WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Органiзацiя контролю в системi справляння податкiв - Курсова робота

Органiзацiя контролю в системi справляння податкiв - Курсова робота

6. Одним із недоліків податкової системи України, на який є багато нарікань із боку платників податків, — це досить часті перевірки їхньої діяльності працівниками податкових органів та інших державних структур. У розріз із загальним правилом оподаткування йде і практика авансової сплати податків, яка застосовувалася в окремі періоди в Україні у механізмі справляння ПДВ, а нині має місце при розрахунках із податку на прибуток, наслідком чого стало вилучення обігових коштів підприємств, особливо руйнівне в умовах інфляції.

Таким чином, можна констатувати, що в Україні розроблено законодавчу базу, яка регламентує справляння податків, і створено адміністративні органи, які контролюють виконання законодавства суб'єктами господарювання, але сказати, що податкова система є ефективною і досягає свого функціонального призначення, не можна.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно-правові акти

 • Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомост Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 140-143.

 • Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — №15.

 • Про внесення змін до Закону Української РСР "Про державну податкову службу в Українській РСР": Закон України від 7 липня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — №39.

 • Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Україні": Закон України від 24 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — №15.

 • Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні": Закон України від 5 лютого 1998 р. // Голос України 1998. — №28. — 14 лютого.

 • Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 р. в редакції Закону від 18 лютого 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — №16.

 • Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28 грудня 1994 р. в редакції Закону від 22 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — №27.

 • Про Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів: Закон України від 22 грудня 1994р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — №2.

 • Про акцизний збір: Декрет Кабінету Міністрів України від 30 квітня 1993 р. // Голос України. — 1993 р. — 21 травня.

 • Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — №30.

 • Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 3 липня 1998 р. // Урядовий кур'єр від 07.07.1998. — №128.

  Монографічна, наукова та інша література
 • Безгубенко Л.М., Безгубенко О.Ю. Синергійні елементи й ефекти податкового менеджменту // Право України. – 2001. - №10. – С. 97-101.

 • Бельский К.С. Финансовое право: Наука, история, библиография. — М.: Юрист, 1995.

 • Бюджет і фінансова політика України / А. О. Єпіфанов, І. В. Сало, І. І. Д'яконова. - К.: Наукова думка, 1997.

 • Вісник податкової служби України: Щомісячний інформаційний бюлетень Головної державної податкової інспекції України. — К., 1995. — № 1, 2, 4; 1997. — № 3, 7, 11.

 • Воронкова О.М. Контрольна й аналітична робота податкової служби України // Фінанси України. – 2001. - №8. – С. 135-141.

 • Вурлакова Л.В. и др. Система налогообложения: (отечественный й зарубежный опыт). Экономика: Обзор информационный. — К.: УкрНИИНТИ, 1991.

 • Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2001.

 • Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2003.

 • Гуреев В.И. Налоговое право. — М.: Экономика, 1995.

 • Дернберг, Ричард Л. Международное налогообложение: Краткий курс. — М.: ЮНИТИ, 1997.

 • Криницкий И.Е., Кучерявенко Н.П. Налоговое право. — Харьков: Клисон, 1995.

 • Кучерявенко Н.П. Основы налогового права. — Харьков: Эспада, 1996.

 • Лунев А.Е. Теоретические проблеми государственного управлення. — М.: Наука, 1974.

 • Налоговая система и налоговая политика. — Донецк: Гос. ун-т, 1992.

 • Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 1999.

 • Податки в Україні: Збірник діючих законодавчих та відомчих нормативних актів з питань оподаткування. — К., 1995.

 • Податкова система України: Підручник / В. М. Федосов, В. М. Опарін, Г. О. П'ятаченко та ін.; за ред. В. М. Федосова. - К.: Либідь, 1994.

 • Поддєрьогін А.М. Податкова система України на шляху розвитку // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 3-12.

 • Пушкарук В.И. Как избежать налогов. — К.: МП "Лоран", 1994.

 • Скворцов Н.Н. Все о налогах в Украине. — Часть 1: Как избежать финансовьіх санкций? Как воспользоваться льготами? — К.: Конкорд, 1995.

 • Скворцов Н.Н. Все о налогах в Украине. — Часть 2: Как избежать налогов? (Советы налогоплательщиков); Как изымать налоги? (Советы налоговому инспектору). — К., 1995.

 • Соскін О. Концепція трансформації податкової системи в Україні // Малий та середній бізнес. – 1998. - № 2-3.

 • Стоян В.І. Удосконаленя податкової системи України // Фінанси України. – 2001. - № 7. – С. 115-118.

 • Ткаченко В.А., Каламбет С.В., Кармазін Ю.А. Удосконалення податкового механізму на основі визначеня податкового потенціалу // Фінанси України. – 2001. - №7. – С. 99-103.

 • Толстпопятенко Т.П., Федотова И.Т. Налоговое право США. — М.: Изд. центр "АнкиА", 1996.

 • Федосов В.М., Опарін В.М., П'ятаченко Г.О. Податкова система України. — К.: Либідь, 1994.

  1 Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — №15.

  1 Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. – C. 148-154.

  1 Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — №15.

  1 Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 1999. – С. 122.

  1 Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. – C. 154-159.

  1 Соскін О. Концепція трансформації податкової системи в Україні // Малий та середній бізнес. – 1998. - № 2-3.

  1 Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. – C. 154-159.

  1 Воронкова О.М. Контрольна й аналітична робота податкової служби України // Фінанси України. – 2001. - №8. – С. 135-141.

  1 Воронкова О.М. Контрольна й аналітична робота податкової служби України // Фінанси України. – 2001. - №8. – С. 135-141.

  1 Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. – С. 158-159.

  1 Воронкова О.М. Контрольна й аналітична робота податкової служби України // Фінанси України. – 2001. - №8. – С. 135-141.

  1 Безгубенко Л.М., Безгубенко О.Ю. Синергійні елементи й ефекти податкового менеджменту // Право України. – 2001. - №10. – С. 97-101.

  1 Стоян В.І. Удосконаленя податкової системи України // Фінанси України. – 2001. - № 7. – С. 115-118.

  2 Поддєрьогін А.М. Податкова система України на шляху розвитку // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 3-12.

  1 Ткаченко В. А., Каламбет С. В., Кармазін Ю.А. Удосконалення податкового механізму на основі визначеня податкового потенціалу // Фінанси України. – 2001. - №7. – С. 99-103.

  1 Стоян В.І. Удосконаленя податкової системи України // Фінанси України. – 2001. - № 7. – С. 115-118.

  1 Стоян В.І. Удосконаленя податкової системи України // Фінанси України. – 2001. - № 7. – С. 115-118.

  1 Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. – С. 177-183.

  1 Толстпопятенко Т.П., Федотова И.Т. Налоговое право США. — М.: Изд. центр "АнкиА", 1996. – С. 101-123.

  1 Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. – С. 177-183.

  1 Бельский К.С. Финансовое право: Наука, история, библиография. — М.: Юрист, 1995. – С. 204-207.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...