WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк бартерних (товарообмiних) операцiй - Курсова робота

Облiк бартерних (товарообмiних) операцiй - Курсова робота

Так, наприклад, якщо торгове підприємство здійснює обмін подібних товарів балансовою вартістю 10 800 грн. (справедлива вартість яких 10 000 грн.) на товар справедливою вартістю 10 000 грн., то в балансі одержані в порядку обміну товари відображають за справедливою вартістю (10 000 грн,), а суму різниці 800 грн. (10 800 - 10 000) — в інших операційних витратах.

Тобто при обміні подібними активами у підприємства дохід від операції не визнається, що передбачено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", згідно з п. 9 якого "дохід не визнається, якщо здійснюється обмін продукцією (товарами), роботами, послугами та іншими активами, які є подібними за призначенням і мають однакову справедливу вартість". Вважається, що замість одного активу було одержано еквівалент цього активу1.

Таким чином, суть бартерного обміну на подібні активи полягає у тому, щоб одержати за вартістю рівноцінний актив, від якого в подальшому підприємство буде мати економічну вигоду.

В господарській діяльності торгових підприємств більш поширеними є бартерні операції по обміну неподібними активами (наприклад, обмін товарів на бензин, запасні частини, будівельні матеріали тощо). Первинна вартість запасів, які придбані в результаті обміну на неподібні активи, дорівнює справедливій вартості одержаних активів.

На відміну від товарообміну подібними активами (товарами) при обміні неподібними активами дохід по такій операції у кожного підприємства визнається, оскільки по суті договір про обмін неподібними запасами відрізняється від звичайної реалізації формою оплати (тобто без участі грошових коштів).

Бартерні операції оформляються договором (контрактом), у якому товари (роботи, послуги) що обмінюються, оцінюються за договірними (контрактними) цінами. Ціни в контракті повинні бути збалансовані.

Датою здійснення операції вважається подія, що відбулася раніше:

  • або дата передачі по бартеру матеріальних цінностей (а для робіт, послуг - дата оформлення відповідного документа, що засвідчує факт виконання робіт, послуг),

  • або дата оприбуткування підприємством товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів (а для робіт, послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт одержання результатів робіт, послуг).

Розділ 3. Бухгалтерський облік товарів по бартеру

В бухгалтерському обліку господарюючі суб'єкти (учасники бартерної операції) повинні відобразити, з одного боку, передачу (реалізацію) товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), а з іншого" — процес їх придбання (без відображення на рахунках обліку грошових коштів).

Звідси, вартість переданих товарно-матеріальних цінностей в порядку бартерного обміну подібними запасами (товарами) відображається записом:

Д-т рах 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

К-т рах 281 "Товари на складі".

На суму податкового зобов'язання з ПДВ, визначену за встановленою ставкою до контрактної вартості товарів, роблять запис:

Д-т рах 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

К-т рах 641 "Розрахунки за податками"1.

Оприбуткування одержаних в обмін подібних активів (товарів) за справедливою вартістю відображають записом:

Д-т рах 281 "Товари на складі"

К-т рах 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".

При одержанні товарів взамін відпущених по бартеру відбувається заключна (балансуюча) операція і підприємство набуває право на податковий кредит з ПДВ, що в бухгалтерському обліку відображається записом:

Д-т рах 641 "Розрахунки за податками"

К-т рах 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".

Таблиця 1

Облік бартерних операцій по обміну подібними запасами (товарами)

п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Дебет рахунка

Кредит рахунка

Балансова вартість товарів, що обмінюються, дорівнює справедливій вартості

1.

Списано за балансовою вартістю товар А, переданий в порядку бартерного обміну

10000

36

"Розрахунки з покупцями і замовниками"

281

"Товари на складі"

2.

Відображено суму податкового зобов'язання з ПДВ, визначену за встановленою ставкою до контрактної вартості товарів

2000

36

"Розрахунки з покупцями і замовниками"

641

"Розрахунки за податками"

3.

Оприбутковано одержаний в порядку обміну товар Б за справедливою вартістю

10000

281

"Товари на складі"

63

"Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"

4.

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ, на яку підприємство набуло право після останньої (заключної) операції

2000

641

"Розрахунки за податками"

63

"Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"

5.

Відображено погашення заборгованості по бартерній операції взаємним заліком

12000

63

"Розрахунки з постачальниками, підрядчиками"

36

"Розрахунки з покупцями і замовниками"

Балансова вартість товарів, що підлягають обміну, перевищує їх справедливу вартість (справедлива вартість — 8000 грн.)

1.

Списано за балансовою вартістю товари А, передані по бартерному обміну

10000

36

"Розрахунки з покупцями і замовниками"

281

"Товари на складі"

2.

Відображено суму податкового зобов'язання з ПДВ, визначену за встановленою ставкою до справедливої вартості

1600

36

"Розрахунки з покупцями і замовниками"

641

"Розрахунки за податками"

3.

Оприбутковано товари А, одержані в обмін, за справедливою вартістю

8000

281

"Товари на складі"

63

"Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"

4.

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

1600

641

"Розрахунки за податками"

63

"Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"

5.

Відображено погашення заборгованості по бартерній операції взаємним заліком

9600

63

"Розрахунки з

постачальниками її під-

рядчиками"

36

"Розрахунки з

покупцями і

замовниками"

6.

Списано суму різниці між балансовою і справедливою вартістю, переданих в порядку обміну товарів на витрати звітного періоду

902

"Собівартість реалізованих ' товарів"

36

"Розрахунки з покупцями і замовниками"

2000

Оскільки бартерні операції є натуральним товарообміном, при якому кількість одного або кількох товарів обмінюється на еквівалентну за контрактними цінами вартість інших товарів (робіт, послуг), то заборгованість одного підприємства (учасника бартерної операції) погашається взаємним заліком -іншому, що оформляється записом:

Д-т рах 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"

К-т рах 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками".

Приклад відображення в обліку бартерної операції при обміні подібними запасами (товарами) наведено в табл. 1.

Як зазначалось, при товарообміні неподібними запасами (товарами) дохід по такій операції визнається у кожного підприємства (учасника бартерної операції), оскільки операція розглядається як реалізація товарів без грошових розрахунків. У цьому випадку товарообмінні операції в бухгалтерському обліку відображаються в такому порядку (табл. 2).

Таблиця 2

Облік бартерних операцій з обміну неподібними запасами

п/п

Зміст господарської операції

Сума, три.

Дебет рахунка

Кредит рахунка

1.

Договірну (контрактну) вартість переданих по бартеру товарів А в обмін на неподібні запаси визнано доходом від реалізації

10000

36

"Розрахунки з покупцями і замовниками"

702

"Дохід від реалізації товарів"

2.

Відображено суму, податкового зобов'язання з ПДВ, визначену за встановленою ставкою до суми доходу

2000

702

"Дохід від реалізації товарів"

641

"Розрахунки за податками"

3.

Списано передані по бартеру товари А за балансовою (покупною) вартістю

7200

902

"Собівартість реалізованих товарів"

281

"Товари на складі"

4.

Оприбутковано неподібні запаси (нафтопродукти, .запасні частини та ін.), одержані в порядку обміну, за справедливою вартістю

8000

20

"Виробничі запаси"

63

"Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"

5.

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

2000

641

"Розрахунки за податками"

63

"Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"

6.

Відображено погашення заборгованості по бартерній операції взаємним заліком

10000

63

"Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"

36

"Розрахунки з покупцями і замовниками"

7.

Списано на фінансові результати а) суму чистого доходу по бартерній операції (без ПДВ)

8000

702

"Дохід від реалізації товарів"

791

"Результат

операційної діяльності"

6) собівартість реалізованих в порядку бартерного обміну

товарів

7200

791

"Результат операційної діяльності"

902

"Собівартість реалізованих товарів"


 
 

Цікаве

Загрузка...