WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік товарних операцій в торгівлі - Реферат

Облік товарних операцій в торгівлі - Реферат

здійснення операцій по торгівлі валютними цінностями, операцій по наданню послуг в сфері грального бізнесу - щоквартально до 15 числа, що передує звітному кварталу. По короткострокових торгових патентах оплата вноситься не пізніше ніж за один день до початку здійснення торговельної діяльності. Проте суб'єкт може здійснити і попередню оплату вартості патенту за весь строк користування, але не більше ніж на три роки.
Крім зазначеної попередньої щомісячної (щоквартальної) оплати вартості торгового патенту суб'єкти підприємницької діяльності вносять одноразову плату в розмірі його вартості за один місяць (квартал). На цю суму зменшується розмір плати за торговий патент, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії. Щомісячне (щоквартальне) внесення плати за торговий патент відображається податковим органом на особистому рахунку платника.
На суму сплаченої вартості торгового патенту за відповідний звітний період зменшується сума податку на прибуток (або прибуткового податку для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності).
Вартість спеціального торгового патенту встановлюється органами місцевого самоврядування щорічно після затвердження місцевого бюджету залежно від місцезнаходження пункту продажу товарів і асортиментного переліку товарів (або місцезнаходження об'єкта по наданню побутових послуг і виду побутових послуг). При цьому розрахункова сума надходжень за рік від суб'єктів підприємницької діяльності у вигляді плати за спеціальні торгові патенти не може бути менша від загальної суми надходжень в бюджети всіх рівнів і державних цільових фондів, податків і зборів (обов'язкових платежів), сплачених такими суб'єктами за попередній бюджетний рік з урахуванням індексів інфляції.
Придбання спеціального торгового патенту має як ряд переваг, так і недоліків для підприємця. Так, недоліком може бути те, що для даного патенту не встановлюється граничний рівень його вартості. Перевага полягає у встановленні плати за спеціальний торговий патент за єдиною
методикою для всіх суб'єктів підприємницької діяльності і в податкових перевагах. Суб'єкт підприємницької діяльності, який придбав спеціальний торговий патент, згідна зі ст. 7.1 Закону про патентування не сплачує:
" податок на додану вартість;
" податок на фізичних осіб;
" податок на прибуток підприємств;
" плату (податок) за землю;
" збір за спеціальне використання природних ресурсів;
" збір на обов'язкове державне пенсійне страхування;
" збір на обов'язкове соціальне страхування;
" збір в Державний Інноваційний фонд:
" комунальний податок;
" ринковий збір;
" збір на видачу дозволу на розміщення об'єкта торгівлі і сфери послуг.
На суб'єктів підприємницької діяльності, які придбали спеціальний торговий патент, не поширюється вимога Закону України "Про застосування електронних касових апаратів і товарно-касових книг". Суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи звільняються:
" від обов'язкового ведення книги обліку доходів і витрат (щодо діяльності, на яку придбано патент);
" від обов'язкового подання декларацій податковому органу, які подаються суб'єктами підприємницької діяльності.
Вони подають декларацію про свої доходи в загальному порядку і визначеному законодавством України для громадян, які не займаються підприємницькою діяльністю. Доходи від діяльності, на яку суб'єктом підприємницької діяльності - фізичною особою придбано спеціальний торговий патент, не включаються до складу інших оподатковуваних доходів, у тому числі в сукупний доход, оподатковуваний за підсумками звітного року.
Бухгалтерський облік діяльності, що підлягає патентуванню, регламентується Положенням про бухгалтерський облік фінансових результатів від здійснення операцій, які підлягають патентуванню, затвердженим наказом Мінфіну України від 23.06.98 № 13$. Згідно з зазначеним Положенням затрати, пов'язані з наданням побутових послуг іпослуг грального бізнесу, відображаються на рахунку 23 "Виробництво". а пов'язані з діяльністю в сфері торгівлі і громадського харчування - на рахунку 93 "Витрати на збут".
Витрати, пов'язані з попередньою оплатою вартості торгового і пільгового патентів, а також одноразова плата, яка вноситься при придбанні торгового патенту, відображаються записом по дебету рахунка 39 "Витрати майбутніх періодів" у кореспонденції з кредитом рахунка ЗІ "Рахунки в банках". У міру настання звітного періоду (місяця, кварталу), до якого відноситься сума попередньої оплати торгового патенту, робиться запис по кредиту рахунка 39 "Витрати майбутніх періодів" і дебету рахунка 641 "Розрахунки за податками" (тобто на зменшення податку на прибуток, нарахованого за звітний період).
Сума попередньої оплати за пільговий патент списується повністю з кредиту рахунка 39 на дебет рахунка 641 "Розрахунки за податками" в перший місяць дії такого патенту.
Сума одноразової плати за торговий патент з кредиту рахунка 39 на дебет рахунка 641 списується в останньому місяці (кварталі) його дії.
При складанні декларації про податок на прибуток підприємства суми, сплачені за торговий патент, пільговий торговий патент, відображаються в рядку 47.2 "Вартість придбаних торгових патентів" додатка П до декларації у тому звітному періоді, у якому вони списані з кредиту рахунка 39 "Витрати майбутніх періодів" на дебет рахунка 641 "Розрахунки за податками". Одночасно ці суми показуються у Звіті про фінансові результати як фактично внесені до бюджету платежі податку на прибуток.
Податковий облік діяльності, здійснюваної за спеціалізованим торговим патентом не ведеться. При придбанні такого патенту суб'єкт підприємницької діяльності не вносить одноразову плату, а сума попередньої оплати вартості такого патенту відображається записом по дебету рахунка 39 "Витрати майбутніх періодів" І кредиту рахунка ЗІ "Рахунки в банках". У міру настання звітного періоду сума, попередньо сплачена за спеціальний торговий патент, списується з кредиту рахунка 39 "Витрати майбутніх періодів" на дебет рахунка 23 "Виробництво" (по діяльності, пов'язаній з наданням побутових послуг і послуг грального бізнесу) або рахунка 93 "Витрати на збут" (по діяльності в сфері торгівлі і громадського харчування). Ця сума включається відповідно в елементи затрат:
а) "Відрахування на соціальні заходи" (у розмірі 25% місячної вартості спеціального торгового патенту);
б) "Інші витрати" (у розмірі 75% місячної вартості спеціального торгового патенту).
Оплата вартості спеціального торгового патенту за звітний період у Звіті про фінансові результати відображається в однаковому розмірі як така, що підлягає розрахунку, так і фактично сплачена до бюджету сума інших по датків і платежів.
При заповненні декларації про податок на прибуток підприємства - суб'єкти підприємницької діяльності відображають у ній суму доходів і витрат, які пов'язані тільки з тими видами діяльності, по яких спеціальний торговий патент не придбавався.
Облік витрат діяльності торговельних підприємств
Витрати комерційної діяльності торговельних підприємств (витрати обігу) є витратами по переміщенню товарів від виробника до споживача. До них

 
 

Цікаве

Загрузка...