WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит фiнансових результатiв у гуртовiй торгiвлi - Курсова робота

Аудит фiнансових результатiв у гуртовiй торгiвлi - Курсова робота

Перевіряючи склад витрат, необхідно впевнитися у їх відповідності щодо віднесення на собівартість Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" та Типовому положенню калькуляції сільського господарства.

У допоміжних виробництвах на витрати основного виробництва щомісячно списується фактична собівартість послуг кожного допоміжного виробництва. Аудитор зобов'язаний перевірити документальне підтвердження правильності відображених витрат.

Витрати, віднесені на дебет субрахунка 1 "Рослинництво" за рахунком 20 "Основне виробництво", необхідно перевірити зіставляючи наявні первинні документи, технологічні карти, госпрозрахункові завдання та інші реєстри аналітичного обліку до рахунка 20/1.

Аудитор перевіряє також правильність розподілу амортизаційних відрахувань та витрат на поточний ремонт: вони повинні здійснюватися за об'єктами калькуляції пропорційно обсягу виконаних робіт на суми, попередньо відображені за аналітичними рахунками "Витрати на зношування, що підлягають розподілу", "Витрати на осушення, що підлягають розподілу", "Витрати на вапнування і гіпсування кислих грунтів".

Аудитору треба впевнитися, чи списані витрати за кредит вищезгаданих аналітичних рахунків і чи обліковані витрати з відповідних культур, груп культур, видів робіт незавершеного виробництва.

Перевірка розподілу загальновиробничих витрат передбачає встановлення: правильності нагромадження їх наростаючим підсумком за рік та розподіл — пропорційно сумі прямих витрат без вартості насіння у рослинництві, кормів — у тваринництві, сировини, матеріалів, напівфабрикатів — у підсобних промислових виробництвах. На рахунку 26 "Загальногосподарські витрати" при перевірці розподілу витрат необхідно впевнитися, чи були розподілені витрати, враховуючи роботи і послуги допоміжних виробництв на сторону, та капітальні вкладення, виконані господарським способом.

На підставі відомості визначення і розподілу відхилень фактичної собівартості від планової, перевіряється правильність списання відхилень (за бухгалтерськими документами за період до 01.01.98 р.).

На підставі розрахунку коригування планової собівартості до фактичної перевіряється правильність відображення відхилень на рахунках 40 "Готова продукція", 09 "Молодняк тварин і тварини на відгодівлі", 20/3 "Промислове виробництво".

Під час перевірки визначення та обліку фінансових результатів необхідно керуватися Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97р. № 283/97-ВР. Згідно з п. 22.17 цього Закону підприємства, у яких основною діяльністю є виробництво сільськогосподарської продукції, на відміну від інших підприємств, не ведуть податкового обліку, розрахунків валових доходів та валових витрат до кінця 1997 р1.

За ст. 14 п. 14.1 Закону України " Про оподаткування прибутку підприємств" підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, сплачують податок на прибуток у порядку і розмірах, передбачених цим Законом, за підсумками звітного податкового періоду за ставкою 30% .

Валові витрати і доходи виробників сільськогосподарської продукції, отримані протягом звітного року, підлягають індексуванню, виходячи з офіційного індексу інфляції за період від місяця, наступного за місяцем здійснення таких витрат (отримання доходів) до кінця звітного податкового року.

Перевіряючи правильність суми нарахованого податку на прибуток, необхідно враховувати, що він зменшується на суму податку на землю, використовувану у сільськогосподарському виробничому обороті.

Якщо за результатами звітного податкового року такі підприємства мали балансові збитки, вони переносяться на зменшення валових доходів майбутніх податкових років у порядку, встановленому ст.6 Закону (крім підприємств, основною діяльністю яких є виробництво і реалізація продукції квіткового рослинництва, хутряних товарів, лікеро-горілчаних виробів, виноматеріалів).

Перевіряючи порядок розрахунків з бюджетом з податку на прибуток, слід керуватися тим, що виробники сільськогосподарської продукції не розраховуються і не сплачують авансових внесків до бюджету з податку на прибуток.

Розділ 2. Особливості аудиту фінансових результатів у гуртовій торгівлі

Торговельна діяльність — це ініціативна, самостійна діяльність юридичних осіб, громадян щодо здійснення купівлі та продажу товарів народного споживання з метою отримання прибутку. Це визначено Постановою КМУ від 8 лютого 1995 р. № 108. Здійснення торговельної діяльності передбачає обовя'зкове ліцензування, патентування та сертифікацію. Крім того, будь-яке торговельне підприємство, що займається роздрібною торгівлею, повинно мати для розрахунку із споживачами електронні контрольно-касові апарати.

Аудиторові під час перевірки слід враховувати певні особливості методології бухгалтерського обліку торговельних підприємств:

  • облік товарообороту може здійснюватися як за продажними цінами, так і за цінами придбання;

  • витрати обігу не включаються до собівартості реалізованих товарів, а покриваються за рахунок торгових знижок і націнок на товари;

  • дохід (торговельна націнка) визначається як різниця між продажною та купівельною вартістю реалізованих товарів;

  • фінансовий результат встановлюється зіставленням на рахунку № 80 "Прибутки і збитки" отриманого доходу (облікованого за кредитом) і суми витрат обігу (списаних в дебет цього рахунку).

Облік торговельної діяльності регламентується Положенням про порядок бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з продажем товарів, затвердженим листом Мінфіну України від 05.07.93 р. № 14-401 (у редакції листа Мінфіну України від 10.12.93 р. № 18-4170) та Типовим положенням про склад витрат обігу та порядок їх планування і розподілу в торговельній діяльності, затвердженим Постановою КМУ від 18.03.96 р. № 334.

Особливу увагу аудитору слід приділяти періоду перевірки, оскільки відбулися значні зміни в обліку торговельних підприємств з момента введення в дію нових Законів України "Про оподаткування прибутку підприємств" та "Про податок на додану вартість". Наприклад, реалізація товарів у торгівлі до 01.10.97 р. має відображатися так (табл. 4):

Таблиця 4

Особливості обліку реалізації товарів у торгівлі до 01.10.97 р.

Зміст операції

Д-т

К-т

Надходження товарів за покупною вартістю від постачальника

41

60

Відображення торговельної націнки на підприємствах тільки роздрібної торгівлі

41

42

Списання з обліку реалізованих товарів за покупною вартістю підприємствами, якщо облік товару ведеться за купівельною вартістю, за вартістю реалізації підприємствами роздрібної торгівлі

46

41

Виручка від реалізації

50, 51, 62

46

Списання реалізованої торговельної націнки (запи -сом сторно) тільки для підприємств роздрібної торгівлі

46

42

Нарахування ПДВ з різниці між покупними та продажними цінами

46

68

Визначення фінансового результату:

• прибуток

• збиток

46 80

80 46

Після 01.10.97 р. реалізація товарів у торгівлі відображається таким чином (табл. 5):

Таблиця 5

Особливості обліку торговельної реалізації товарів після 01.10.97 р. до 01.01.2000 р.

Зміст операції

Д-т

К-т

Надходження товарів на суму без ПДВ

41

60

Відшкодування суми ПДВ

67/2, 68

60

Нарахування торговельної націнки тільки підприємствами роздрібної торгівлі:

• на суму відшкодованого ПДВ;

• на суму націнки

41 41

42 42

Відображено виручку від реалізації товару

50, 51, 62

46

Списано реалізований товар за продажною ціною підприємствами роздрібної торгівлі або за покупною вартістю підприємствами, якщо товар обліковується за купівельною вартістю

46

41

Нараховано ПДВ з ціни продажу товару

46

68, 67/1

Списано нараховану суму ПДВ при реалізації товару тільки підприємствами роздрібної торгівлі

80

46

Списано націнку, що відноситься до реалізованого товару тільки підприємствами роздрібної торгівлі

42

80

Визначення фінансового результату від реалізації товару підприємствами, які обліковують товар за купівельними цінами

80

46

46

80

Особливості обліку торговельних операцій після 01.01.2000 р. наведені в табл. 6.

Таблиця 6

Облік торговельних операцій після 01.01.2000 р.

Зміст операції

Д-т

К-т

1 Оприбуткування товарів

1.1

Оприбуткований товар за ціною придбання

281

631

1.1.1.

Відображена сума податкового кредиту

6411

631

1.2

Оплачений товар

631

ЗОЇ, 311

1.3

Відображена вартість транспортних послуг

281

631, 371

1.3.1

Відображена сума податкового кредиту з

пдв

6411

631, 371

2 Реалізація товарів

2.1

Отримана предоплата за товар

ЗОЇ, 311

681

2.1.1

Нараховані податкові зобов'язання з ПДВ

681

6411

2.2

Відвантажений покупцеві товар

681

702

2.2.1

Відображені розрахунки за податковими зобов'язаннями з ПДВ

702

643

2.3

Списана вартість товарів

902

281

2.4

Списана сума доходу від реалізації товару на фінансовий результат

702

791

2.5

Адміністративні витрати

92

311, 372, 631, 65, 661

2.6

Витрати на збут

93

631, 65, 661, 311, 385

2.7

Інші операційні витрати

94

281

2.8 2.8.1

Списана на фінансовий результат: • собівартість реалізованого товару

791

902

2.8.2

• адміністративні витрати

791

92

2.8.3

• витрати на збут

791

93

2.8.4

• інші операційні витрати

791

94


 
 

Цікаве

Загрузка...