WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Історія бухгалтерського обліку - Курсова робота

Історія бухгалтерського обліку - Курсова робота

Проте більш впливовою людиною виявився не Рудановський, а його учень А. М. Галаган. У концептуальному відношенні Олександр Михайлович Галаган (1879 - 1938) не був людиною послідовною, і в його еволюції можна виділити декілька етапів. У велику науку він увійшов чотирма курсами: 1916 р. - опис європейського, переважно італійського, досвіду, 1928 р. - осмислення цього досвіду, найбільш оригінальна і цілісна концепція, 1930 р. - спроба створення діалектико-матеріалістичної теорії бухгалтерського обліку, бажання осмислити подвійний запис у термінах гегелівської діалектики і, нарешті, 1939 р. - посмертне видання, переповнене виносками і поясненнями С. К. Татура й А. Ш. Маргуліса, "випрамляючими лінію".

Галаган чітко розвиває ідеї, пов'язані з трактуванням одиничного господарства (підприємства) як предмета (об'єкта) рахівництва. Господарська діяльність кожного підприємства, указував він, припускає три найважливіших елементи: суб'єкти, об'єкти й операції.

Суб'єкти - це учасники господарського процесу.

Об'єкти - різноманітні види основних і оборотних коштів підприємства.

Операції - дії людини на цінності, із якими він працює.

Трактуючи метод, Галаган намагався підвести всі традиційні облікові прийоми під чотирьох групи методів: а) спостереження, б) класифікація, в) індукція і дедукція, г) синтез і аналіз.

Така загальна схема теоретичних поглядів Галагана. Потім виникає "галагановщина" - це обвинувачення кожного бухгалтера, що розділяє цілком або частково викладені вище погляди. Самий Галаган, спробував трансформувати своє вчення, перейти як би від логіки формальної до логіки діалектичної. У основу був призначений принцип двоїстості, що розглядався у виді визначеного ядра. Передбачалося, що кожна господарська операція неодмінно й об'єктивно несе в собі два рівновеликих заряди - позитивний і негативний, що визначає чинність закону єдності і боротьби протилежностей. Висновок сальдо пояснювався як перехід від кількісних змін до якісних, а послідовна зміна сальдо початкового оборотом і обороту сальдо кінцевим трактувалася як прояв закону заперечення заперечення. Галаган думав, що тепер гірка чаша "викриттів" минає його. Але він помилявся. Через кілька місяців Галагана змусять каятися за усе - і за формальну, і за діалектичну логіку. Але в той час, коли Галаган страждав і каявся, Н. І. Подвойський у своїх лекціях про діалектичний матеріалізм викладав те ж саме про подвійну бухгалтерію, і його за це не переслідували.

Однією з причин ворожості до Галагану з боку його колег, можливо, послужило його висування на роль головного вченого в перші роки Радянської влади і відтискування тим самим інших на другий план. А. П. Рудановський критикувався скрізь і по будь-якому приводі, Р. Я. Вейцман відмовлявся працювати з ним у комісіях і т. п1.

Як би там ні було, Рудановський і Галаган - видатні бухгалтери радянської школи, її творці, і, незважаючи на те, що їхні імена спочатку були віддані цькуванню, а потім забуттю, залишені ними ідеї міцно залишилися в практиці і теорії того, що одержало назву соціалістичного обліку.

Вже на початку 1929 р. стали з'являтися лиховісні натяки на те, що люди, що очолювали облік, проповідують щось не те.

Велика дискусія."Існуючі рахункові теорії а) служать інтересам апологетики капіталістичного господарства; б) під прикриттям марксистсько-ленінської термінології спотворюють природу нашої соціалістичної економіки; в) будучи наскрізь схоластичними, перешкоджають вирішенню конкретних задач, що стоять перед обліком; г) дезорієнтують учнів в основних питаннях соціалістичної економіки і політики Радянської влади; д) служать благодатним грунтом для правоопортуністичних установок у практиці обліку і господарювання; е) роблять облік недоступним широким масам трудящих, колгоспників і робітників; ж) проводять ідеї надкласовості й аполітичності в рахункових науках". У цьому обвинуваченні були перераховані і "шкідники", ними виявилися усі класики соціалістичного обліку, але більше усіх дісталося Рудановському і Галагану.

Можна відзначити три основні наслідки цієї великої дискусії: 1) сферою застосування бухгалтерського обліку було визнано все народне господарство; 2) рівнобіжне існування двох дисциплін рахунковедення. Було вирішено створити єдину науково-практичну дисципліну - бухгалтерський облік; 3) подвійний запис став розглядатися як метод, як прийом обліку, а не як об'єктивно чинний закон.

Побудова єдиного обліку і можливість використання бухгалтерського балансу для відбитку структури всього народного господарства висунули проблему про співвідношення різноманітних видів обліку. Ця проблема збільшувалася тим, що, крім бухгалтерського і статистичного, у 30-і роки одержав саме широке, новий вид обліку - оперативний. Його зародження пов'язане з роботами М. П. Рудакова, Р.С. Майзельса, Д. І. Савошинського, А. В. Вейсброда і В. В. Цубербілера.

Усе це одержало дуже широке поширення. Інтеграція трьох видів обліку стала черговим міфом економічної ідеології.

З початку 30-х років у країні був начисто знищений господарський розрахунок, увели госпрозрахунок мнимий, ніхто не ніс ніякої відповідальності і нічого не закривав, можна було мати збитки й одержувати премії й ін.

Оригінальним засобом був перехід до щоденного балансу. Таке рішення відчиняло можливість одержувати щоденну інформацію про стан підприємства.

Велике значення мали графічні методи обліку, що одержали поширення і як засіб звітної інформації (графіки Ганта), і як засіб організації документообігу усередині підприємства.

Забуття принципів класичної бухгалтерії супроводжувалося ростом уваги до техніки реєстрації фактів господарського життя.

Механізація обліку і поширення рахівництва на вільних листах дещо зменшили роль картки, але не скасували її цілком. З початку 30-х років у країні створюється рахункове машинобудування, що дозволило почати в достатньо широких масштабах застосування лічильно-обчислювальної техніки в обліку.

Треба відзначити чотири підходи до обліку витрат, розроблені бухгалтерами в 20 - 30-і роки: Н. А. Благова, Р. Я. Вейцмана, А. П. Рудановського, А. М. Галагана.

У обліку 30-х років можна виділити три підходи. Спочатку калькуляція виконувалася статистично поза безпосереднього зв'язку із даними бухгалтерського обліку, потім, із 1934 р., її стали проводити за даними бухгалтерського регістру, при цьому статистичні дані дозволяли списувати готову продукцію по собівартості минулого звітного періоду і, нарешті, із 1938 - 1940 р. уводиться жорстка бухгалтерська калькуляція.

Поява в практиці термінів "нормативний облік" і похідного від нього "нормативна собівартість" зажадала з'ясовування співвідношень між плановою і фактичною собівартістю. Р. Я. Вейцман вплинув на наступні уявлення бухгалтерів, співставивши поняття планової і нормативної собівартості.

Незважаючи на широку пропаганду "чистого" варіанта нормативного обліку, відзначені обставини гальмували його поширення. Серйозним чинником, що гальмує поширення "чистого" нормативного обліку витрат на виробництво, варто визнати відсутність науково обгрунтованих нормативів.

Одночасно з нормативним обліком розвивалися реальний облік витрат і калькуляція собівартості готової продукції. У 1948 р. А. А. Афанасєв увів калькуляцію в число елементів методу бухгалтерського обліку.

До 1953 р. теорія бухгалтерського обліку перестала існувати. Те, що видавалося за таку, було набором або тривіальних, або безглуздих фраз. Рівень фахового підготування падав.

Саме на цій ділянці бухгалтерського обліку спостерігався стійкий ріст знань, чітко просліджувалася спадкоємність із попереднім періодом. Це особливо помітно по дискусії про те, що варто розуміти під об'єктом калькулювання.

До 1964 р. була прийнята установка на децентралізований облік, потім - на централізований, із початку перебудови усі знову заговорили про користь децентралізації.

Централізація є система, при якій облік організується від імені власника (оперативно керуючої особи) і кожний учасник господарського процесу підзвітний йому - власнику.

Децентралізація - це система, при якій облік організується по кожному об'єкту, що входить у підприємство, а ступінь підзвітності укладається за вказівкою вищих інстанцій.

З середини 50-х років механізація обліку одержує потужний поштовх. Головним ідеологом машинної бухгалтерії став Василь Іванович Ісаков. Він формує таблично-перфокарточную форму рахівництва, створює вчення про комплексну механізацію й автоматизацію обліку. Згодом положення табличної-перфораційної форми трансформувалися і породили цілу серію різноманітних машинно-орієнтованих форм рахівництва.

Завдяки Ісакову і його послідовникам у життя бухгалтерів ввійшли такі проблеми, як уніфікація і стандартизація первинних документів, проектування машинних відомостей - облікових регістрів і т.п.

Положення різко змінилося в зв'язку з появою електронних обчислювальних машин. Виник міф про їхні чудодійні властивості1.

Основні принципи, що лежати в основі раціональної організації обліку в умовах його механізації:

 • Гнучкість - суть цього принципу зводиться до можливості експлуатувати ЕОМ як у режимі персонального комп'ютера, так і в операторном варіанті.

 • Комунікація - можливість передачі інформації від однієї особи, зайнятої опрацюванням даних, іншим особам.

 • Колація - припускає чітку адекватність обсягу прав обсягу зобов'язань.

 • Мнемонічність - припускає оптимальне сполучення пристроїв, що запам'ятовують і друкують.

 • Інформаційне забезпечення - по можливості ніколи не повинно збільшуватися в зв'язку зі створенням ЕОМ.

 • Огмантація - припускає, що обсяг результатної інформації повинен перевищувати обсяг вихідних даних.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...