WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк бартерних (товарообмiних) операцiй - Курсова робота

Облiк бартерних (товарообмiних) операцiй - Курсова робота

Треба зауважити, що до 01.02.2000 р., оскільки в обох учасників бартерної операції — як у того, що передає товари — постачальника, так і в того, що одержує ці товари — покупця, одночасно виникали податкові зобов'язання з ПДВ, а право на податковий кредит обидві сторони набували тільки після здійснення останньої (заключної) операції, то це впливало па фінансовий стан підприємства: бартерні операції здійснювалися без участі у розрахунках грошових коштів, а ПДВ до бюджету треба було сплачувати грішми.

ВИСНОВКИ

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". Згідно з зазначеним Положенням запаси визнаються активом, якщо: існує ймовірність того, що підприємство отримає у майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням; їх вартість може бути достовірно визначена.

Відповідно до визначення поняття бартерної операції, що дається в Законі України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" від 23 грудня 1998 р. № 351-ХІУ, товарообмінна (бартерна) операція у галузі зовнішньоекономічної діяльності — це один із видів експортно-імпортних операцій, оформлених бартерним договором або договором зі змішаною формою оплати, яким часткова оплата експортних (імпортних) поставок передбачена в натуральній формі, між суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України та іноземним суб'єктом господарської діяльності, що передбачає збалансований за вартістю обмін товарами, роботами, послугами у будь-якому поєднанні, не опосередкований рухом коштів у готівковій або безготівковій формі.

При відображенні в обліку бартерних операцій необхідно враховувати, на що обмінюються товарні запаси. Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" передбачений поділ бартерних операцій на обмін подібними чи неподібними активами. Подібними визнаються активи, які мають однакове функціональне призначення і однакову справедливу вартість. Суть бартерного обміну на подібні активи полягає у тому, щоб одержати за вартістю рівноцінний актив, від якого в подальшому підприємство буде мати економічну вигоду. В господарській діяльності торгових підприємств більш поширеними є бартерні операції по обміну неподібними активами (наприклад, обмін товарів на бензин, запасні частини, будівельні матеріали тощо). Первинна вартість запасів, які придбані в результаті обміну на неподібні активи, дорівнює справедливій вартості одержаних активів.

На відміну від товарообміну подібними активами (товарами) при обміні неподібними активами дохід по такій операції у кожного підприємства визнається, оскільки по суті договір про обмін неподібними запасами відрізняється від звичайної реалізації формою оплати (тобто без участі грошових коштів).

В бухгалтерському обліку господарюючі суб'єкти (учасники бартерної операції) повинні відобразити, з одного боку, передачу (реалізацію) товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), а з іншого" — процес їх придбання (без відображення на рахунках обліку грошових коштів). Звідси, вартість переданих товарно-матеріальних цінностей в порядку бартерного обміну подібними запасами (товарами) відображається записом: Д-т рах 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками", К-т рах 281 "Товари на складі". На суму податкового зобов'язання з ПДВ, визначену за встановленою ставкою до контрактної вартості товарів, роблять запис: Д-т рах 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками", К-т рах 641 "Розрахунки за податками". Оприбуткування одержаних в обмін подібних активів (товарів) за справедливою вартістю відображають записом: Д-т рах 281 "Товари на складі", К-т рах 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками". При одержанні товарів взамін відпущених по бартеру відбувається заключна (балансуюча) операція і підприємство набуває право на податковий кредит з ПДВ, що в бухгалтерському обліку відображається записом: Д-т рах 641 "Розрахунки за податками", К-т рах 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками". Оскільки бартерні операції є натуральним товарообміном, при якому кількість одного або кількох товарів обмінюється на еквівалентну за контрактними цінами вартість інших товарів (робіт, послуг), то заборгованість одного підприємства (учасника бартерної операції) погашається взаємним заліком - іншому, що оформляється записом: Д-т рах 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", К-т рах 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками".

Список використаної літератури

 • Закон України від 16.07.99 р. № 996-ХР/ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність"

 • Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69

 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. № 391/3684

 • Положения (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.11.99 р. № 751/4044

 • Положения (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.01.2000р. № 27/4248

 • План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.12.99 р. № 89

 • Положения про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.06.95 р. № 168/704

 • Бухгалтерський облік у торгівлі / Н. М. Грабова, В. М. Домбровський; За ред. М. В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2004.

 • Грабова Н.М., Кривоноса Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. - К.: А.С.К., 2002.

 • Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000 / Под ред. Н. В. Кужельного - К.: А.С.К , 2000.

 • Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за Національними стандартами. — Харків: Торсінг, 2002.

 • Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: АСК, 2002.

 • Цивільне право України: Академічний курс: У двох томах / За заг. ред Я М. Шевченко. — Т.І. Загальна частина. — К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре" 2003.

  1 Цивільне право України: Академічний курс: У двох томах / За заг. ред Я М. Шевченко. — Т.І. Загальна частина. — К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре" 2003. – С. 36-38.

  1 Цивільне право України: Академічний курс: У двох томах / За заг. ред Я М. Шевченко. — Т.І. Загальна частина. — К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре" 2003. – С. 39.

  1 Бухгалтерський облік у торгівлі / Н. М. Грабова, В. М. Домбровський; За ред. М. В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2004. – С. 167-168.

  1 Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: АСК, 2002. – С. 284.

  1 Бухгалтерський облік у торгівлі / Н. М. Грабова, В. М. Домбровський; За ред. М. В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2004. – С. 213-215.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...