WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк нематерiальних активiв - Курсова робота

Облiк нематерiальних активiв - Курсова робота

Другий спосіб полягає у виявленні спроможності підприємства приносити більші прибутки порівняно з іншими підприємствами, які працюють у цій галузі. Однак для цього потрібно мати статистичні дані про інші аналогічні підприємства або дані публічних фінансових звітів таких підприємств, які мають приблизно однакові обсяги виробництва.

За даним способом порівнюють середньорічний прибуток підприємства, яке продається, і такий же (за ті роки) прибуток, визначений як середній прибуток інших підприємств, що працюють у тій же галузі. Якщо з'ясується, що прибуток цього підприємства перевищує середньогалузевий. то сума такого перевищення, помножена на кількість років, протягом яких новий власник сподівається отримати бодай такі ж самі (але не нижчі) прибутки, і буде становити вартість гудвілу.

Кількість років при цьому визначається, як правило, приблизно – з терміну, протягом якого можна розрахувати, що набута ділова репутація буде працювати на нового власника за інерцією. Цей відрізок часу є терміном корисного використання гудвілу.

Власне, цією кількістю років потім, після купівлі, підприємств обумовлює і нарахування амортизації на придбаний гудвіл, і, таким чином під кінець терміну корисного використання відбувається знецінення гудвілу.

За третім способом вартість гудвілу визначається шляхом ділення суми перевищення прибутку підприємства над прибутком, визначеним як середній у галузі, на середню норму прибутку (норма прибутку - це зображена у процентах частка прибутку в ціні товару). Наприклад, перевищення прибутку підприємства над середньо галузевим показником прибутку – 30,0 тис. грн., середня норма прибутку - 5 %, тоді вартість гудвілу становитиме 600 тис грн. (30 тис. грн. 0,05).

Кожне підприємство має право здійснення переоцінки нематеріальних активів за справедливою вартістю, проте це відноситься тільки до тих активів, які існують на активному ринку. При переоцінці одного нематеріального активу слід переоцінити і всі інші нематеріальні активи даної групи. Причому, якщо підприємством проведена переоцінка нематеріальних активів певної групи, то в подальшому таку переоцінку необхідно здійснювати щорічно1.

Техніка підрахунку визначається а 21 П(С)БО 8. Методика переоцінки наступна:

  • переоцінена вартість визначається як добуток первісної вартості та індексу переоцінки;

  • знос при переоцінці визначається як добуток суми зносу згідно балансу та індексу переоцінки;

  • індекс переоцінки визначається відношенням справедливої вартості об'єкта до залишкової вартості.

Якщо залишкова вартість об'єкту нематеріального активу дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкту до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкту.

Відомості про зміни первісної вартості та суми зносу нематеріальних активів заносяться до регістрів їх аналітичного обліку

У разі наявності (на перевищення суми попередніх уцінок об'єкта і втрат від зменшення його корисності над сумою попередніх дооцінок. Кишкової вартості цього об'єкта і відновлення його корисності суми чергової (останньої) дооцінки, але не більше зазначеного перевищення, включається до складу доходів звітного періоду, а різниця (якщо сума чергової (останньої) дооцінки більше зазначеного перевищення) спрямовується на збільшення іншого додаткового капіталу

У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) уцінки об'єкта нематеріальних активів, перевищення суми попередніх дооцінок об'єкта і відновлення його корисності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта і втрат від зменшення його корисності, сума чергової (останньої) уцінки, але не більше зазначеного перевищення, спрямовується на зменшення іншого додаткового капіталу, а різниця (якщо сума чергової (останньої) уцінки більше зазначеного перевищення) включається до витрат звітного періоду

Порядок відображення переоцінки нематеріальних активів в обліку залежить від виду переоцінки (табл. 2).

Таблиця 2. Порядок відображення переоцінки нематеріальних активів

Вид переоцінки

Порядок відображення в обліку

1 1

Перша дооцінка залишкової вартості

Сума дооцінки відображається в складі додаткового капіталу

2

Перша уцінка залишкової вартості

Сума уцінки відображається в складі витрат звітного періоду

3

При черговій дооцінці перевищення сум попередніх уцінок над сумою попередніх до оцінок

Включається до складу доходів звітного періоду відображенням різниш між сумою чергової останньої дооцінки залишкової вартості і вказаним перевищенням складі іншого додаткового капіталу

4

При черговій уцінці перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок

Направляється на зменшення другого додаткового капіталу з включенням різниш між черговою (останнього) сумою уцінки і вказаним перевищенням у витрати звітного періоду

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Проведено дооцінку нематеріальних активів

12 "'Нематеріальні активи'" по субрахунках

423 "Дооцінка необоротних активів"

2

Відображено знос при дооцінці

423 "Дооцінка нематеріальних активів"

13 "Знос необоротних активів''

3

Відображено уцінку нематеріальних активів

13 "Знос необоротних активів"'

12 "Нематеріальні акгави" по субрахунках

4

Відображено уцінку раніше дооцінених нематеріальних активів

975 "Уцінка необоротних активів"

12 "Нематеріальні активи'' по субрахунках,

5

Відображено уцінку раніше активів

13 "Знос необоротних

активів"

423 "Дооцінка необоротних активів"; 975 "Уцінка необоротних активів"

12 "Нематеріальні активи^ по субрахунках

6

Відображено результати дооцінки раніше уцінених нематеріальних активів

12 "Нематеріальні активи" по субрахунках

746 "Інші доходи від звичайної діяльності", 423 "Дооцінка необоротних активів''

423 "Дооцінка необоротних активів"

13 "Знос необоротних активів"

Розділ 3. Документування господарських операцій. Облік капітальних інвестицій і придбання (створення) нематеріальних активів

Обов'язковою ознакою нематеріального активу є відсутність матеріальної форми, по відношенню до будь-якого об'єкту що приймається на облік, проте, повинні бути документ, що його ідентифікують тобто Стверджують існування самого об'єкту та права підприємства на його використання в тій чи іншій формі До таких документів відносяться насамперед, документи що описують нематеріальний актив або порядок його використання а також документи, що підтверджують ті чи інші синові права підприємства При цьому право на нематеріальний актив не пов'язано з правом власності на матеріальний об'єкт, в якому він виражений, наприклад, матеріальний носій програм для ЕОМ.

Право користування землею приймається на облік на підставі оформленої у відповідності з встановленим законодавством порядком документації, що підтверджує право підприємства на земельну ділянку, право на винахід корисні моделі, промислові зразки підтверджується відповідними патентами та ліцензійними договорами. Що ж стосується ноу-хау, то підприємство повинно мати повний вербальний або винахідний опис. Підтвердженням права на товарний знак є свідоцтво або договір уступки, зареєстрований належної чином. Геологічна та інша інформація про надра представляється у вигляді геологічних звітів, карт та інших матеріалів.

Для документування операцій з обліку нематеріальних активів використовують типові форми документів для обліку основних засобів, до яких додаються документи, що описують сам об'єкт або порядок його використання, а також документи, що підтверджують ті або інші майнові права підприємства. Наприклад, у випадку придбання будь-яких авторських прав відображення їх в обліку може бути здійснене лише на підставі договору з юридичною або фізичною особою - продавцем цих авторських прав. Для відображення в обліку придбаних "ноу-хау'' підприємство повинно мати в розпорядженні повний вербальний (словесний) та відображаючий його опис.


 
 

Цікаве

Загрузка...