WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облiк руху грошових коштiв в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi - Курсова робота

Бухгалтерський облiк руху грошових коштiв в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi - Курсова робота

Шляхом порівняння на рахунку 79 "Фінансові результати" суми одержаних доходів (відображених по кредиту рахунка) з сумою витрат з урахуванням податку на прибуток (списаних на дебет рахунка) визначають фінансовий результат діяльності (прибуток, збиток) за звітний період. Визначену суму прибутку (збуту) відповідними записами списують на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)":

а) на суму одержаного прибутку: Д-т рах. 79 "Фінансові результати" К-т рах. 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)";

б) на суму збитку: Д-т рах. 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" К-т рах. 79 "Фінансові результати".

Визначення фінансового результату від основної діяльності забезпечується за допомогою субрахунка 791 "Результат операційної діяльності". В кінці звітного періоду на кредит цього субрахунка списують:

  • дохід від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг (в кореспонденції з дебетом рахунка 70 "Дохід від реалізації");

  • дохід від іншої операційної діяльності (в кореспонденції з дебетом рахунка 71 "Інший операційний дохід").

На дебет субрахунка 791 "Результат операційної діяльності" списують:

  • собівартість реалізованої готової продукції, товарів, робіт, послуг (з кредиту рахунка 90 "Собівартість реалізації");

  • адміністративні витрати (з кредиту рахунка 92 "Адміністративні витрати");

  • витрати на збут (з кредиту рахунка 93 "Витрати на збут");

  • інші витрати операційної діяльності (з кредиту рахунка 94 "Інші витрати операційної діяльності");

  • нараховану за даними бухгалтерського обліку суму податку на прибуток від звичайної діяльності (з кредиту рахунка 981 "Податок на прибуток від звичайної діяльності").

Шляхом зіставлення на субрахунку 791 "Результат операційної діяльності" кредитового обігу (загальна сума одержаного доходу від реалізації та іншої операційної діяльності) з дебетовим обігом (загальна сума операційних витрат з урахуванням податку на прибуток від звичайної діяльності) визначають фінансовий результат (прибуток, збиток) від основної діяльності підприємства за звітний період.

Визначену суму фінансового результату списують на відповідні субрахунки рахунка 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)":

а) на суму одержаного прибутку: Д-т рах. 791 "Результат операційної діяльності" К-т рах. 441 "Прибуток нерозподілений";

б) на суму збитку: Д-т рах. 442 "Непокриті збитки" К-т рах. 791 "Результат операційної діяльності".

Формування в обліку фінансових результатів від операційної діяльності підприємства за звітний період можна відобразити за такою схемою.

Схема 1. Формування в обліку фінансових результатів від операційної діяльності підприємства за звітний період

Доходи, що виникають в процесі фінансової діяльності підприємства, такі, як дивіденди, відсотки, інші доходи, одержані від фінансових інвестицій в бухгалтерському обліку, відображаються на рахунках: 72 "Дохід від участі в капіталі" та 73 "Інші фінансові доходи"1.

Рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі" використовують для відображення доходу, одержаного від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких здійснюється за методом участі в капіталі. Ведуть за субрахунками:

721 "Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства",

722 "Дохід від спільної діяльності",

723 "Дохід від інвестицій в дочірні підприємства".

По кредиту рахунка 72 "Дохід від участі в капіталі" та його субрахунків відображають збільшення (одержання) доходу, по дебету — списання порядку закриття в кінці звітного періоду на рахунок 792 "Результат фінансових операцій".

Таблиця 1

Відображення в обліку операцій, пов'язаних з формуванням фінансового результату від операційної діяльності

п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Дебет рахунка

Кредит рахунка

1.

Списано в кінці звітного періоду на фінансові результати суму чистого доходу: - від реалізації товарів

100000

702

"Дохід від реалізації товарів"

791

"Результат операційної діяльності"

- від іншої операційної діяльності

50000

71

"Інший операційний дохід"

791

"Результат операційної діяльності"

2.

Списано в кінці звітного періоду на фінансові результати: - собівартість реалізованих товарів

90000

791

"Результат операційної діяльності"

902

"Собівартість реалізованих товарів"

- адміністративні витрати

15000

791

"Результат операційної діяльності"

92

"Адміністративні витрати"

- витрати на збут

3000

791

"Результат операційної діяльності"

93

"Витрати на збут"

- інші витрати операційної діяльності

2000

791

"Результат операційної діяльності"

94

"Інші витрати операційної діяльності"

- суму нарахованого податку на прибуток від звичайної діяльності

4000

791

"Результат операційної діяльності"

981

"Податок на прибуток від звичайної діяльності"

3.

Визначено і списано фінансовий результат (прибуток) за звітний період

36000

791

"Результат операційної діяльності"

441

"Прибуток нерозподілений"

В бухгалтерському обліку на суму доходу, одержаного від інвестицій пов'язаним сторонам і визначеного за методом обліку участі в капіталі, роблять записи:

Д-т рах. 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі"

К-т рах. 72 "Дохід від участі в капіталі".

Отримані (нараховані) дивіденди підприємством зменшують вартість інвестицій, що відображаються записом:

Д-т рах. 373 "Розрахунки за нарахованими доходами"

К-т рах. 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі".

В кінці звітного періоду доходи, отримані від участі в капіталі, зараховуються до складу результатів фінансових операцій записом:

Д-т рах. 72 "Дохід від участі в капіталі"

К-т рах. 792 "Результат фінансових операцій".

Таблиця 2

Основні бухгалтерські проводкипо обліку інвестицій пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Дебет рахунка

Кредит рахунка

1.

Здійснено фінансові інвестиції в асоційовані дочірні або спільні підприємства

800 000

141

"Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі"

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

2

Відображено інвестором дохід, одержаний (нарахований) від участі в капіталі

100000

141

"Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі"

72

"Дохід від участі в капіталі"

3.

Відображено нараховані дивіденди від інвестицій пов'язаним сторонам, що обліковуються за методом обліку участі в капіталі

30000

373

"Розрахунки за нарахованими доходами"

141

"Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі"

4.

Відображено частку збитків інвестора в результаті діяльності об'єкта інвестування

5000

96

"Втрати від участі в капіталі"

141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі"

5,

В кінці звітного періоду списано на результати фінансових операцій:

- дохід від участі в капіталі

100 000

72

"Дохід від участі в капіталі"

792

"Результат фінансових операцій"

- втрати від участі в капіталі

5000

792

"Результат фінансових операцій"

96

"Втрати від участі в капіталі"

6.

Визначено і списано результат (прибуток) від фінансових операцій

65000

732

"Результат фінансових операцій"

441

"Прибуток нерозподілений "


 
 

Цікаве

Загрузка...