WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудиторська перевiрка - Курсова робота

Аудиторська перевiрка - Курсова робота

Джерелом отримання інформації про діяльність підприємства для аудитора можуть бути:

 • статут підприємства;

 • документи про реєстрацію підприємства;

 • протоколи засідань ради директорів, зборів акціонерів або інших аналогічних органів управління підприємства;

 • документи, які регламентують облікову політику підприємства;

 • бухгалтерські документи та звітність;

 • статистична звітність;

 • документи планування діяльності підприємства;

 • контракти, договори, угоди;

 • внутрішні звіти аудиторів, консультантів;

 • внутрішні інструкції;

 • акти податкових перевірок;

 • документи з арбітражних та судових справ;

 • документи, які регламентують виробничу і організаційну структуру підприємства, а також список його філій і дочірніх компаній;

 • відомості, отримані з бесід з керівництвом, про існування споріднених підприємств;

 • інші джерела

Аудитові (аудиторській фірмі) для правильної оцінки початкових залишків по рахунках, якщо існує така необхідність, попередній аудитор надає відповідні пояснення. За згодою підприємства він дає пояснення аудитору, який починає роботу, використовуючи свою робочу документацію.

б) розроблення плану та програми

Планування аудиторської перевірки здійснюється на основі даних попереднього аналізу і повинно забезпечувати:

• отримання необхідної інформації про стан бухгалтерського обліку і ефективність внутрішнього контролю;

• встановлення очікуваного рівня довіри внутрішньому контролю, тобто з'ясування того, наскільки аудитор може вірити матеріалам внутрішнього аудиту;

• визначення змісту, часу проведення і обсягу контрольних процедур, які підлягають виконанню на наступному етапі аудиторської перевірки;

• координацію виконуваних робіт зі збору і аналізу інформації, необхідної для оцінки достовірності і законності господарсько-фінансових операцій, достовірності бухгалтерського балансу і фінансових звітів1.

Вимоги та рекомендації щодо планування аудиту визначені ННА № 9 "Планування аудиту", згідно з яким аудитори і аудиторські фірми України мають право самостійно визначати форми і методи аудиту на підставі чинного законодавства, існуючих норм і стандартів, умов договору із замовником, професійних знань та досвіду.

Метою планування аудиту є концентрація уваги аудитора на найважливіших напрямках аудиту виявленні проблем, які слід перевірити найбільш детально. Планування допомагає аудитору належним чином організувати свою роботу та здійснювати нагляд за роботою асистентів, які беруть участь у перевірці, а також координувати роботу, яка здійснюється іншими аудиторами та фахівцями інших професій.

Характер планування залежить від організаційної форми, розміру і виду діяльності підприємства, виду аудиту, правильного уявлення аудитора про стан справ на підприємстві. Аудиторові слід розробити і документально оформити загальний план аудиту, визначити в ньому істотність помилок, а потім здійснити аудит за цим планом.

Загальний план аудиту розробляється настільки детально, що аудитор має можливість завдяки йому підготувати програму аудиту. У свою чергу, програма аудиту, її зміст та розмір залежать від розміру, виду і специфіки підприємства, умов договору на проведення аудиту, а також особливостей методики і техніки, що їх використовує аудитор під час перевірки.

Під час розробки загального плану аудитор здійснює аналіз наступних питань:

 • розуміння аудитором бізнесу клієнта;

 • розуміння обліку і системи внутрішнього контролю;

 • визначення ризиків і суттєвості;

 • види, час і повнота процедур;

 • координація, керівництво, супроводження і нагляд;

 • інші питання.

Планування аудиту - це досить складний процес, який допомагає аудитору сконцентрувати увагу на найважливіших напрямках перевірки, найкращим чином організувати свою роботу та роботу асистентів, а також дає можливість здійснювати контроль виконання аудиторських процедур в період перевірки з метою вчасного коригування планових завдань.

Процес планування аудиту умовно можна поділити на декілька етапів.

У табл. 1 виділено 7 етапів планування. Розглянемо послідовність планування більш детально.

Таблиця 1.

Етапи планування

Етап

Види робіт

Етап 1

Згода клієнта та укладання договору

Етап 2

Постановка мети і завдань аудиту. Мета: висловлення незалежної думки щодо достовірності фінансової звітності. Завдання: збір загальних даних та інформації про бізнес клієнта; ознайомлення із системою обліку і внутрішнього контролю; визначення і оцінка матеріальності й аудиторського ризику; визначення критеріїв оцінки фінансової звітності; збір аудиторських доказів та їх аналіз

Етап 3

Оцінка існуючого середовища суб'єкта перевірки. Внутрішні фактори системи: управління; облік і внутрішній контроль; виробництво; фінансова діяльність; діяльність персоналу Зовнішні фактори сфери: економічна; політична; соціальна; юридична

Етап 4

Складання загального плану аудиту

Етап 5

Розробка програм аудиту

Етап 6

Визначення процедур для кожного етапу процесу аудиторської діяльності

Етап 7

Коригування загального плану і програми протягом всього процесу аудиту

При підготовці загального плану і програми перевірки слід встановити рівень суттєвості (ступінь точності підготовленої бухгалтерської звітності клієнта, в межах якої її можна вважати достовірною)1.

План повинен складатись до початку конкретної роботи з клієнтом і повинен враховувати:

 • умови договору на виконання аудиту;

 • зміст аудиторського висновку, терміни його представлення;

 • відповідальність аудитора, передбачену законодавством;

 • відповідальність підприємства за бухгалтерську звітність, яка надається для перевірки;

 • відповідальність підприємства за повноту і достовірність іншої необхідної інформації;

 • систему і форму бухгалтерського обліку;

 • список членів аудиторської робочої групи, тривалість роботи, бюджет часу і витрат;

 • ступінь впливу на аудит нових бухгалтерських або аудиторських законів, нормативів, інструкцій;

 • рівень суттєвості завдань аудиту;

 • найбільш важливі етапи і завдання аудиту;

 • ступінь довіри до надійності системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю;

 • порядок узгодження роботи внутрішніх аудиторів і співпрацю з ними;

 • сутність і обсяг аудиторських доказів;

 • умови, які вимагають особистої уваги (можливість помилки, обману тощо);

 • ступінь аудиторського ризику;

 • список помічників, які будуть використовуватись в аудиті.

При цьому слід врахувати такі фактори, як реальні затрати праці, необхідні для роботи, затрати часу попередньої перевірки, рівень суттєвості і проведення оцінки ризиків.

У складі загального плану повинна бути інформація про:

а) склад аудиторської групи;

б) їх підпорядкованість;

в) інструктаж;

г) перевірку якості роботи молодих старшими працівниками тощо.

У процесі роботи аудитори можуть вносити корективи та зміни до плану, при чому їх причини повинні докладно документуватись.

Якщо перевірка проводиться не вперше, доцільно вивчити матеріали попередньої перевірки, обговорити з клієнтом зміни, що відбулись в діяльності підприємства і в системі обліку, його проблеми, оцінити дії клієнта щодо усунення недоліків та виконання рекомендацій попереднього аудитора.

План бажано погодити з керівництвом фірми. Це дасть можливість узгодити аудиторські процедури з діяльністю персоналу підприємства.

Орієнтовна послідовність складання плану зображена в таблиці 2.

Таблиця 2.

Порядок складання плану аудиту

Види робіт

Приблизні строки виконання

Домовленість до контракту

1. Схвалення замовника та укладання договору

2. Ознайомлення з особливостями діяльності клієнта та станом галузі

І. Рівень планування

1. Огляд результатів попереднього аудиту

2. Оцінка фінансових показників діяльності за попередній період

3. Розрахунок попереднього бюджету часу

II. Рівень планування

1. Зустріч із замовником

2. Коригування питань, поставлених перед аудитором

3. Підготовка програми проміжних аудиторських процедур

III. Рівень підготовки

1. Аудиторська перевірка

IV. Рівень підготовки

1. Аудиторський звіт

V. Аудиторський висновок


 
 

Цікаве

Загрузка...