WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк розрахункiв з бюджетом вплив на мiмiзацiю податкового навантаження пiдприємства - Курсова робота

Облiк розрахункiв з бюджетом вплив на мiмiзацiю податкового навантаження пiдприємства - Курсова робота

Ставка збору складає 1% від виручки, яка отримується від реалізації в торгівельній мережі алкогольних напоїв і пива.

Щомісячно платники збору повинні подавати до Державної податкової інспекції Звіт про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства (Див. Додаток 7).

В обліку товариства відображається на рахунку №641 "Розрахунки за податками / Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства." Записом Дт 93 Кт 641.

За 2000 рік товариство нарахувало Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства на суму 726 грн., а сплачено – 712 грн.

Покажемо динаміку збору поквартально.


Як бачимо, найбільше податкове навантаження по збору було у ІІ кварталі – 245 грн. і склало 34,41% від сплаченої за рік суми., у І кв. – 22,61%, у ІІІ кв. – 27,39%, і найменший податковий тиск – у ІV кв. – 15,59%.

Комунальний податок.

Комунальний податок справляється з юридичних осіб, крім бюджетних установ, організацій, планово-дотаційних та сільсько-господарських підприємств. Об`єктом оподаткування комунального податку є виробниче і невиробниче майно, що є у власності підприємства. Розмір комунального податку не повинен перевищувати 10% річного фонду оплати праці, обчисленого з розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

Введення комунального податку має на меті поставити формування доходної частини місцевих бюджетів у залежність від кількості працівників на підприємстві, розташованому на даній території. Адже більша частина доходів місцевих бюджетів спрямовується на вирішення соціально-культурних проблем, обсяг витрат на які безпосередньо зумовлений кількістю населення даної територіально-адміністративної одиниці.

Розрахунок комунального податку нараховується поквартально.

Облік по комунальному податку здійснюється на рахунку 641 "Розрахунки за податками".

Нарахування здійснюється записом:

Дт 93 Кт 641 "Розрахунки за податками / комунальний податок".

У Державну податкову адміністрацію щоквартально подається Розрахунок по комунальному податку. У додатку 8 наведено розрахунок ТОВ "Крокус МГ" за 4-ий кв.2000 року.

За звітний рік по комунальному податку було нараховано суму 185 грн., а сплачено – 173 грн.

Покажемо динаміку графічно по кожному кварталу.

Н
айбільше податкове навантаження було у ІІ кв. – 61грн, що склало 33,15% від суми сплаченої за рік. У І кв. та ІV кв. було сплачено однакову суму – 48 грн., що становить 26,09%, і найменший податковий тиск – у ІІІ-му кв. – 27 грн. або 14,67%.

Таким чином, розглядаючи структуру податків на ТОВ "Крокус МГ"можна дійти висновку :

 • При розгляді податку на прибуток: підприємство у даному році було прибутковим. Уминулих звітних періодах воно мало збитки. Це було за рахунок високої купівельної вартості товарів, значних транспортно-заготівельних витрат, витрат на оплату праці тощо. Тому у цьому і наступних звітних періодах товариству потрібно таким чином спрямувати свою діяльність, щоб покрити ці збитки і стати прибутковим.

У цьому випадку, підприємству доцільно розглянути такі заходи, щодо збільшення виручки та заохочення покупців:

 • вивчення попиту на товари;

 • розширення асортименту товарів;

 • зниження цін на товари. Це можливо завдяки двом наступним заходам:

 • зниження торгівельної націнки;

 • зниження купівельної вартості товарів;

 • постійний пошук постачальників-виробників, минаючи посередників;

 • знижки на товари, що не користуються попитом та сезонні знижки;

 • підвищення рівня обслуговування покупців;

 • реклама та проведення акцій.

 • ПДВ : у зв'язку з тим, що даний податок вилучається у повному обсязі до бюджету, то підприємство не може впливати на мінімізацію його. У всякому випадку при збільшенні оборотів сума податку буде збільшуватись і навпаки. Підприємство податок буде сплачувати або при покупці товару або, безпосередньо в бюджет (як різницю між податковими зобов'язаннями і податковим кредитом).

 • Нарахування на соціальні заходи:

вплив відрахувань на фінансово-господарську діяльність підприємств є суперечливим. Можливість підприємств впливати на формування абсолютної суми відрахувань у цільові фонди обмежена. Це пояснюється тим, що нормативи відрахувань визначені законодавчо, і є однаковими для всіх суб'єктів господарювання. Можливість впливати на розмір зборів з боку товариства зв'язана з формуванням показників, стосовно яких встановлено нормативи відрахувань (сплачена сума заробітної плати, валовий дохід, вартість товарів та ін.).

 • Прибутковий податок: визначається по шкалі, якщо працівник працює за основним місцем роботи, і за ставкою 20% - по сумісництву. Даний податок утримується із доходу працівника, тому він не є обтяжливим для підприємства.

 • Відрахування до державного інноваційного фонду: відмінено, тому податкове навантаження не здійснює.

 • Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства: так як ставка збору визначена законодавчо, Можливість впливати на розмір зборів з боку товариства зв'язана з формуванням показника, стосовно якого встановлено норматив збору, тобто виручки, яка отримується від реалізації в торгівельній мережі алкогольних напоїв і пива.

 • Комунальний податок: також ставко встановлена законодавчо в залежності від кількості працівників, які працюють за основним місцем роботи. Тому вплинути на розмір податку можна лише за рахунок зменшення кількості працюючих за основним місцем роботи.

ІІІ. АНАЛІЗ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ З МЕТОЮ ЙОГО МІНІМІЗАЦІЇ.

Аналіз податкового навантаження – це дослідження системи оподаткування, яке полягає в уявному розчленуванні цілого на складові частини і відділення окремих сторін, властивостей, зв'язків.

Проаналізуємо податкове навантаження на ТОВ ""Крокус МГ", яке займається роздрібною торгівлею. За аналізований період візьмемо 2000 рік.

Охарактеризуємо, який обсяг податків було сплачено у звітному році.

Показники

Сума

Питома вага

1.Податок на прибуток

--

--

2.ПДВ

4050

29,2

3.Прибутковий податок з громадян

2360

17,0

4.Збір на обов. держ. пенсійне страхування

5718

41,3

5. Збір на обов. соціальне страхування

422

3,0

6. Внески до Фонду сприяння зайнятості населення

280

2,0

7.Збір до державного інноваційного фонду

145

1,1

8.Комунальний податок

173

1,3

9.Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

712

5,1

Разом податків та зборів

13860

100,0

Як бачимо, підприємство у звітному році сплатило податків на суму 13860 грн. Найбільшу питому вагу у цій сумі зайняли Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування (41,3%) та ПДВ (29,2%).

Також значним був прибутковий податок з громадян (17%). Суми інших податків та зборів займали незначну питому вагу і разом склали 12,5%.

Розглянемо, яку питому вагу у товарообороті і у новоствореній вартості склала сума сплачених податків.

Показники

Обсяг сплачених податків

Питома вага у товарообігу

Питома вага у новоствореній вартості

Товарооборот

253441

Обсяг новоствореної (доданої) вартості у товарообороті

49043

19,3

Всього податків та зборів

У тому числі:

13860

5,5

28,3

1.Податок на прибуток

--

--

--

2.ПДВ

4050

1,6

8,3

3.Прибутковий податок з громадян

2360

0,9

4,8

4.Збір на обов. держ. Пенсійне страхування

5718

2,2

11,7

5. Збір на обов. Соціальне страхування

422

0,2

0,9

6. Внески до Фонду сприяння зайнятості населення

280

0,1

0,6

7.Збір до державного інноваційного фонду

145

0,1

0,3

8.Комунальний податок

173

0,1

0,3

9.Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

712

0,3

1,4


 
 

Цікаве

Загрузка...