WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк розрахункiв з бюджетом вплив на мiмiзацiю податкового навантаження пiдприємства - Курсова робота

Облiк розрахункiв з бюджетом вплив на мiмiзацiю податкового навантаження пiдприємства - Курсова робота

З цієї причини у ЗУ "Про ПДВ" визначено, що суми ПДВ, сплачені у зв'язку з придбанням товарів називаються податковим кредитом. При реалізації товарів підприємство, виступаючи як продавець, одержує від покупців на внутрішньому ринку України суми ПДВ за тією ж ставкою 20%. У разі реалізації товарів за межі митної території України застосовується "нульова" ставка ПДВ.

Кошти у сумі ПДВ, які одержує підприємство, виступаючи на ринку як продавець товарів, повинні перераховуватися до державного бюджету, тобто при одержанні цих коштів у підприємства виникає зобов"язання сплатити їх до бюджету (податкові зобов"язання).

Підставою для включення ПДВ у податковий кредит є податкова накладна, що передається покупцеві продавцем товарів (робіт, послуг).

Перерахування у бюджет ПДВ кожне підприємство – платник податку здійснює у розмірі, що дорівнює різниці між сумою податкового зобов"язання і сумою податкового кредиту за податковий період.

Сплата ПДВ проводиться більшістю підприємств щомісячно.

ТОВ "Крокус МГ" сплачує податок на додану вартість за ставкою 20% від виручки від реалізації товарів.

ТОВ "Крокус МГ" використовує рахунок № 64 `Розрахунки за податками і платежами`. Коли товариство придбаває товар, то ПДВ відображається проведенням:

Дт 64 "Розрахунки з бюджетом по ПДВ" Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками".

Підставою для цього є податкова накладна.

Податок на додану вартість сплачується по першій події. Тобто уже при отриманні продукції, покупець-підприємець платить ПДВ. А потім, реалізувавши цей товар, або виготовлений з цієї продукції товар, підприємство повинно сплатити ПДВ від реалізованої продукції, та держава дозволяє від нарахованого ПДВ від реалізації відняти ПДВ, який підприємство сплатило при придбанні товарів.

При продажі товару у товариства виникає податкове зобов'язання, яке відображається проведенням:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів" Кт 64 "Розрахунки з бюджетом по ПДВ"

Аналізуючи діяльність товариства протягом 2000 року слід відмітити, що протягом року сума податкового зобов'язання склала 40224 грн., а податкового кредиту – 36581 грн. Отже, до сплати – 3643 грн. У І-му кварталі товариство сплатило 700 грн., у ІІ-му кв. – 2700 грн., у ІІІ-му кв. – 650 грн., а у ІV кв. платежі не сплачувалися. Розглянемо графічно:

Я
к бачимо, найбільше податкове навантаження по ПДВ було у ІІ кварталі і склало 66,67% від сплаченої за рік суми., у І кв. – 17,28%, у ІІІ кв. – 16,05%, і найменший податковий тиск – у ІV кв. – 0%.

Щомісячно підрпиємство подає до податкових органів Податкову декларацію з податку на додану вартість в якій вказуються суми податкових зобов'язань і податкового кредиту за звітний місяць (Див. Додаток 2).

 • Нарахування на соціальні заходи та прибутковий податок.

ЗУ "Про систему оподаткування" встановлює участь суб'єктів господарювання у формуванні централізованих державних цільових фондів. Ця участь здійснюється у вигляді обов'язкових зборів, внесків, порядок обчислення яких визначений окремими нормативними документами.

Відрахування в цільові державні фонди сьогодні становлять значні за обсягом суми коштів, що суттєво впливає на фінансово-господарську діяльність підприємств. Цей вплив виявляється в такому:

 • По-перше, через формування валових витрат, які виключаються із суми скоригованого валового доходу. Відтак відрахування в цільові державні фонди зменшують оподатковуваний прибуток, а отже, і суму податку на нього.

 • По-друге, через формування собівартості (витрат). Указані відрахування збільшують собівартість, що відповідно може зменшити прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) або збільшити їх вартість, а отже, створити проблеми зі збутом продукції.

 • По-третє, через використання прибутку. Це має місце тоді, коли відрахування (збори) здійснюються за рахунок прибутку підприємства.

Отже, вплив названих відрахувань на фінансово-господарську діяльність підприємств є суперечливим. Можливість підприємств впливати на формування абсолютної суми відрахувань у цільові фонди обмежена. Це пояснюється тим, що нормативи відрахувань визначені законодавчо, і є однаковими для всіх суб'єктів господарювання. Кількість суб'єктів господарювання, які користуються пільгами щодо таких зборів обмежена. Можливість впливати на розмір зборів з боку суб'єктів господарювання зв'язана з формуванням показників, стосовно яких встановлено нормативи відрахувань (сплачена сума заробітної плати, валовий дохід, вартість товарної продукції та ін.).

Облік розрахунків за страхування здійснюють на рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням".

Рахунок має такі субрахунки:

 • №651 "За пенсійним забезпеченням";

 • №652 "За соціальним страхуванням";

 • №653"За страхуванням на випадок безробіття";

 • №654"За індивідуальним страхування";

 • №655"За страхуванням майна".

Аналітичний облік ведеться за кожним видом зборів, по страхувальниках та окремих договорах страхування.

Нарахування на заробітну плату на ТОВ "Крокус МГ" відображається проведенням:

Дт 93 "Витрати на збут" Кт 65 "Розрахунки за страхування"

Утримання із заробітної плати:

Дт 66 "Розрахунки з оплати праці" Кт 65

Перерахування коштів до фондів:

Дт 65 Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті".

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Порядок визначення відрахувань встановлений ЗУ "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування ".

Суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні і фізичні особи), які використовують працю найманих працівників для визначення суми збору, беруть фактичні витрати на оплату їх праці, що підлягають оподаткуванню прибутковим податком: витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати, інші види заохочень і виплат, виходячи з тарифних ставок; премії, заохочення.

Не беруть у розрахунок для обчислення збору витрати на виплату доходів у вигляді дивідендів, відсотків, інші витрати, що не враховуються за обчислення середньомісячної зарплати з метою призначення пенсій.

Суб'єкти підприємницької діяльності – платники збору зобов"язані зареєструватися в органах Пенсійного фонду України.

Ставки збору встановлено і диференційовано за категоріями платників. Для суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних і фізичних осіб, що використовують працю найманих працівників, затверджено ставку 32% від від згаданого вище об"єкту оподаткування.

Щоквартально підприємства повинні подавати до органів пенсійного фонду Звіт про нарахування збору на обов"язкове державне пенсійне страхування й інших надходжень та витрачання коштів пенсійного фонду (Див. Додаток 3).

У бухгалтерському обліку на ТОВ "Крокус МГ" здійснюється запис:

Дт 93 "Витрати на збут" Кт 651 "За пенсійним забезпеченням".

Збір з фізичних осіб, які працюють на умовах трудового договору утримується у розмірі:

 • По нарахованій зарплаті до 150 грн. – 1%;

 • По парахованій зарплаті понад 150 грн. – 2%.

У бухгалтерському обліку відображається проведенням:

Дт 66 "Розрахунки з оплати праці" Кт 651.

Проаналізуємо динаміку по Збіру на обов'язкове державне пенсійне страхування. У 2000 році підприємство утримало із зарплати збір по ставці 1% - 81 грн., 2% - 163 грн, і сплатило 1% - 98 грн., 2% - 177 грн. Нарахування по ставці 32% склали 5195 грн., а було сплачено 5718 грн.

Покажемо динаміку податкового навантаження на підприємство (по ставці 32%).


Як бачимо у ІІ та ІІІ кв. податкове навантаження найбільше і приблизно однакове, і займає питому вагу 28,29% та 28,21% від всього сплаченої суми. Дещо менше – у ІV кв. – 26,76%, і найменший податковий тиск у І кв. – 16,73%.

Збір на обов'язкове соціальне страхування.

Порядок визначення збору встановлений ЗУ "Про збір на обов'язкове соціальне страхування". Особливість збору полягає в тім, що він включає і збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

У 2001 році було введено нові ставки збору. Але, у зв'язку з тим, що дані підприємства аналізуються за 2000 рік, то для визначення сум збору застосовувалися ставки, що діяли до 2001 року.

Для суб"єктів підприємницької діяльності -юридичних і фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, ставку збору передбачено у розмірі 5% від об"єкта оподаткування. У складі загального нормативу 2,5% становить збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

Щоквартально підприємства повинні подавати до органів Фонду соціального страхування Звіт про нараховані внески та витрати, пов"язані з загальнообов"язковим соціальним страхуванням у зв"язку з тимчасовою втратою працездатності (Див. Додаток 4) та Розрахункову відомість про нарахування та перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов"язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (Див. Додаток 5).

Убухгалтерському обліку товариства відображається записом:

Дт 93 Кт 652 "За соціальним страхуванням" (2,5%);

Дт 93 Кт "За страхуванням на випадок безробіття" (2,5%).

Суб'єкти підприємницької діяльності, що використовують працю найманих працівників, збір на обов'язкове соціальне страхування включають до складу валових витрат під час обчислення оподатковуваного прибутку, а також відносять на собівартість.


 
 

Цікаве

Загрузка...