WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк затрат i калькулювання собiвартостi продукцiї - Курсова робота

Облiк затрат i калькулювання собiвартостi продукцiї - Курсова робота

Таблиця 2

Відображення в обліку загальновиробничих витрат

п/п

Зміст бухгалтерського запису

Дебет

Кредит

Змінні загальновиробничі витрати

1

Нараховано витрати, пов'язані з енергопостачанням технологічного процесу

91 "Загальновиробничі витрати"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

2

Нараховано послуги з водопостачання технологічного циклу

91 "Загальновиробничі витрати"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

3

Відображено суму ПДВ, яка включена до вартості послуг з водопостачання

641 "Розрахунки за податками"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

4

Нараховано амортизацію основних засобів загальновиробничого призначення

91 "Загальновиробничі витрати"

131 "Знос основних засобів"

Постійні загальновиробничі витрати

5

Нараховано заробіту плату апарату управління цехами

91 "Загальновиробничі витрати"

661 "Розрахунки за заробітною платою"

6

Проведені нарахування на заробітну плату апарату управління цехами

91 "Загальновиробничі витрати"

65 "Розрахунки за страхуванням"

7

Нараховано послуги з опалення, освітлення, водопостачання виробничих приміщень

91 "Загальновиробничі витрати"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

8

Відображено суму ПДВ, включену до вартості послуг

641 "Розрахунки за податками"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

9

Нараховано операційну оренду основних засобів загальновиробничого призначення

91 "Загальновиробничі витрати"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

10

Відображено суму ПДВ, включену до вартості послуг з оренди

641 "Розрахунки за податками"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

11

Проведено ремонт цехового устаткування господарським способом (списані матеріали на ремонт, запчастини, нараховано заробітну плату тощо)

91 "Загальновиробничі витрати"

20 "Виробничі запаси", 661 "Розрахунки за заробітною платою", 65 "Розрахунки за страхуванням" та ін.

Таблиця 3

Облік виробничого браку

п/п

Зміст бухгалтерського запису

Дебет

Кредит

1

На суму виявленого браку зменшено основні витрати на виробництво продукції

24 "Брак у виробництві"

23 "Виробництво"

2

Віднесені на збільшення вартості браку витрати, пов'язані з виправленням браку: — нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим виправленням браку

24 "Брак у виробництві"

661

"Розрахунки за заробітною платою", 65 "Розрахунки за страхуванням"

— списано матеріали на виправлення браку

24 "Брак у виробництві"

201 "Сировина і матеріали"

3

Оприбутковано допоміжні матеріали за вартістю браку, який може бути використано як матеріали

209 "Інші матеріали"

24 "Брак у виробництві"

4

Віднесено вартість браку на відшкодування винною особою

375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"

24 "Брак у виробництві"

5

Віднесено суму виправленого браку на збільшення собівартості виробничої продукції

23 "Виробництво"

24 "Брак у виробництві"

6

Списано невідшкодовану суму невиправного браку на витрати звітного періоду

949 "Інші витрати операційної діяльності"

24 "Брак у виробництві"

Таблиця 4

Списання загальновиробничих витрат

п/п

Зміст бухгалтерського запису

Дебет

Кредит

1

Віднесено до собівартості виробничої продукції суму загальновиробничих змінних та постійних розподілених витрат

23 "Виробництво"

91 "Загальновиробничі витрати"

2

Списано нерозподілені прямі загально-виробничі витрати на собівартість реалізованої готової продукції

901 "Собівартість реалізованої продукції"

91 "Загальновиробничі витрати"

З табл. 4. виходить, що розподілені витрати збільшують витрати на виробництво, внаслідок чого на рахунку 23 "Виробництво" після списання розподілених загальновиробничих витрат збираються витрати, які будуть включатися до собівартості виробленої продукції (обліковуються на рахунку 26 "Готова продукція"), а сальдо рахунка 23 буде відображати суму незавершеного виробництва.

Необхідно пояснити розбіжності в обліку виробничих і торговельних фірм. Особливістю перших є інформація щодо витрат, яка має винятково важливе значення. Торговельні організації замість трьох рахунків "Матеріали", "Незавершене виробництво" і "Готова продукція" ведуть один рахунок "Товари", який застосовується в торгівлі. Рахунок 28 "Товари" показує за дебетом надходження цінностей, за кредитом — списання (реалізацію). Сальдо — вартість товарів, що залишилися в запасі. У виробництві за такою самою схемою активного рахунка застосовується рахунок 20 "Виробничі запаси". Рахунок 23 "Виробництво" за дебетом відображає витрати використаних матеріалів, заробітну плату і суму змінних і розподілених постійних накладних витрат за даний звітний період, за кредитом — списання витрат на рахунок 26 "Готова продукція". Сальдо — вартість незавершеної продукції. Рахунок "Готова продукція" ведеться майже в такий самий спосіб, як і рахунок "Товари" у торгівлі. Нерозподілені постійні витрати відносять до дебету рахунка 90 "Собівартість реалізації" 1.

2.2. Система рахунків для обліку витрат на виробництво

Отже, роботи з обліку витрат на виробництво на ТОВ "Вінпро" виконують в такій послідовності.

1. Відповідно до первинних документів і накопичувальних регістрів проводиться списання витрат за звітний період до дебету рахунка "Виробництво" з кредиту рахунків обліку конкретних виробничих ресурсів.

Прямі витрати відносять до дебету калькуляційного рахунка 23. При цьому кредитують рахунки 201, 202, 203, 207 та інші рахунки обліку матеріальних цінностей — на суму витрачених матеріалів, напівфабрикатів, палива, запасних частин та інших матеріальних цінностей; 661 -—на суму нарахованої заробітної плати; 65 — на суму відрахувань на соціальне страхування; 131 — на суму нарахованого зносу основних засобів; 39 — на суму списання витрат, які були обліковані у попередніх місяцях як витрати майбутніх періодів стосовно до даного звітного періоду; 371 або 631 — на вартість послуг сторонніх організацій і постачальників послуг, безпосередньо пов'язаних з виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг; 24 -— на суму списання втрат від браку; інших рахунків у залежності від виду витрат.

2. Наприкінці звітного періоду проводять розподіл загальновиробничих витрат на дві частини: змінні Загальновиробничі витрати і постійні в межах планових, ті, що мають місце при нормальній виробничій потужності підприємства, відносяться до дебету рахунка 23, а суму витрат, що перевищила плановий показник, — до дебету витратного рахунка 91.

3. За калькуляцією визначають фактичну виробничу собівартість готової продукції (виконаних робіт і послуг) згідно з даними щодо суми витрат за звітний місяць, кількості випущеної продукції, вартості залишків незавершеного виробництва на початок і кінець звітного місяця. На суму фактичної собівартості виробленої продукції записують:

Д 26 "Готова продукція"

К 23 "Виробництво".

2.3. Облік матеріальних витрат

Витрата сировини, матеріалів, покупних комплектуючих виробів і напівфабрикатів на виробництво продукції на ТОВ "Вінпро" відображається, як правило, відповідно до первинних документів на відпуск їх зі складу. Однак такий облік витрат матеріалів не завжди відображає дійсне споживання їх у виробництві, оскільки на кінець звітного періоду в цехах можуть бути залишки невикористаних матеріалів, отриманих зі складу. Уточнення кількості дійсно витрачених матеріалів, а також ефективності їх використання проводять за допомогою одного з методів контролю за використанням матеріалів у виробництві.


 
 

Цікаве

Загрузка...