WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк готової продукцiї - Курсова робота

Облiк готової продукцiї - Курсова робота

Таблиця 4

Списання загальновиробничих витрат

п/п

Зміст бухгалтерського запису

Дебет

Кредит

1

Віднесено до собівартості виробничої продукції суму загальновиробничих змінних та постійних розподілених витрат

23 "Виробництво"

91 "Загальновиробничі витрати"

2

Списано нерозподілені прямі загально-виробничі витрати на собівартість реалізованої готової продукції

901 "Собівартість реалізованої продукції"

91 "Загальновиробничі витрати"

З табл. 4. виходить, що розподілені витрати збільшують витрати на виробництво, внаслідок чого на рахунку 23 "Виробництво" після списання розподілених загальновиробничих витрат збираються витрати, які будуть включатися до собівартості виробленої продукції (обліковуються на рахунку 26 "Готова продукція"), а сальдо рахунка 23 буде відображати суму незавершеного виробництва.

Необхідно пояснити розбіжності в обліку виробничих і торговельних фірм. Особливістю перших є інформація щодо витрат, яка має винятково важливе значення. Торговельні організації замість трьох рахунків "Матеріали", "Незавершене виробництво" і "Готова продукція" ведуть один рахунок "Товари", який застосовується в торгівлі. Рахунок 28 "Товари" показує за дебетом надходження цінностей, за кредитом — списання (реалізацію). Сальдо — вартість товарів, що залишилися в запасі. У виробництві за такою самою схемою активного рахунка застосовується рахунок 20 "Виробничі запаси". Рахунок 23 "Виробництво" за дебетом відображає витрати використаних матеріалів, заробітну плату і суму змінних і розподілених постійних накладних витрат за даний звітний період, за кредитом — списання витрат на рахунок 26 "Готова продукція". Сальдо — вартість незавершеної продукції. Рахунок "Готова продукція" ведеться майже в такий самий спосіб, як і рахунок "Товари" у торгівлі. Нерозподілені постійні витрати відносять до дебету рахунка 90 "Собівартість реалізації" 1.

2.2. Система рахунків для обліку витрат на виробництво

Отже, роботи з обліку витрат на виробництво на ТОВ "Вінпро" виконують в такій послідовності.

1. Відповідно до первинних документів і накопичувальних регістрів проводиться списання витрат за звітний період до дебету рахунка "Виробництво" з кредиту рахунків обліку конкретних виробничих ресурсів.

Прямі витрати відносять до дебету калькуляційного рахунка 23. При цьому кредитують рахунки 201, 202, 203, 207 та інші рахунки обліку матеріальних цінностей — на суму витрачених матеріалів, напівфабрикатів, палива, запасних частин та інших матеріальних цінностей; 661 -—на суму нарахованої заробітної плати; 65 — на суму відрахувань на соціальне страхування; 131 — на суму нарахованого зносу основних засобів; 39 — на суму списання витрат, які були обліковані у попередніх місяцях як витрати майбутніх періодів стосовно до даного звітного періоду; 371 або 631 — на вартість послуг сторонніх організацій і постачальників послуг, безпосередньо пов'язаних з виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг; 24 -— на суму списання втрат від браку; інших рахунків у залежності від виду витрат.

2. Наприкінці звітного періоду проводять розподіл загальновиробничих витрат на дві частини: змінні Загальновиробничі витрати і постійні в межах планових, ті, що мають місце при нормальній виробничій потужності підприємства, відносяться до дебету рахунка 23, а суму витрат, що перевищила плановий показник, — до дебету витратного рахунка 91.

3. За калькуляцією визначають фактичну виробничу собівартість готової продукції (виконаних робіт і послуг) згідно з даними щодо суми витрат за звітний місяць, кількості випущеної продукції, вартості залишків незавершеного виробництва на початок і кінець звітного місяця. На суму фактичної собівартості виробленої продукції записують:

Д 26 "Готова продукція"

К 23 "Виробництво".

2.3. Облік матеріальних витрат

Витрата сировини, матеріалів, покупних комплектуючих виробів і напівфабрикатів на виробництво продукції на ТОВ "Вінпро" відображається, як правило, відповідно до первинних документів на відпуск їх зі складу. Однак такий облік витрат матеріалів не завжди відображає дійсне споживання їх у виробництві, оскільки на кінець звітного періоду в цехах можуть бути залишки невикористаних матеріалів, отриманих зі складу. Уточнення кількості дійсно витрачених матеріалів, а також ефективності їх використання проводять за допомогою одного з методів контролю за використанням матеріалів у виробництві.

Інвентарний метод обліку і контролю за використанням матеріалів у виробництві застосовують у випадках, коли в цехах постійно залишаються невикористані матеріали на початок і кінець місяця. При цьому щомісяця проводять інвентаризацію матеріалів, отриманих зі складу, але не витрачених на виробництво, тобто виводять залишки матеріалів.

Фактичну витрату за місяць визначають з розрахунку: наявність невитраченого матеріалу на початок місяця плюс отриманий за місяць мінус залишок матеріалу на кінець місяця.

Фактичну витрату порівнюють з витратою за нормами і визначають результат: економія чи перевитрата.

Метод партійного розкрою застосовують до матеріалів, які обліковуються у вимірі за площею. Для розкрою кожної партії матеріалу складається карта або акт розкрою матеріалу. В них зазначається кількість невикористаного матеріалу, кількість викроєних деталей (заготівок) за нормою і фактично, кількість відходів, результат розкрою — економія чи перевитрата.

Метод сигнального документування застосовують щодо матеріалів, облік яких ведеться поштучно. За цим методом відпуск матеріалів у межах норм витрати (установлених лімітів) оформляється звичайними первинними документами, додаткові витрати — спеціальними сигнальними документами (вимога — форма № М -10) з оцінкою "відхилення від норм" на відшкодування перевитрат.

Для групування витрат матеріалів за об'єктами калькулювання, статтями витрат і місцями утворення витрат на ТОВ "Вінпро" складається таблиця розподілу витрат матеріалів за місяць. Записи проводять відповідно до первинних документів про видачу матеріалів на виробництво.

Вартість матеріалів, витрачених на виробництво продукції, відносять до дебету калькуляційного рахунка 23 за статтею калькуляції "Сировина і матеріали" 1.

Д 23 "Виробництво"

К рах. 201, 202, 203, 207 та ін.

Від вартості матеріалів, витрачених на виробництво на ТОВ "Вінпро", віднімається вартість отриманих поворотних відходів за ціною їх використання за статтею калькуляції "Поворотні відходи". Поворотні відходи — це залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, теплоносіїв та інших видів матеріальних ресурсів, які виникли в процесі виробництва продукції (робіт, послуг) і втратили цілком чи частково споживчі якості початкового ресурсу (хімічні або фізичні), і тому використовуються з підвищеними витратами (зниженням виходу продукції) або зовсім не використовуються за прямим призначенням.

До поворотних відходів на ТОВ "Вінпро" належать:


 
 

Цікаве

Загрузка...