WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методологiя аудиту та аудиторськi стандарти - Курсова робота

Методологiя аудиту та аудиторськi стандарти - Курсова робота

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Основи аудиторської діяльності в Україні: аудиторські

принципи, нормативи та стандарти

Розділ 2. Методичні прийоми аудиту

Розділ 3. Методика проведення аудиту

Висновки

Список використаної літератури

ВСТУП

Законом України "Про аудиторську діяльність" дається наступне визначення аудиту: "аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам". Національним нормативом № 3 "Мета та загальні принципи аудиту фінансової звітності" метою аудиту визначено "висловлення аудитором висновку про те, чи відповідає фінансова звітність, в усіх суттєвих аспектах, інструкціям, які регламентують порядок підготовки і представлення фінансових звітів".

В ім'я досягнення мети професії незалежного аудитора - забезпечення високого фахового рівня послуг для досягнення максимальної ефективності праці, спрямованої на задоволення потреб українського суспільства — аудитор зобов'язаний дотримуватись основних принципів, нормативів та стандартів аудиту.

Принципи, нормативи та стандарти аудиту - це основні засади, на яких здійснюється аудиторська діяльність. Принципи аудиту визначені міжнародним нормативом аудиту № 3 "Основні принципи, що регулюють аудит", Національними нормативами аудиту № 2 "Основні вимоги до аудиту" і № 3 "Мета та загальні принципи аудиту фінансової звітності" та Кодексом професійної етики аудиторів України.

Актуальність обраної для написання теми курсової роботи зумовлена тим фактом, що діяльність аудитора суворо регламентована законодавчими і підзаконними актами, міжнародними, вітчизняними стандартами і нормативами, а тому їх вивчення з метою дотримання є необхідним.

Метою курсової роботи стало вивчення наступних питань – основ аудиторської діяльності в Україні: аудиторських принципів, нормативіви та стандартів, методичних прийомів аудиту, методики проведення аудиту.

Автором були поставлені наступні завдання при написанні курсової роботи:

- дослідження наявної нормативно-правової бази з питань методології проведення аудиту та дотримання аудиторських стандартів;

- аналіз літературних джерел у відповідності до мети курсової роботи;

- визначення основних принципів, нормативів та стандартів проведення аудиторської діяльності;

- визначення методології проведення аудиту;

- зробити висновків у відповідності до мети дослідження.

Для написання роботи використовувалися наступні джерела: Білухи М.Т. "Курс аудиту", Давидова Г.М. "Аудит", Бутинець Ф.Ф., Івахненкова С.В. "Інформаційні системи обліку", Деващука Л.Л., Єрмолаєва В.І., Квача ЯЛ., Рудинської О.В. "Теоретичні основи та практика бухгалтерського обліку", Дороша Н.І. "Аудит: методологія і організація", Кулаковської Л.П., Піча Ю.В. "Основи аудиту", Рудницъкої В.С. "Методологія і організація аудиту", Ткаченко Н.М. "Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України".

Дана курсова робота складається із трьох розділів: розділу 1 "Основи аудиторської діяльності в Україні: аудиторські принципи, нормативи та стандарти", розділу 2 "Методичні прийоми аудиту", розділу 3 "Методика проведення аудиту".

Розділ 1. Основи аудиторської діяльності в Україні: аудиторські принципи, нормативи та стандарти

Національні нормативи аудиту і Кодекс професійної етики аудиторів України встановлюють основні принципи аудиту, правила надання аудиторських послуг, фундаментальні засади аудиторської етики. Відповідно до цих документів принципи аудиту можна поділити на дві групи: методологічні та принципи професійної етики.

Методологічні принципи:

— планування аудиту;

— обгрунтованість оцінки значущості аудиторських свідоцтв, а також системи внутрішнього контролю;

— визначення критеріїв суттєвості і достовірності;

— дотримання методики та техніки аудиту, оцінки ризиків та вибору даних;

— аналіз інформації та формування висновків;

— відповідальність за результати аудиту;

— повне інформування клієнта.

Починаючи з 1 січня 1999 р. введена обов'язковість дотримання Національних нормативів1.

Необов'язковими для виконання є такі нормативи:

№ 12 "Оцінка системи внутрішнього контролю підприємства та ризику, пов'язаного з ефективністю її функціонування";

№ 24 "Врахування роботи спеціалістів внутрішнього аудиту";

№ 13 "Аудит в умовах електронної обробки даних";

№ 17 "Вибіркова перевірка";

№ 31 "Вплив системи електронної обробки даних на оцінку системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю";

№32 "Оцінки властивого ризику і ризику невідповідності внутрішнього контролю, їх вплив на незалежні процедури аудиторської перевірки".

Нормативи використовуються аудиторами залежно від обсягу операцій клієнта і наявності у нього системи внутрішнього контролю, служби внутрішнього аудиту або системи електронної обробки даних1.

Принципи, які регулюють аудит, поділяються на дві основні групи: принципи професійної етики та методологічні принципи (табл. 1).

Таблиця 1.

Принципи, які регулюють аудит

Етичні принципи

з/п

Методологічні принципи

1

2

3

4

1

Об'єктивність

1

Планування аудиту

2

Незалежність

Обгрунтування оцінки значущості аудиторських доказів та системи внутрішнього контролю

3

Доброзичливість

3

Доцільність вибору методики і техніки аудиту, визначення критеріїв суттєвості й достовірності

4

Конфіденційність

4

Дотримання методики оцінки ризиків та вибіркової перевірки даних

5

Компетентність

5

Аналіз інформації та формування висновків

6

Відповідальність за складений висновок

7

Дотримання порядку документального оформлення

8

Взаємодія аудиторів

9

Обгрунтування використання результатів роботи іншого аудитора або спеціаліста іншої галузі

10

Повне інформування клієнтів

11

Контроль якості роботи аудитора

Принципи професійної етики обов'язкові для дотримання в усіх випадках проведення аудиту. До них належать: незалежність, об'єктивність, компетентність, конфіденційність, доброзичливість.

Об'єктивність та незалежність

Аудитор повинен дотримуватися неупередженого ставлення до об'єкта дослідження, його висновок повинен грунтуватися на основі результатів дослідження, підтверджених аудиторськими доказами.

Одним з факторів забезпечення умов об'єктивності є незалежність аудитора. Незалежність аудитора обумовлена його професійною діяльністю та грунтується на відсутності матеріальної зацекавленості аудитора у результатах діяльності суб'єкта, що перевіряється. Незалежність аудитора має правові, етичні та економічні аспекти.

Доброзичливість

Аудитор зобов'язаний проявляти до клієнта доброзичливе ставлення, у спілкуванні з клієнтом дотримуватись спокійного й витриманого тону. доброзичливість аудитора проявляється у повазі до замовника та колег у професійному спілкуванні, позитивному ставленні до критичних зауважень з приводу виконаної роботи, повазі до думки інших фахівців та урахуванні її в процесі дослідження.

Конфіденційність інформації

Аудитор повинен дотримуватись суворої конфіденційності всієї без винятку інформації, одержаної в процесі проведення аудиту


 
 

Цікаве

Загрузка...