WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк розрахункiв з бюджетом вплив на мiмiзацiю податкового навантаження пiдприємства - Курсова робота

Облiк розрахункiв з бюджетом вплив на мiмiзацiю податкового навантаження пiдприємства - Курсова робота

Із суми сукупного оподатковуваного прибутку фізичних осіб, які працюють за трудовим договором чи виконують роботи (послуги), згідно з цивільно-трудовими договорами, збір нараховується у розмірі:

 • За соціальним страхуванням:

 • По нарахованій зарплаті до 150 грн. – 0,25%;

 • По парахованій зарплаті понад 150 грн. – 0,5%.

   • За страхуванням на випадок безробіття – 0,5%

У цьому разі утримання збору здійснюється за рахунок нарахованого доходу (заробітної плати).

Відображається проведенням:

Дт 66 Кт 652, 653.

У 2001 році було створено новий фонд – Фонд страхування від нещасних випадків на виробництві відрахування у який здійснюються по шкалі від фонду оплати праці в залежності від діяльності підприємства.

Проаналізуємо динаміку по Збіру на обов'язкове соціальне страхування. У 2000 році підприємство нарахувало по ставці 4% збір 704 грн., а було сплачено 422 грн. Утримання із зарплати до 2000 року не проводилися до фонду.

Покажемо динаміку податкового навантаження на підприємство (по ставці 4%).


Як бачимо у ІІ та ІІІ кв. податкове навантаження найбільше і займає питому вагу 47,15% та 33,88% від всього сплаченої суми. Дещо менше – у І кв. - 18,96 кв., і зовсім відсутнє податкове навантаження у ІV кв.

Що стосується збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, то у 2000 році підприємство утримало із зарплати збір по ставці 0,5% - 81 грн., і сплатило - 94 грн. Нарахування по ставці 1,5% склали 240 грн., а було сплачено 280 грн.

Покажемо динаміку податкового навантаження на підприємство (по ставці 1,5%).

Я
к бачимо у ІІ кв. податкове навантаження найбільше і займає питому вагу 31,43%, у ІІІ та ІV кв. приблизно однакове, і займає питому вагу 26,43% та 25,71% від всьої сплаченої суми. Дещо менше – у ІV кв. – 16,07%.

Облік розрахунків з бюджетом по прибутковому податку з громадян

Згідно Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" від 26.12.92 та Інструкції про прибутковий податок з громадян платниками прибуткового податку є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства як ті, що мають, так і ті,що не мають постійного місця проживання в Україні.

Об`єктом оподаткування є сукупний оподатковуваний дохід за календарний рік (що складається з місячних сукупних оподатковуваних доходів) одержаний з різних джерел як на території України, так і за її межами.

До сукупного оподатковуваного доходу включаються одержані за місцем основної роботи (служби, навчання) доходи, за виконання трудових обов"язків, у тому числі за сумісництвом, за виконання робіт за договорами підряду, доходи у формі дивідендів за акціями, доходи, одержані внаслідок розподілу прибутку підприємств, а також інші доходи, що утворилися в результаті надання за рахунок коштів підприємств своїм працівникам матеріальних і соціальних благ у грошовій та натуральній формах.

Сукупний опопдатковуваний дохід для обчислення прибуткового податку приймається у цілих гривнях, десяті та соті частини гривні відкидаються.

Для визначення прибуткового податку з громадян слід прийняти до уваги, що в залежності від розміру сукупного оподатковуваного доходу ставки та розміри податку змінюються. Це можна легко побачити у наступній таблиці2:

Розмір сукупного оподатко-вуваного доходу

Ставки та розміри податку

До 17 грн

Не оподатковується

Від18 до 85 грн

10% суми доходу, що перевищує 17 грн

Від 86 до 170 грн

6,80 грн + 15% суми доходу, що перевищує 85 грн

Від 171 до 1020 грн

19,55 грн + 20% суми доходу, що перевищує 170 грн

Від 1021 до 1700 грн

189,55 + 30% суми доходу, що перевищує 1020 грн

Від 1701 грн і більше

393,50 + 40% суми доходу, що перевищує 1700 грн

Наприклад, працівнику нараховано сукупний доход у сумі 320 грн. Тоді прибутковий податок буде нараховуватись 20% від суми (320грн - 170 грн) 150 грн, а значить 19,55 грн + 30 грн = 49,55 грн

Слід замітити, що прибутковий податок з громадян не за місцем основної роботи нараховується у розмірі 20% від сукупного оподатковуваного доходу громадян, але незалежно від усіляких пільг.

Нарахування, утримання і перерахування до бюджету прибуткового податку здійснюється підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та фізичними особами – суб"єктами підприємницької діяльності, які проводять виплати доходів.

По закінченні календарного року визначається сума сукупного оподатковуваного доходу. Прибутковий податок з річного доходу визначається з середньомісячного доходу, з урахуванням сплаченого протягом року податку з місячних доходів. Обчислення та перерахування податку проводиться підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами - суб"єктами підприємницької діяльності до 1 лютого наступного за звітним року, а до 15 лютого ці відомості за встновленою формою подаються ними до податкової інспекції за місцем проживання платника.

До сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами в період, за який здійснюється оподаткування, не включаються:

 • допомога по державному соціальному страхуванню і державному соціальному забезпеченню, крім допомоги по тимчасовій непрацездатеості (в тому числі допомога за хворою дитиною), зокрема:

  • допомога по вагітності і пологах;

  • одноразова допомога принародженні дитини;

  • допомога по догляду за дитиною;

  • грошові виплати матерям (батькам), зайнятих доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років;

  • допомога по догляду за дитиною-інвалідом;

  • допомога на дітей віком до 16 років (учнів – до 18 років);

  • допомога на дітей одиноким матерям;

  • допомога на дітей військовослужбовців строкової служби;

  • допомога на дітей, які перебувають під опікою, піклуванням;

  • тимчасова допомога на неповнолітніх дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, або коли стягнення аліментів неможливе;

  • допомога на поховання, у тому числі, яка надається за рахунок фізичних або юридичних осіб;

 • суми одержуваних аліментів;

 • державні пенсії, а також додаткові пенсії, що виплачуються за умовами добровільного страхування пенсій;

 • інші.

  Вирахування із заробітної плати громадян прибуткового податку відображається у бухгалтерському обліку проведенням :

  Дт 66 "Розрахунки з оплати праці" Кт 64 "Розрахунки з бюджетом по прибутковому податку з громадян".

  Перерахування коштів до бюджету відображається записом:

  Дт 64 Кт 31.

  Щоквартально до органу державної податкової служби подається Довідка про суми виплачених доходів і утриманих з них податків фізичних осіб (Див. Додаток 6).

  За 2000 рік товариство вирахувало прибутковий податок з громадян на суму 2109 грн., а сплатило – 2360 грн. Сплачена сума більша за рахунок того, що проводилася виплата заробітної плати за попередній рік, тобто сума прибуткового податку вже була нарахована у попередньому році.

  Покажемо динаміку даного податку поквартально.


  Як бачимо, найбільшу суму було сплачено підприємством у ІІ кв. – 829 грн., яка склала 35,13% від всієї сплаченої суми, дещо менше було податкове навантаження по даному податку у ІІІ-му та ІV-му кв. – 601 грн. та 561 грн, або – 25,46% та 23,77%. Найменшим був податковий тиск у І кв. – 369 грн. або 15,63%.

  • Інші податки та збори.

  До інших податків та зборів, які сплачує ТОВ "Крокус МГ" належать:

  • Відрахування до державного інноваційного фонду;

  • Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

  • Комунальний податок;

  Відрахування до державного інноваційного фонду.

  Державний інноваційний фонд створено для фінансування та матеріально-технічної підтримки заходів із забезпечення розвитку і використання досягнень науки і техніки.

  Відрахування у даний фонд було відмінено у 2001 році.

  Підприємства відраховували до даного фонду кошти у розмірі 1% обсягу реалізації продукції (робіт, послуг), за винятком ПДВ і АЗ.

  Посередницькі, оптові, постачальницько-збутові й торгівельні організації визначали суми відрахувань з обсягу валового доходу.

  У бухгалтерському обліку товариства відрахування відображалися проведенням:

  Дт 93 Кт 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами"

  А оплата: Дт 642 Кт 311

  За 2000 рік товариство нарахувало відрахувань до Державного іноваційного фонду 149 грн., а сплатило – 145 грн.

  Покажемо динаміку відрахувань до Державного іноваційного фонду поквартально.

  Я
  к бачимо, найбільшу суму було сплачено підприємством у ІІ кв. – 100 грн., яка склала 68,97% від всієї сплаченої суми, а зовсім не було податкового навантаження по даному податку у ІІІ-му та ІV-му кв., незважаючи на те, що нарахування товариство здійснювало.

  Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

  Суб"єкти підприємницької діяльності, які реалізують алкогольні напої та пиво в оптово-роздрібній торгівельній мережі з 1999 року стали платниками даного збору.

  Об"єктом обкладення збором є виручка, отримана на кожному етапі реалізації пиво в оптово-роздрібній мережі та у мережі громадського харчування алкогольних напоїв і пива, які включаються у суму торгівельного обороту.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...