WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк розрахункiв з бюджетом вплив на мiмiзацiю податкового навантаження пiдприємства - Курсова робота

Облiк розрахункiв з бюджетом вплив на мiмiзацiю податкового навантаження пiдприємства - Курсова робота

Побудуємо діаграму:

Отже, товарообіг у звітному році склав 253441 грн., у тому числі 49043 грн. новоствореної вартості. Питома вага у товарообороті склала 5,5%, а у обсязі доданої вартості – 28,3%.

Найбільшу питому вагу у у товарообороті склали: Збір на обов. держ. пенсійне страхування (2,2%), ПДВ (1,6%), Прибутковий податок з громадян (0,9%). Питома вана інших податків та зборів, які не названі вище, у товарообігу дуже мала і коливається від 0,1% до 0,3% і складає у сумі 0,8%,

Таким чином, головною метою формування податкової системи повинно бути поліпшення фінансового стану підприємств усіх форм власності, особливо пріоритетних напрямків виробництва.

Регулювання нових економічних відносин потребує гнучкої податкової політики, яка б дала змогу пов"язати оптимально інтереси держави з інтересами товаровиробників, рядових платників податків.

Найгострішою проблемою для економіки України є реформування існуючої податкової системи, надання їй нормальної цивілізованої якості.

Підходи до реформування податкової системи різні. Одні пропонують провести корекції нині діючих податків. Інші – зовсім змінити модель податків.

Проблема може вирішуватись тим чи іншим методом, але вона не дасть якісних результатів, якщо оподаткування не буде справедливим. Адже нині одні сплачують непосильні податки, а інші так чи інакше ухиляються від їх сплати.

Згідно з Указом Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб"єктів малого підприємництва" з 1 січня 1999 року запроваджено спрощену систему оподаткування, обліку і звітності для суб"єктів малого підприємництва.

Переведення на спрощену систему оподаткування суб"єктів малого бізнесу перш за все пов"язано з метою спрощення ведення бухгалтерського та податкового обліку, проведення розрахунків з бюджетами за різними платежами.

На спрощену систему оподаткування можуть перейти юридичні особи - суб"єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форм власності у яких за рік середньо облікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. грн.

Суб"єкт підприємницької діяльності – юридична особа, який перейшов на спрщену систему оподаткування самостійно обирає одну знаступних ставок єдиного податку:

 • 6% суми виручки від реалізації продукції без урахування АЗ у разі сплати ПДВ;

 • 10% суми виручки від реалізації продукції за винятком АЗ у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

При сплаті єдиного податку не сплачуються такі види податків: податок на прибуток, прибутковий податок з громадян, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, збір на бов'язкове соціальне страхування, внески до Фонду сприяння зайнятості населення, збір до державного інноваційного фонду, комунальний податок та інші. та ПДВ, крім тих, хто сплачує єдиний податок за ставкою 6%.

Єдиний податок за ставкою 6% нараховується із суми виручки від реалізації товарів, фактично отриманої суб'єктом на розрахунковий рахунок або в касу за здійснення операцій з продажу товарів з урахуванням ПДВ.

Припустимо, що ТОВ "Крокус МГ" з 1 січня 2000 року перейшло на спрощену систему оподаткування за ставкою єдиного податку 6%.

Проаналізуємо, яку суму податків воно сплатило б у цьому випадку. Розглянемо таблицю.

Показники

При спрощеній системі оподаткування

При звичайній системі оподаткування

Товарооборот, грн.

253441

253441

6% від товарообороту

15206

-

ПДВ, яке сплачує підприємство

4050

4050

Сума інших податків, що сплачуються

712

9810

Сума податків, що не сплачує підприємство

9098

--

Разом податків,які сплатило підприємство

19968

13860

Сума єдиного податку, яку підприємство мало б сплатити, склала 15206 грн. Крім того товариство мало б сплатити ПДВ (4050 грн.) та інші податки на суму 712 грн. (Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства).

Отже, при спрощеній системі оподаткування і ставці податку 6% товариство мало б сплатити до бюджету 19968 грн., що перевищує суму сплачених податків при звичайній системі оподаткування на 6108 грн.

Для порівняння розглянемо випадок, коли б товариство сплачувало єдиний податок у розмірі 10%.

Показники

При спрощеній системі оподаткування

При звичайній системі оподаткування

Товарооборот, грн.

253441

253441

10% від товарообороту

25344

-

ПДВ, яке сплачує підприємство

--

4050

Сума інших податків, що сплачуються

712

9810

Сума податків, що не сплачує підприємство

12968

--

Разом податків,які сплатило підприємство

26056

13860

При 10-процентній ставці податку сума податку складає 25344 грн, сума інших податків залишаєтьсяя така сама як і при ставці 6%.

Отже, всього було б сплачено 26056 грн., або на 12376 грн. більше ніж при звичайній системі оподаткування.

Таким чином, порівнюючи податкове навантаження у трьох вище наведених випадках можна відмітити, що при спрощеній системі оподаткування і ставці єдиного податку 6% сума сплачених податків збільшилася б на 46%, а при ставці податку 10% - на 90,5%. Відхилення суми податків при ставці 10% відносно 6% складає 6088 грн. або 30,5%.

Отже, можна зробити висновок, що ТОВ "Крокус МГ" не доцільно було переходити на спрощену систему оподаткування. При 6% - воно вилучило б більше з обігу `майже на половину обігових коштів відносно суми сплачених податків при звичайній системі, а при 10% - майже

на 100% більше.

Звичайна система оподаткування, у даному випадку є найбільєфєктивною.

Висновки

Аніліз податкового навантаження в торгівлі повинен акцентувати увагу на важливі проблеми і знаходити шляхи їх вирішення. Це стосується реформування податкової системи, що є важливим завданням на етапі формування ринкового середовища і створення сприятливих умов для зниження податкового тиску та виконання доходів бюджету. Тому проблему зниження податкового навантаження слід вирішувати комплексно і поступово, з обов"язковим забезпеченням стабільного виконання доходів бюджету, з одночасним підвищенням рівня відповідальності платників податків у разі їх несплати та заниження об'єктів оподаткування.

Комбінація значної кількості звільнених від податків категорій платників та дуже високих ставок податків призводить до значного стимулювання уникнення сплати податків. Обтяжливою особливістю є вимога здійснювати щомісячні платежі з відповідними вимогами щодо реєстрації.

Тому у процесі реформування податкового законодавства і прийняття Податкового кодексу України необхідно, з одніє сторони, закласти стимулюючі важелі державного впливу на підприємства, а з іншого – більшу відповідальність для усіх суб"єктів податкових відносин у разі порушення податкового законодавства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Закон України "Про систему оподаткування в Україні"

 • Декрет кабінету міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" Спеціальний додаток до "Галицьких контрактів" №47, 1999

 • С.В.Голов, В.М.Костюченко. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами, К.1999.

 • Науково-практичний журнал "БО і аудит" №1/2000.

 • Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навчальний посібник. – К.: Товариство "Знання", КОО, 1998. – стор. 80

 • Огонь Ц.Г. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ. "Фінанси України", 1"99

 • Ткаченко Н.М. "Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності: Навч. Посібник. – 3-тє вид. Доп. І перероб. – К.: А.С.К., 1998.

 • Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д"яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України. Київ, видавництво "Наукова думка", 1997.

 • Азаров М.Я. та інші. Все про податки: Довідник / Азаров М.Я, Кольга В.Д., Онищенко В.А. – К.: Експерт-Про, 2000.

 • Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 1999.

  1 Ткаченко Н.М. "Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності: Навч. Посібник. – 3-тє вид. Доп. І перероб. – К.: А.С.К., 1998.

  2 Декрет кабінету міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" Спеціальний додаток до "Галицьких контрактів" №47, 1999


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...