WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк бартерних (товарообмiних) операцiй - Курсова робота

Облiк бартерних (товарообмiних) операцiй - Курсова робота

ЗМІСТ

Вступ...................................................................................................................3

Розділ 1. Нормативно-правове регулювання здійснення бартерних

(товарообмінних) операцій...............................................................6

Розділ 2. Методологічне забезпечення обліку бартерних операцій............12

Розділ 3. Бухгалтерський облік товарів по бартеру......................................19

Висновки............................................................................................................23

Список використаної літератури.....................................................................26

ВСТУП

У умовах становлення і розвитку ринкової економіки в Україні зростає роль бухгалтерського обліку й економічного аналізу господарської діяльності підприємств усіх форм власності як складової частини системи економічної інформації і керування. Керування підприємством потребує систематичної інформації про здійснювані господарські процеси, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання, власний капітал, зобов'язання і фінансові результати діяльності. Основним джерелом такої інформації є дані бухгалтерського обліку, що встановлено Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".

Розвиток господарських зв'язків в умовах ринку значно розширює кількість користувачів обліковою і звітною інформацією. Ними є не тільки робітники керування, безпосередньо пов'язані з підприємництвом, але і зовнішні користувачі інформації, що мають прямий фінансовий інтерес: банки - при ухваленні рішення про надання кредитів; постачальники - при складанні висновку на заключеня договорів на постачання товарно-матеріальних цінностей; інвестори, фундатори, акціонери, яких цікавить рентабельність вкладеного капіталу і можливість одержання прибутків (дивідендів). Значний інтерес обліково-звітна інформація подає також для робітників податкових служб, органів державної статистики і управління.

Одним з обов'язкових умов здійснення процесу виробництва є забезпечення його предметами праці (виробничими запасами) - сировиною, матеріалами, виробами, паливом і ін., із котрих або за допомогою яких здійснюється виробництво продукції (робіт, послуг). Відмінною рисою виробничих запасів є однократне використання в процесі виробництва, перенесення усієї вартості на собівартість виготовленої продукції (виконаних робіт, послуг). Тому контроль за цілістю матеріальних ресурсів, раціональне їхнє використання в процесі виробництва має важливе значення.

В діяльності торгових підприємств мають місце бартерні (товарообмінні) операції. Бартерними називають операції, при яких суб'єкти підприємницької діяльності здійснюють обмін певної кількості товарів (робіт, послуг) на еквівалентну за вартістю кількість іншого товару без проведення грошових платежів. Ці операції мають місце при недостатності у підприємств грошових коштів для проведення розрахунків за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги).

Метою курсової роботи стало вивчення ряду питань – нормативно-правового регулювання здійснення бартерних (товарообмінних) операцій, методологічного забезпечення обліку бартерних операцій, бухгалтерського обліку товарів по бартеру.

Для досягненя поставленої мети використовувалалася нормативно-правова база та літературні джерела. Серед літературних джерел окремо можна виділити наступні праці: Ткаченко Н.М. "Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України", Грабової Н.М., Кривоноса Ю.Г. "Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках" Марочкіна А.М. "Бухгалтерський облік за Національними стандартами".

Курсова робота складається із наступних розділів: розділу 1 "Нормативно-правове регулювання здійснення бартерних (товарообмінних) операцій", розділу 2 "Методологічне забезпечення обліку бартерних операцій", розділу 3 "Бухгалтерський облік товарів по бартеру".

Розділ 1. Нормативно-правове регулювання здійснення бартерних (товарообмінних) операцій

У господарському обігу підприємці надають перевагу використанню такого поняття, як "бартерні угоди", які в науковій літературі називають різновидом міни. Проте поняття "бартер" за своїм змістом є об'ємнішим за поняття "міна". Так, відповідно до визначення поняття бартерної операції, що дається в Законі України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" від 23 грудня 1998 р. № 351-ХІУ, товарообмінна (бартерна) операція у галузі зовнішньоекономічної діяльності — це один із видів експортно-імпортних операцій, оформлених бартерним договором або договором зі змішаною формою оплати, яким часткова оплата експортних (імпортних) поставок передбачена в натуральній формі, між суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України та іноземним суб'єктом господарської діяльності, що передбачає збалансований за вартістю обмін товарами, роботами, послугами у будь-якому поєднанні, не опосередкований рухом коштів у готівковій або безготівковій формі.

Порівнюючи ці визначення, слід зазначити, що поняття "міна" дещо вужче, ніж поняття "бартер", оскільки міна означає обмін одного товару в натурі на інший, а бартер крім речового обміну містить у собі ще й обмін на безгрошовій основі результатами виконаних робіт, послуг тощо.

Законом можуть бути передбачені особливості укладення та виконання договору міни. Так, відповідно до Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" у бартерному договорі зазначається загальна вартість товарів, що імпортуються, та загальна вартість товарів (робіт, послуг), що експортуються за цим договором, з обов'язковим вираженням в іноземній валюті, віднесеній Національним банком України до першої групи Класифікатора іноземних валют. При укладенні бартерних зовнішньоекономічних договорів не допускається рух коштів, що означає неможливість доплати грошовими коштами1.

Стаття 2 цього Закону передбачає строки проведення товарообмінних (бартерних) операцій, відповідно до якої товари, що імпортуються за бартерним договором, підлягають ввезенню на митну територію України у строки, зазначені в такому договорі, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення (дати оформлення вантажної митної декларації на експорт) товарів, що фактично експортовані за бартерним договором, а в разі експорту за бартерним договором робіт і послуг — з дати підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг. При цьому датою ввезення товарів за бартерним договором на митну територію України вважається дата їх митного оформлення (дата оформлення вантажної митної декларації на імпорт), а в разі імпорту за бартерним договором робіт або послуг — дата підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг. У разі експорту за бартерним договором високоліквідних товарів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, строки ввезення на митну територію України імпортних товарів не повинні перевищувати 60 календарних днів з дати оформлення вивізної вантажної митної декларації. Перевищення встановлених цією статтею строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами, що передбачають виробничу кооперацію, консигнацію, комплексне будівництво, поставку складних технічних виробів, товарів спеціального призначення допускається за наявності у суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, який є стороною відповідного бартерного договору, разового індивідуального дозволу, що видається Міністерством економіки України у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України на строк, визначений у такому дозволі.

У разі перевищення встановлених ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" строків ввезення на митну територію України товарів (виконання робіт, надання послуг), що імпортуються за бартерними договорами, суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, які є стороною відповідного бартерного договору, Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції видається разовий індивідуальний дозвіл. Для одержання разового індивідуального дозволу суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності не пізніше 15 календарних днів після закінчення встановленого зазначеним Законом строку ввезення на митну територію України товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами, має подати до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції такі документи:

— звернення про видачу разового індивідуального дозволу з обґрунтуванням причин та необхідності продовження строку ввезення на митну територію України товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами;

— заявку на одержання разового індивідуального дозволу, заповнену за формою, встановленою Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції;

— висновок міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади про віднесення бартерного договору, за яким імпортуються товари (виконуються роботи, надаються послуги), до таких, що передбачають виробничу кооперацію, консигнацію, комплексне будівництво, поставку складних технічних виробів, товарів спеціального призначення з визначенням періоду можливого перевищення строків ввезення на митну територію України цих товарів (виконання робіт, надання послуг), виданий відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1999 р. № 756 "Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності ";


 
 

Цікаве

Загрузка...