WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк малоцiнних та швидкозношуваних предметiв - Курсова робота

Облiк малоцiнних та швидкозношуваних предметiв - Курсова робота

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Визначення малоцінних та швидкозношуваних предметів та їх обліку

Розділ 2. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів зі строком корисного використання менше одного року (або одного операційного циклу)

Розділ 3. Облік малоцінних необоротних матеріальних активів (зі строком корисного використання більше одного року)

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

ВСТУП

Реформування системи бухгалтерського обліку й фінансової звітності, потрібної як внутрішнім, так і зовнішнім користувачам, є складовою частиною заходів, орієнтованих на введення економічних відносин ринкового спрямування.

Необхідність переходу підприємств у 2000-2001 рр. на Національні стандарти бухгалтерського обліку зумовлена рамками реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію зі світовим економічним простором, який передбачає адаптацію законодавства України до законодавств розвинутих країн і спрямований на розвиток ринкових відносин, впровадження різноманітних форм власності, охоплення приватизацією різних галузей.

Чітка побудова бухгалтерського фінансового обліку відповідно до змін, що відбуваються в його організації й техніці ведення, підвищує роль обліку як основного засобу одержання достовірної інформації для прийняття економічно обгрунтованих, рішень і попереджень ризику у виробничо-господарській фінансовій діяльності підприємств, у системі оподаткування, у зобов'язаннях довгострокових, поточних і розрахункових операцій, у складанні балансу, фінансової звітності тощо.

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" і Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язання і господарських операцій підприємств і організацій внесено зміни щодо обліку операцій з малоцінними і швидкозношуваними предметами. Починаючи з 01.01.2000р. малоцінні і швидкозношувані предмети можуть відноситися до необоротних активів або можуть обліковуватися в оборотних штивах у складі запасів.

Положенням (стандартом) 9 передбачено, що з метою бухгалтерського обліку запаси включають — малоцінні і швидкозношувані предмети, які використовуються не більше одного року або одного операційного циклу, якщо він більше року.

Тобто до малоцінних і швидкозношуваних належать предмети, які мають відносно короткий строк використання, і включати їх вартість до витрат виробництва або обігу шляхом нарахування амортизації недоцільно. Тому такі предмети, незалежно від вартості, визнаються малоцінними і швидкозношуваними й обліковуються як запаси. Малоцінні і швидкозношувані предмети, строк корисного використання яких більше одного року, обліковуються в складі інших необоротних матеріальних активів. Проте Положенням (стандартом) 9 не визначено, які предмети належать до малоцінних і швидкозношуваних з урахуванням їх вартісної оцінки для того, щоб вони не належали до необоротних активів, а обліковувалися у складі оборотних активів — запасів.

Актуальність обраної для написання теми курсової роботи зумовлює той факт, що основна проблема пов'язана з обліком малоцінних і швидкозношуваних предметів, полягає у визначенні їх вартісної межі. Таку межу підприємства визначають самостійно, виходячи з конкретних умов господарювання.

Метою курсової роботи стало вивчення ряду питань – визначення малоцінних та швидкозношуваних предметів та їх обліку, обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів зі строком корисного використання менше одного року (або одного операційного циклу), обліку малоцінних необоротних матеріальних активів (зі строком корисного використання більше одного року).

Для досягненя поставленої мети використовувалалася нормативно-правова база та літературні джерела. Серед літературних джерел окремо можна виділити наступні праці: Ткаченко Н.М. "Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України", Грабової Н.М., Кривоноса Ю.Г. "Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках" Марочкіна А.М. "Бухгалтерський облік за Національними стандартами".

Курсова робоа складається із наступних розділів: розділу 1 "Визначення малоцінних та швидкозношуваних предметів та їх обліку", розділу 2 "Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів зі строком корисного використання менше одного року (або одного операційного циклу)", розділу 3 "Облік малоцінних необоротних матеріальних активів (зі строком корисного використання більше одного року)".

Розділ 1. Визначення малоцінних та швидкозношуваних предметів та їх обліку

Малоцінні та швидкозношувані предмети за своєю функціональною роллю в підприємстві є такими ж засобами праці, як і основні засоби використовуються в процесі виробництва без зміни натуральної форми і поступово зношуються), але мають особливості оборотних засобів1.

Відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні № 250 від 3 квітня 1993 р (з липня 1999 р. не діє), зі складу основних засобів відособлювалися й відносилися до категорії МШП та обліковувалися на підприємствах, в установах як засоби в обігу:

1) предмети терміном служби менше одного року незалежно від їх вартості;

2) предмети вартістю за одиницю (табл. 1);

Таблиця 1

МШП вартістю за одиницю за періоди з січня 1992 року

Період

Норматив вартості за одиницю МШП

Нормативний акт

з 01.01.92 р. по 31.12.92 р.

до 1500 крб.

Постанова КМУ від 17.01.91 р.

з 01.01.93 р. по 30.0993 р

до 25000 крб.

Постанова КМУ від 03 04.93 р.

понад 15 мінімальних зарплат

з 01.10.93 р. по 30.11.94 р.

з 01.1093 р. - понад 300 тис. крб., з 01.12.93 р. - понад 900 тис. крб.

Постанова КМУ № 804 від 24.09.93 р.

з 01.12.94 р. по 30.04.95 р.

до 5 млн крб.

Наказ МФУ № 112 від 18.11.94 р.

з 01.05.95 р. по 30 09 95 р.

до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 21 млн крб)

Постанова КМУ № 307 від 26.04.95 р.

з 01.10.95 р.

до 15 н. м. (до 25,5 млн І з 01.01.99 р. теж - до 255 грн.

Постанова КМУ № 307 від 26.04.95 р.

з 02.01.99 р. до 01 01.2000 р.

до 500 грн.

Наказ Мінфіну України № 258 від 17.12.98 р.

3) знаряддя лову (трали, неводи, сіті та інші) незалежно від вартості і терміну служби;

4) бензомоторні пилки, сучкорізи, сплавний трос, сезонні дороги, тимчасові відгалуження лісовозних доріг, тимчасові будівлі в лісі терміном експлуатації до двох років (пересувні будиночки, котлопункти, пилкозаточувальні майстерні, бензозаправки та ін );

5) спеціальні інструменти і спеціальні пристосування (для серійного і масового виробництва певних виробів або для виготовлення індивідуального замовлення незалежно від вартості);

6) спеціальний одяг, спеціальне взуття, а також постільні речі незалежно від їх вартості і терміну служби;

7) формений одяг, призначений для видачі працівникам підприємства, а також одяг і взуття в закладах охорони здоров'я, освіти, соціального захисту, що утримуються за рахунок бюджету, незалежно від вартості і терміну служби;

8) тимчасові (нетитульні) споруди, пристосування і пристрої, витрати на зведення яких включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт (з 01.01 2000 р. терміном служби до 1 року);

9) тара для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах або для здійснення технологічних процесів вартістю в межах ліміту, встановленого в п. 2, за вартістю придбання або виготовлення;

10) предмети, призначені для видачі напрокат, незалежно від вартості.

Виділення зі складу основних засобів зазначених предметів у особливу групу, незважаючи на такий же характер їх використання в підприємстві, як і основних засобів, зумовлено дізома причинами.

По-перше, таке ввділення очищує категорію основних засобів від усякого роду дрібних предметів, коли є можливість легко їх замінити іншими з невеликим як правило терміном служби. У складі основних засобів при такому виділенні з їх складу малоцінних та швидкозношуваних предметів залишаються предмети, що утворюють виробничо-технічну базу підприємства.

По-друге, таке виділення дає можливість підприємству купувати (поновлювати) малоцінні та швидкозношувані предмети за рахунок своїх оборотних коштів таким же чином, як і матеріали, в той час, як основні засоби поновлюються лише шляхом капітальних вкладень за рахунок спеціального фінансування.

Малоцінні та швидкозношувані предмети належать до складу оборотних засобів.

Таким чином, за своїм характером малоцінні і швидкозношувані предмети аналогічні основним засобам, а з точки зору порядку придбання їх - аналогічні матеріалам.

Цим проміжним станом між основними засобами і матеріалами малоцінних та швидкозношуваних предметів і зумовлювались особливості їх обліку.

Малоцінні та швидаозношувані предмети можуть знаходитися на складах підприємства і в експлуатації (наприклад, в цехах або конторі підприємства) на матеріальній відповідальності окремих працівників. За своїм складом малоцінні предмети поділяються (класифікуються) таким чином (Додаток 1)).

Для обліку всіх цих предметів у Плані рахунків передбачено рахунок № 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети".

Аналітичний облік малоцінних та швидкозношуваних предметів повинен будуватися:

  • по-перше, за відповідними субрахунками;

  • по-друге, за місцем знаходження і матеріально відповідальними особами;

  • по-третє, за окремими предметами, що належать до складу кожної групи малоцінних і швидкозношуваних предметів (за номенклатурними номерами).

Основні форми бухгалтерських документів, що використовуються при обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів, наведені у розділі 4, пункті 4.1 частини І.


 
 

Цікаве

Загрузка...