує застосування і стягнення фінансових санкцій і адміністративних штрафів;

  • проводить перевірення фактів приховування та заниження сум податків;

  • проводять роботу з виявленням, обліком, оцінкою та реалізацією безгосподарчого майна, скарбів і конфіскацію майна;

  • розглядає звернення громадян і підприємств з питань оподаткування;

  • здійснює контроль за наявністю марок акцизного збору;

  • роз'яснюють через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих документів;

  • подають в фінансові органи та в Державне казначейство звіти про надходження податків.

  Розділ 2. Організація контролю Державної податкової служби України

  Певна робота в галузі оподаткування проводилася в Україні ще за радянських часів, коли податкова система була замінена системою платежів до бюджету, яка контролювалася відповідними органами. Робота щодо державних доходів у Міністерстві фінансів СРСР була покладена на Управління державних доходів. У міністерствах фінансів союзних республік працювали управління державних доходів, а в міністерствах фінансів АРСР, крайових, обласних і міських фінансових органах — відділи державних доходів. Управління і відділи виконували функції, пов'язані з організацією роботи щодо державних доходів на відповідній території, а також контролювали правильність нарахування платежів і виконання зобов'язань перед бюджетом.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...