WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методологiя аудиту та аудиторськi стандарти - Курсова робота

Методологiя аудиту та аудиторськi стандарти - Курсова робота

У зв'язку з цим цікавий, наприклад, Лист № 12-211, у якому Національний банк України звертає увагу департаментів Національного банку, комерційних банків на те, що норми податкового законодавства не можуть регулювати бухгалтерський облік, який ведеться відповідно до інших принципів, методів і процедур.

Таким чином, у методиках аудиторських фірм може бути наведений приблизний перелік основних складових облікової політики підприємства з метою правильної орієнтації аудиторів, які ще не мають досвіду роботи в умовах ведення бухгалтерського обліку за новими стандартами. Зазначимо, що вичерпного переліку немає і бути не може через специфіку діяльності кожного підприємства та уявлення його керівництва про облікову політику. Крім того, оскільки ряд стандартів знаходиться на стадії розробки, визначити положення облікової політики в деяких сферах діяльності підприємства поки що важко. Керуватися проектами стандартів не потрібно, оскільки в затвердженому вигляді стандарти можуть значно відрізнятись від проектів.

ВИСНОВКИ

1. Національні нормативи аудиту і Кодекс професійної етики аудиторів України встановлюють основні принципи аудиту, правила надання аудиторських послуг, фундаментальні засади аудиторської етики. Відповідно до цих документів принципи аудиту можна поділити на дві групи: методологічні та принципи професійної етики. Методологічні принципи: планування аудиту; обгрунтованість оцінки значущості аудиторських свідоцтв, а також системи внутрішнього контролю; визначення критеріїв суттєвості і достовірності; дотримання методики та техніки аудиту, оцінки ризиків та вибору даних; аналіз інформації та формування висновків; відповідальність за результати аудиту; повне інформування клієнта.

Відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність" (ст. 14) Аудиторська палата України розробляє і затверджує національні нормативи аудиту, обов'язкові для дотримання всіма аудиторами. Система Національних нормативів аудиту України складається з 32 нормативів, згрупованих у 9 груп: 1. Вступний матеріал (№1,2); 2. Відповідальність (№ 3,4,5,6,7, 8); 3. Планування (№ 9, 10, 11); 4. Внутрішній контроль (№ 12, 13); 5. Аудиторські докази (№ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22); 6. Використання роботи інших фахівців (№ 23, 24, 25); 7. Аудиторські висновки та звіти (№ 26, 27); 8. Окремі вимоги до аудиторських висновків та звітів (№ 28, 29); 9. Нормативи, які регулюють спеціальні умови проведення аудиту (№30,31,32).

2. Аудиторська перевірка - це складний і тривалий процес. Аудитори постійно працюють над тим, щоб максимально скоротити час перевірок, не знижуючи при цьому їх якості і не збільшуючи аудиторський підприємницький ризик. Вирішення даної проблеми можливе лише за умови формування чіткої методики аудиту, під якою розуміють послідовність та порядок застосування окремих методів аудиторської перевірки та її організації з метою встановлення об'єктивної істини щодо аудованої інформації і доведення цієї істини через аудиторський висновок до користувачів фінансової звітності та аудиту.

3. У методиках аудиторських фірм може бути наведений приблизний перелік основних складових облікової політики підприємства з метою правильної орієнтації аудиторів, які ще не мають досвіду роботи в умовах ведення бухгалтерського обліку за новими стандартами. Зазначимо, що вичерпного переліку немає і бути не може через специфіку діяльності кожного підприємства та уявлення його керівництва про облікову політику. Крім того, оскільки ряд стандартів знаходиться на стадії розробки, визначити положення облікової політики в деяких сферах діяльності підприємства поки що важко. Керуватися проектами стандартів не потрібно, оскільки в затвердженому вигляді стандарти можуть значно відрізнятись від проектів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • "Про Положення "Про порядок зовнішнього аудиту юридичних осіб — акціонерів (учасників) комерційних банків у процесі перевірки правильності формування статутних фондів комерційних банків": Лист Національного банку України від 02.12.96 р. № 10-206/3099.

 • "Про порядок проведення зовнішнього аудиту юридичних осіб — акціонерів (учасників) комерційних банків у процесі перевірки правильності формування статутних фондів комерційних банків": Постанова Правління Національного банку України від 21.11.96 р. ЗОЇ.

 • Адаме Р. Основы аудита: Пер. с англ. // Под ред. Я. В. Соколова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. - 398 с.

 • Аудит Монтгомери // Ф. Л. Дефлиз, М. Б. Хирш; Пер. с англ. под ред. Я. В. Соколова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - 542 с.

 • Аудиторская деятельность в Украине. Сборник нормативных документов (С изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.01 г.) - X.: ООО "Конус", 2001.-192 с.

 • Аудиторський висновок: Норматив № 13, затверджений Аудиторською палатою України від 05.10.95 р. № 36.

 • Білуха М.Т. Курс аудиту. - К : "Вища школа" Т-во "Знання", КОО, 1999. - 574 с.

 • Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В. Інформаційні системи обліку. Курс лекцій. - Житомир: ЖІТІ, 1997. - 304 с.

 • Давидов Г.М. Аудит. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. – 363 с.

 • Деващук Л.Л., Єрмолаєва В.І., Квач ЯЛ., Рудинська О.В. Теоретичні основи та практика бухгалтерського обліку. Частина 1. - X.:ТОВ "Одісей". - 2001. - 496 с.

 • Договір на проведення аудиту: Норматив № 2, затверджений Аудиторською палатою України від 14.09.95 р. № 35.

 • Документальне оформлення аудиту: Норматив № 12, затверджений Аудиторською палатою України від 29.02.96 р. № 42.

 • Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001.- 402 с.

 • Закон України "Про аудиторську діяльність" // Голос України. - 1993. - №99(599).

 • Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту. - К.: "Каравелла"; Львів : "Новий світ -2000", 2002. – 643 с.

 • Мета та завдання проведення аудиту: Норматив № 1, затверджений Аудиторською палатою України від 14.09.95 р. № 35.

 • Методичні рекомендації з аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій. Державна податкова адміністрація України від 27.01.98 р. № 20-217.

 • Національні нормативи аудиту. Кодекс етики аудиторів України. Повний текст національних нормативів аудиту України та Кодекс професійної етики аудиторів. Затверджено рішенням Аудиторської палати України № 73 від 18.12.98 р. — К., 1999. — С. 274.

 • Основні принципи, які регулюють аудит: Норматив № 3, затверджений Аудиторською палатою України від 14.09.95 р. № 35.

 • Рудницъкий В.С. Методологія і організація аудиту. - Тернопіль: "Економічна думка", 1998. – 192 с.

 • Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. - К.: А.С.К, 2000. - 784 с.

  1 Національні нормативи аудиту. Кодекс етики аудиторів України. Повний текст національних нормативів аудиту України та Кодекс професійної етики аудиторів. Затверджено рішенням Аудиторської палати України № 73 від 18.12.98 р. — К., 1999. — С. 274.

  1 Давидов Г.М. Аудит. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. – С. 27-30.

  1 Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту. - К.: "Каравелла"; Львів : "Новий світ -2000", 2002. – С. 93-99.

  1 Національні нормативи аудиту. Кодекс етики аудиторів України. Повний текст національних нормативів аудиту України та Кодекс професійної етики аудиторів. Затверджено рішенням Аудиторської палати України № 73 від 18.12.98 р. — К., 1999. — С. 274; Основні принципи, які регулюють аудит: Норматив № 3, затверджений Аудиторською палатою України від 14.09.95 р. № 35.

  1 Деващук Л.Л., Єрмолаєва В.І., Квач ЯЛ., Рудинська О.В. Теоретичні основи та практика бухгалтерського обліку. Частина 1. - X.:ТОВ "Одісей". - 2001. – С. 211-214.

  1 Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту. - К.: "Каравелла"; Львів : "Новий світ -2000", 2002. – 277-284.

  1 Деващук Л.Л., Єрмолаєва В.І., Квач ЯЛ., Рудинська О.В. Теоретичні основи та практика бухгалтерського обліку. Частина 1. - X.:ТОВ "Одісей". - 2001. – С. 211-214.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...