WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит фiнансових результатiв у гуртовiй торгiвлi - Курсова робота

Аудит фiнансових результатiв у гуртовiй торгiвлi - Курсова робота

Те ж саме стосується вартості незавершеного виробництва станом на 01.07.97 р., яка повинна бути віднесена до валових витрат першого кварталу 1998 р. за вирахуванням вартості матеріальних витрат у вартості незавершеного виробництва, яке було визначено станом на 01.07.97 р.

Особливо уважно слід перевіряти ведення податкового обліку валових витрат. Датою збільшення валових витрат виробництва (обігу) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

дата списання коштів з банківських рахунків платника по датку на оплату товарів (робіт, послуг), а у разі їх придбання за готівку — день видачі її з каси платника податку;

дата оприбуткування платником податку товарів, а для робіт (послуг) — дата фактичного отримання платником податку результатів робіт (послуг).

Бухгалтерське відображення валових витрат, підприємства із застосуванням рахунка 18 "Валові витрати" має бути таким (табл. 3):

Таблиця 3

Бухгалтерське відображення валових витрат підприємства

Пункт

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Рекомендація № 168

Інструкція 3

пдв

141

Д-т

К-т

Придбання ТМЦ з попередньою

оплатою

3.4

Здійснюється попередня оплата

постачальнику:

18

51, 52,

а) вартість ТМЦ зараховується до

68

90

складу валових витрат;

3

б) відображається сума ПДВ, тобто податковий кредит; в) одночасно;

60,61, 76

51, 52, 90

67/2

4.6

Списується вартість ТМЦ з валових витрат

60

18

Одержано ТМЦ від постачальників: закривається рахунок з податкового кредиту

05, 06

67/2

60, 76,

61, 60, 76, 61

Придбання ТМЦ без попередньої оплати

3.4

Одержано ТМЦ від постачальників:

а) у складі валових витрат їх

18

60

вартості;

3

б) виникнення податкового кредиту зПДВ;

67/2

60

в) оприбуткування на склад ТМЦ

05,06

18

Здійснюється оплата ТМЦ

60

51

постачальникам: одночасно податковий кредит з ПДВ

68

67/2

3.10

Нараховується працівникам основна, додаткова та інші види заробітної плати, з відображенням у складі: валових витрат одночасно витрат виробництва

18 20

70 18

3.9

Нараховується оплата праці для обов'язкових платежів у державні цільові та позабюджетні фонди, а також на обов'язкове державне пенсійне страхування одночасно

18 20

65, 68, 69

18

3.16

Нараховуються до сплати податки та збори, встановлені Законом України"Про систему оподаткування"

18 20

65, 68, 76 18

3.7

Відносяться до витрат акцептовані рахунки за енергію, страхування, послуги виробничого характеру, а також проценти за користування кредитом, витрати на відрядження

18 20

60, 63, 69, 71, 76 18

3.8

Вартість придбаних ліцензій та інших спеціальних дозволів

18 20

51

18

3.11

Здійснюються витрати з придбання іноземної валюти, крім вартості самої валюти

18 20

50, 51 18

3.1

Включаються до складу валових витрат на поточний та капітальний ремонт, реконструкцію, модернізацію та інше поліпшення основних фондів

18 20

03, 33 18

3.3

Включаються до складу валових витрат: балансова вартість будівель, споруд, яка не перевищує 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; витрати, віднесені до складу валових витрат, але не включаються до складу витрат виробництва

18 20

02, 86 18

3.11

До валових витрат відносяться: сума курсових різниць, яка нараховується на вартість цінностей і зобов'язань на відповідних бухгалтерських рахунках; курсова різниця списується на збитки

18 80

52, 55, 56, 66, 71, 90, 92, 96, 18

3.13

До складу валових витрат включається сума безнадійної заборгованості

18

45, 62, 76, 73, 84, 72

Суми безнадійної заборгованості

80

18

списуються на збитки

3.15

Включаються до складу валових

18

50, 51,

витрат суми коштів або вартість

52, 01,

майна, добровільно перераховані до

81,

04-12

Держбюджету; списані на рахунки

87

власних коштів витрати з наведеного

98

18

вище

Під час проведення аудиту визначення амортизаційних відрахувань необхідно перевірити:

  • правильність розподілу основних фондів на групи станом на 01.07.97 р., передбачені Законом України № 283/97-ВР;

  • правильність визначення балансової вартості груп основних фондів;

  • порядок розрахунку амортизаційних відрахувань;

  • своєчасне і повне відображення у податковому та бухгалтерському обліку амортизаційних відрахувань.

Аудитор зобов'язаний перевірити, чи застосовувало підприємство понижуючі коефіцієнти до амортизаційних відрахувань у таких розмірах:

II півріччя 1997 р. — 0,7;

1998 р. — 0,6;

II півріччя 1999 р. — 0,8.

У ході перевірки належить встановити, чи були перераховані суми податку на прибуток за рахунок змін понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6 згідно з "Порядком визначення суми податку на прибуток підприємств, який одержаний за рахунок зміни понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6 при зміні норм амортизації у 1998 р., і спрямування вказаних коштів до державного бюджету України", затвердженим Постановою КМУ від 19.03.98 р. № 3351.

При аудиті нарахування податку на прибуток і порядку заповнення Декларації про прибуток підприємств слід керуватися, крім вищезгаданого Закону України № 283/97-ВР, також Порядком складання декларації про прибуток підприємств, затвердженим наказом ДПАУ № 37 від 21.01.98 р. Аудитор звертає увагу на те, як нарахо-вувся податок на прибуток та на строки його сплати. Податок на прибуток нараховується за ставкою 30% від прибутку, що підлягає оподаткуванню, розрахованого шляхом зменшення скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат і суму амортизаційних відрахувань. Крім того, податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету може, бути зменшений на вартість торгових патентів, придбаних підприємством.

Підприємство повинно сплачувати податок на прибуток не пізніше 20-го числа наступного за звітним кварталом місяця, а не пізніше 25-го числа наступного місяця за звітним кварталом подавати до податкового органу Декларацію про прибуток, розрахований наростаючим підсумком з початку фінансового року. Для цього аудитору необхідно перерахувати податок на прибуток і перевірити правильність визначення оподатковуваного прибутку та повне і своєчасне відображення у бухгалтерському обліку нарахованого і сплаченого податку на прибуток.

Крім того, необхідно встановити порядок розрахунку та сплати авансових внесків за податок на прибуток, який розраховується за перший і другий місяць звітного кварталу і сплачується відповідно до 20-го числа другого і третього місяця кварталу.

У разі, якщо ці показники мають від'ємне значення (з урахування суми амортизаційних відрахувань), за результатами звітного кварталу дозволяється відповідне зменшення об'єкта оподаткування наступного звітного кварталу, а також кожного наступного 20-го звітних кварталів до повного погашення заборгованості з такого об'єкта оподаткування.


 
 

Цікаве

Загрузка...