WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік товарних операцій в торгівлі - Реферат

Облік товарних операцій в торгівлі - Реферат

виявлена недостача товарів, то на дебеті рахунка 281 "Товари на складі" відображають тільки фактично одержані товари. На вартість товарів, яких не вистачає, на підставі належно оформленого акта (комерційного, приймального) пред'являють претензію винуватцю такої недостачі і в бухгалтерському обліку роблять запис по дебету рахунка 374 "Розрахунки за претензіями" у кореспонденції з кредитом рахунка 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".
Лишки товарів, виявлені при прийманні вантажу (про що письмово повідомляють постачальника), на підставі акта прибуткують на дебет рахунка 281 "Товари на складі" в кореспонденції з кредитом рахунка 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками". Після одержання належних документів постачальника раніше зроблений запис сторнують і роблять відповідні записи на оприбуткування товарів за даними документів постачальника.
У такому самому порядку відображають в обліку операції по оприбуткуванню товарів, які надійшли в оптове підприємство без товаросупровідних документів.
У разі обгрунтованої відмови від оплати розрахунково-платіжних документів постачальника на товари, що надійшли на адресу оптового підприємства (невідповідність якості, асортименту, ціни умовам договору тощо), такі товари на підставі складених актів приймаються на відповідальне зберігання й обліковуються на забалансовому рахунку 02 "Активи на відповідальному зберіганні", субрахунок 023 "Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні", до вказівок постачальника про їх повернення,
переадресування або реалізацію на місці (якщо це товари нетривалого зберігання).
Вартість тари під товарами прибуткується записом по дебету рахунка 283 "Тара під товарами" і кредиту рахунка 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".
Облік реалізації товарі в зі складів
У практиці оптових торговельних підприємств застосовують дві форми реалізації товарів - зі складів (складський оборот) і транзитом (транзитний оборот).
При транзитній реалізації товари споживачам відвантажуються безпосередньо зі складів підприємств-виробників, минаючи проміжні ланки - склади і бази оптових підприємств. Така форма реалізації забезпечує більш швидке просування товарів від виробника до споживача, зменшуються витрати обігу. Проте у випадках, коли необхідно відвантажити товари споживачам у кількості нижче транзитної норми (тобто мінімальної кількості товарів, яка може бути відвантажена у контейнері, вагоні, цистерні тощо) або необхідне комплектування товарів тощо, більш раціональним є складський оборот. До переваг складської форми реалізації належить також можливість обслуговування більшої кількості споживачів при оптимальних товарних запасах.
Оптові підприємства реалізують товари, як правило, на підставі договорів купівлі-продажу. При разових поставках або відпуску товарів у незначному обсязі письмовий поговір може не складатися. Відпуск товарів у цьому разі здійснюється на підставі належно оформлених накладних рахунків-фактур. У разі доставки оптовим підприємством товарів покупцям (роздрібним та Іншим підприємствам) власним або орендованим автотранспортом оформляється
товарно-транспортна накладна (ф. № І-ТН).
Для проведення розрахунків з покупцями виписуються рахунки-фактури і платіжні документи, в яких вказуються назва, кількість, сорт товарів, ціна виробника або митна вартість, транспортні та інші послуги, що підлягають до
оплати, ставка і сума ПДВ, загальна сума до оплати.
Якщо покупець зареєстрований як платник ПДВ, то одночасно виписується податкова накладна, оригінал якої надається покупцеві, а копія залишається у оптового підприємства (як завітний І розрахунковий податковий документ) і є підставою для відповідних записів у Книзі обліку продажу товарів (робіт, послуг).
Для обліку реалізації законодавством встановлено, як відомо, метод нарахування, за яким датою реалізації вважається дата відвантаження (відпуску) товарів, тобто дата передачі права власності на товари покупцям
відповідно до базисних умов поставки, визначених сторонами (а для робіт, послуг - дата оформлення документів, які засвідчують їх виконання), незалежно від строку здійснення платежів.
Відповідно до Плану рахунків на відпускну вартість відвантажених покупцям товарів у бухгалтерському обліку оптового підприємства робиться запис:
Д-т рах. 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"
К-т рах. 702 "Доход від реалізації товарів".
Одночасно робиться запис на списання вартості відвантажених товарів за обліковими цінами:
Д-т рах. 902 "Собівартість реалізованих товарів"
К-т рах. 281 "Товари на складі".
Згідно із Законом України "Про податок на додану вартість" торговельні підприємства, постачальницько-збутові та посередницькі організації сплачують до бюджету 20% загальної суми товарообороту (доходу від реалізації). Звідси на суму податкового зобов'язання по ПДВ складають бухгалтерську проводку:
Д-т рах. 702 "Доход від реалізації товарів"
К-т рах. 641 "Розрахунки за податками".
У міру надходження коштів від покупців за реалізовані товари роблять запис:
Д-т рах. ЗІ "Рахунки в банках"
К-т рах. 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками".
Якщо за умовами договору купівлі-продажу передбачена попередня оплата поставок товарів, то в цьому разі оптовим підприємством складаються такі бухгалтерські проводки:
1. На суму коштів, одержаних від покупців у порядку предоплати за відпускною вартістю товарів (включаючи ПДВ):
Д-т рах. ЗІ "Рахунки в банках"
К-т рах. 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками".
2. Одержані кошти зараховуються в доход від реалізації товарів:
Д-т рах. 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"
К-т рах. 702 "Доход від реалізації товарів".
3. Сума сплаченого покупцями ПДВ зараховується до податкових зобов'язань:
Д-т рах. 643 "Податкові зобов'язання"
К-т рах. 641 "Розрахунки за податками".
4. Списуються за собівартістю відвантажені покупцям попередньо оплачені трвари:
Д-т рах. 902 "Собівартість реалізованих товарів"
К-т рах. 281 "Товари на складі".
5. Відображається сума податкового зобов'язання по ПДВ, визначена за встановленою ставкою з доходу від реалізації товарів:
Д-т рах. 702 "Доход від реалізації товарів"
К-т рах. 643 "Податкові зобов'язання".
6. Наприкінці звітного періодусума чистого доходу від реалізації товарів (за вирахуванням ПДВ) списується на фінансові результати записом:
Д-т рах. 702 "Доход від реалізації товарів"
К-т рах. 791 "Результат основної діяльності".
7. Наприкінці звітного періоду собівартість реалізованих товарів списується на фінансові результати записом:
Д-т рах. 791 "Результат основної діяльності"
К-т рах. 902 "Собівартість реалізованих товарів".
Облік реалізації товарів транзитом
Реалізація товарів транзитом може здійснювати двома способами:
" з участю оптового підприємства у розрахунках;
" без участі у розрахунках.
При транзитній реалізації товарів з участю в розрахунках оптове підприємство на підставі договору, заключеного з постачальником і покупцем, виписує наряд постачальнику на відвантаження покупцеві товарів, передбачених

 
 

Цікаве

Загрузка...