WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк основних засобiв - Курсова робота

Облiк основних засобiв - Курсова робота

Розділ 3. Удосконалення обліку основних засобів з використанням комп'ютерної техніки

Для обліку основних засобів використовується Контур бухгалтерського обліку.

Модуль "Основные средства" забезпечує автоматизоване виконання операцій з обліку наявності, зносу, руху, а також переоцінки об'єктів основних засобів підприємства (див. рис. 3).

Зв'язок з модулем "ХозОперации" здійснюється за допомогою типових господарських операцій (ТГО). Налагодження ТГО, що відображають знос та рух основних засобів, може виконуватись як в модулі "ХозОперации", так і в модулі "Основные средства", однак результати їх виконання та коригування доступні лише в модулі "ХозОперации". Зв'язок з модулем "Складской учет" здійснюється за допомогою функцій:

"Накладная" - "Склад"'- "Основные средства"1.

Як зазначалось раніше, для виконання операцій з основними засобами в програмі "Галактика" призначений модуль "Основные средства". Робота з даним модулем потребує заповнення специфічних для даного модуля каталогів та класифікаторів, які можна заповнити, виконавши дії:

Рис. 3. Схема обліку основних засобів

Каталог видів основних засобів містить коди та назви існуючих видів основних засобів підприємства. При введенні інвентарних карток поле "Вид ОС' заповнюється вибором з даного каталогу. Даний каталог містить інформацію про коефіцієнти, що дозволяють відкоригувати нарахування щомісячного зносу - коефіцієнт змінності смен" та коефіцієнт прискореної амортизації Куск.

Каталог груп основних засобів містить назви груп основних засобів та їх коди. Записи каталогу використовуються при заповненні поля "Группа ОС" в інвентарних картках.

"Каталог признаков использования ОС" використовується при заповненні інвентарної картки основних засобів. Значення поля "Начисление амортизации" використовується функцією "Начисление амортизации"наступним чином:

"Да " - виконувати автоматичний розрахунок зносу;

"Нет " - автоматичний розрахунок зносу не виконувати;

"Суммой " — нарахування амортизації виконувати фіксованою сумою (сума амортизації може бути задана у валюті).

Каталог норм амортизації містить дані по визначених нормах амортизації - найменування групи або об'єкту основних засобів, код та значення норми амортизації.

Модуль "Нематериальные активы" необхідний для виконання облікових операцій, пов'язаних з нематеріальними активами. Робота з модулем "Нематериальные активы" аналогічна до роботи з модулем "Основные средства".

Обпік надходження Для введення інформації про основні засоби, що необоротних активів використовують на підприємстві, необхідно виконати наступні дії:

"Основные средства " - "Картотека ".

Виконання цих дій призведе до отримання переліку існуючих в програмі основних засобів, представлених в порядку збільшення інвентарних номерів.

Нижня частина діалогового вікна призначена для перегляду проводок, що відображають господарські операції з об'єктом обліку за ознакою введення проводки:

Р - проводка сформована користувачем вручну;

А - проводка сформована автоматично і користувачем не коригувалась тощо.

Для введення нової інвентарної картки основних засобів необхідно натиснути клавішу F7.

Діалогове вікно містить інформацію про характеристики основних засобів та бухгалтерські проводки по здійснених господарських операціях з даним об'єктом.

В цьому вікні потрібно вказати інвентарний та заводський номер об'єкту основних засобів, найменування, завод-виробник, модель, тип чи марку об'єкту, групу та вид основних засобів, номер паспорту основних засобів, дату введення в експлуатацію, початкову вартість тощо.

Екранні кнопки в панелі інвентарної картки мають наступні значення:

"Драгметолы" - для введення відомостей про дорогоцінні метали, що містяться в основному засобі.

"Операции" - для введення даних з надходження та вибуття, переміщення та зміни вартості даного об'єкту обліку.

"Характеристика" - для введення довідкової інформації по інвентарній картці.

Поля в нижній частині вікна редагування картки основних засобів заповнюються автоматично при виконанні операцій по об'єкту основних засобів або з клавіатури.

Якщо при налагодженні параметрів програми за допомогою функцій:

"Настройка" - "Настройка ХозОпераций" - "Установка операции амортизации по умолчанию"

було вибрано конкретну типову операцію амортизації, то при введенні нової картки дане поле заповнюється автоматично.

Облік наявності основних засобів ведеться за допомогою картотеки, яка складається з інвентарних карток - електронних аналогів форми 03-6. Формування і поповнення картотеки може здійснюватися трьома способами:

1) функцією надходження, з можливістю реєстрації господарської операції, формування відповідних проводок і первинних документів; доцільно використовувати для об'єктів основних засобів, що надходять у поточному звітному періоді;

2) функцією:

"Накладная" - "Склад" - "Основные средства" модулів "Складской учет", "Матценности", доцільно використовувати при передачі в експлуатацію об'єктів, що раніше знаходилися на складі;

3) ручним введенням даних по об'єктах основних засобів за допомогою функції "Введение картотеки", використовується при початковому введенні даних по об'єктах, що вже знаходяться в експлуатації. При цьому варто враховувати, що частина історії цих об'єктів, яка буде відома програмі, починається саме з того звітного періоду, в якому були сформовані картки.

При заповненні карток необхідно, крім введення основних реквізитів, віднести об'єкт до певної групи (виду) основних засобів, вибрати норму амортизації, вказати підрозділ та МВО, в підзвіті якої він буде обліковуватися, вибрати ТГО для нарахування амортизації. Додатково можна занести відомості про дорогоцінні метали, що містяться в основних засобах, і виконати тиражування карток для однорідних об'єктів основних засобів.

Переоцінка основних засобів є однією із найбільш трудомістких операцій. Для проведення переоцінки основних засобів виконуються наступні дії:

  • вводяться коефіцієнти переоцінки;

  • формується і перевіряється відомість переоцінки, при чому здійснюється коригування введених коефіцієнтів і повторне одержання відомостей до повного усунення помилок;

  • занесення даних по відомості переоцінки до картотеки основних засобів, при чому значення первісної вартості та суми зносу автоматично збільшуються на відповідний коефіцієнт.

Відображення результатів переоцінки на рахунках бухгалтерського обліку може бути виконане за допомогою бухгалтерської довідки.

В разі необхідності переоцінку можна скасовувати за допомогою спеціальної функції. При цьому виконується розподіл величин первісної вартості та суми зносу в інвентарній картці на раніше встановлені коефіцієнти. Для коректності операції їх значення не слід змінювати після проведення переоцінки.

Нарахування амортизації виконується автоматично поточний місяць. Для нарахування амортизації основних засобів необхідно виконати наступні дії:

"Основные средства" - "Операции" - "Начисление амортизации".

Нарахування амортизації здійснюється за допомогою ТГО, що можуть бути задані для кожної інвентарної картки. Операція виконується одночасно для всіх об'єктів один раз протягом звітного періоду, в разі необхідності може бути скасована і виконана повторно. При цьому автоматично формуються проводки по нарахуванню амортизації з врахуванням наступних особливостей:

1. Кореспонденція рахунків в проводках визначається при налагодженні ТГО, обраної для даного об'єкта. В панелі проводок вікна настройки ТГО використовуються тільки значення наступних полів: "Счета", "Субсчета", "КАУ", "Процент/доля", "Подразделение". Значення інших полів, враховуючи "Алгоритм расчета", ігноруються.


 
 

Цікаве

Загрузка...