WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк витрат дiяльностi - Курсова робота

Облiк витрат дiяльностi - Курсова робота

Крім того, будова Плану рахунків забезпечує можливість використовувати одночасно рахунки класу 8 "Витрати за елементами" і класу 9 "Витрати діяльності". Це дає змогу системним шляхом одержати інформацію про витрати за елементами, а потім перегрупувати ці витрати за центрами відповідальності і за видами діяльності.

Розділ 3. Облік витрат за видами діяльності

3.1. Облік загальновиробничих

Собівартість незавершеного виробництва (рахунок 23 "Виробництво"), готової продукції (рахунок 26 "Готова продукція") і реалізованої продукції (рахунок 90 "Собівартість реалізації"), як було показано вище, на ТОВ "Вінпро" визначається за виробничою собівартістю відповідно до стандарту 16 "Витрати".

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

• прямі матеріальні витрати;

• прямі витрати на оплату праці;

• інші прямі витрати;

• загальновиробничі витрати (ЗВВ), які для підприємства є накладними витратами.

Загальновиробничі витрати на ТОВ "Вінпро" належать до непрямих витрат. Непрямі витрати — такі, що не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом, у зв'язку з чим піддягають розподілу.

У випадку, коли прямі витрати не можна віднести до певного виду продукції, вони розподіляються з застосуванням бази розподілу, установленої на підприємстві (базою розподілу може бути загальна сума прямих витрат, обсяг виробництва, ін.). Усі прямі витрати на виробництво продукції обліковуються на рахунку 23 "Виробництво" [9, 264].

У свою чергу загальновиробничі витрати на ТОВ "Вінпро" підлягають розподілу, оскільки вони не можуть бути віднесені до конкретного виду продукції. Розподіл загальновиробничих витрат має деякі особливості. Основна частина ЗВВ після їх розподілу включається до собівартості конкретного виду продукції, а нерозподілена частина збільшує собівартість реалізованої продукції в тому періоді, у якому такі витрати виникли (тобто списується на витрати в періоді їх виникнення).

Облік загальновиробничих витрат здійснюється на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати".

Загальновиробничі витрати поділяються на постійні та змінні.

До змінних ЗВВ відносять витрати на обслуговування і управління виробництвом, які змінюються прямо пропорційно до зміни обсягів діяльності.

Змінні Загальновиробничі витрати включаються до собівартості готової продукції повністю і на одиницю продукції розподіляються виходячи з бази, яка прийнята на підприємстві.

До постійних ЗВВ належать витрати на обслуговування та управління виробництвом, які залишаються незмінними (чи майже незмінними) навіть із зміною обсягу діяльності.

Відповідно до Національних стандартів розподіл постійних накладних виробничих витрат проводиться виходячи з поняття "нормальна виробнича потужність".

Нормальна виробнича потужність — це очікуваний середній рівень виробництва на ТОВ "Вінпро", що може бути досягнутий в звичайних умовах роботи підприємства протягом декількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.

Ті витрати, що були понесені підприємством у межах планової величини постійних ЗВВ при нормальній виробничій потужності, відносять до собівартості готової продукції, а нерозподілені постійні Загальновиробничі витрати включають до складу реалізованої продукції (робіт, послуг) за період їх виникнення. Іншими словами, Загальновиробничі витрати щомісяця мають розподілятися між рахунками 23 "Виробництво" і 90 "Собівартість реалізації".

Стандарт 16 підкреслює, що перелік і склад постійних та змінних витрат установлюється підприємством самостійно. Рис 10.1 ілюструє складові собівартості готової продукції.

Для обліку виробничого браку на ТОВ "Вінпро" призначений рахунок 24 "Брак у виробництві". Внутрішній виробничий брак оцінюється за фактичною собівартістю витрат на виробництво. Собівартість і витрати на виправлення браку збираються на рахунку 24, з якого списуються на рахунки виробничих запасів (якщо брак може бути використаним), на відшкодування винними особами або на витрати підприємства.

Рис. 1. Схема обліку витрат звітного періоду і собівартості продукції

Наприкінці звітного періоду на ТОВ "Вінпро" проводять розподіл загальногосподарських витрат (рис. 1), після чого змінні та постійні розподілені витрати списують на збільшення виробничих витрат для наступного визначення собівартості виробленої продукції, а постійні нерозподілені витрати відносять на збільшення собівартості реалізованої продукції [15, 95-97].

У нижченаведених табл. 1 — 4 показані основні бухгалтерські проведення з обліку виробничих витрат.

Таблиця 1

Відображення в обліку прямих виробничих витрат

п/п

Зміст бухгалтерського запису

Дебет

Кредит

1

Списано сировину і матеріали на виробництво продукції

23 "Виробництво"

201 "Сировина і матеріали"

2

Нараховано заробітну плату виробничим робітникам

23 "Виробництво"

661 "Розрахунки за заробітною платою"

3

Зроблено нарахування на заробітну плату виробничих робітників

23 "Виробництво"

65 "Розрахунки за страхуванням"

4

Нараховано амортизацію виробничого устаткування

23 "Виробництво"

131 "Знос основних засобів"

Таблиця 2

Відображення в обліку загальновиробничих витрат

п/п

Зміст бухгалтерського запису

Дебет

Кредит

Змінні загальновиробничі витрати

1

Нараховано витрати, пов'язані з енергопостачанням технологічного процесу

91 "Загальновиробничі витрати"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

2

Нараховано послуги з водопостачання технологічного циклу

91 "Загальновиробничі витрати"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

3

Відображено суму ПДВ, яка включена до вартості послуг з водопостачання

641 "Розрахунки за податками"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

4

Нараховано амортизацію основних засобів загальновиробничого призначення

91 "Загальновиробничі витрати"

131 "Знос основних засобів"

Постійні загальновиробничі витрати

5

Нараховано заробіту плату апарату управління цехами

91 "Загальновиробничі витрати"

661 "Розрахунки за заробітною платою"

6

Проведені нарахування на заробітну плату апарату управління цехами

91 "Загальновиробничі витрати"

65 "Розрахунки за страхуванням"

7

Нараховано послуги з опалення, освітлення, водопостачання виробничих приміщень

91 "Загальновиробничі витрати"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

8

Відображено суму ПДВ, включену до вартості послуг

641 "Розрахунки за податками"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

9

Нараховано операційну оренду основних засобів загальновиробничого призначення

91 "Загальновиробничі витрати"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

10

Відображено суму ПДВ, включену до вартості послуг з оренди

641 "Розрахунки за податками"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

11

Проведено ремонт цехового устаткування господарським способом (списані матеріали на ремонт, запчастини, нараховано заробітну плату тощо)

91 "Загальновиробничі витрати"

20 "Виробничі запаси", 661 "Розрахунки за заробітною платою", 65 "Розрахунки за страхуванням" та ін.

Таблиця 3

Списання загальновиробничих витрат

п/п

Зміст бухгалтерського запису

Дебет

Кредит

1

Віднесено до собівартості виробничої продукції суму загальновиробничих змінних та постійних розподілених витрат

23 "Виробництво"

91 "Загальновиробничі витрати"

2

Списано нерозподілені прямі загально-виробничі витрати на собівартість реалізованої готової продукції

901 "Собівартість реалізованої продукції"

91 "Загальновиробничі витрати"


 
 

Цікаве

Загрузка...