WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Історія бухгалтерського обліку - Курсова робота

Історія бухгалтерського обліку - Курсова робота

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Екскурс у світову історію бухгалтерського обліку

Розділ 2. Бухгалтерський облік у СРСР

Розділ 3. Передумови та напрями реформування

бухгалтерського обліку в Україні

Висновки

Список використаної літератури

ВСТУП

Історія ставить питання, а людина намагається знайти відповіді на них. Протягом багатьох сторіч історія ставила і продовжує ставити різноманітні питання перед бухгалтерським обліком. Багато які з них залишилися без відповіді. Проте життя таке, що людина повинна дати ту або іншу відповідь, навіть якщо вона заздалегідь знає, що відповідь не зовсім правильна. Справді, дуже довго люди, зайняті господарською діяльністю, у пошуках відповіді задовольнялися методом проб і помилок. Після безлічі століть, коли господарське життя різко змінилося, стало незрівнянно складніше, тоді такі прийоми перестали себе виправдувати, знадобилася наука. Бухгалтерський облік як комплекс наукових категорій, дозволяв виявити й оцінити суть практичної діяльності будь-якої бухгалтерії в будь-якій точці земної кулі. Ці категорії у своїх першоджерелах мали початком господарську діяльність, що проходила в крамницях купців. В міру економічного розвитку вони трансформувалися, приймаючи різноманітні форми, пов'язані з особливостями діяльності ділових людей, інженерів, адміністраторів. Але за всіх часів при описі фактів господарського життя було щось загальне, що згодом стало не тільки можливим, але і необхідним виявити й описати. Це загальне можна назвати категоріями. Загальне знання, сформульоване у формі категорій, відокремившись, так само як числа від реальних предметів, одержали самостійне значення. Знання, що використовує категорії, стає наукою. Межі наук размиті, і ніколи не можна точно сказати, де закінчується бухгалтерський облік і починається право або політична економія, або статистика, або якась інша наука. Але це не виходить, що немає самостійних наук. І немає нічого більш помилкового, чим зводити бухгалтерію до права, економіки, статистики і т.п.

Всі науки можна класифікувати або по предмету, або по методу, або по меті. У бухгалтерського обліку є свій предмет - факти господарського життя, свій метод - моделювання і свої цілі - забезпечення цілості цінностей і виявлення результатів господарської діяльності.

Актуальність обраної для написання теми курсової роботи зумовлена тим фактом, що історія бухгалтерського обліку - це пошук розумних відповідей. Іноді він відбувався успішно, часом призводив до розчарування, люди впадали в помилки, проте, усвідомивши це, починали пошук знову. Історія обліку - це не шлях від перемоги до перемоги, а літопис його злетів і падінь.

Метою курсової роботи стало вивчення наступних питань – екскурсу у світову історію бухгалтерського обліку, бухгалтерського обліку у СРСР, передумов та напрямів реформування бухгалтерського обліку в Україні.

Для досягненя поставленої мети використовувалалася нормативно-правова база та літературні джерела. Серед літературних джерел окремо можна виділити наступні праці: Соколова Я.В. "Бухгалтерский учет от истоков до наших дней", Ткаченко Н.М. "Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України", Кузьмінського А.М., Кузьмінського Ю.А. "Теорія бухгалтерського обліку", Марочкіна А.М. "Бухгалтерський облік за Національними стандартами", Нідлза Б., Андерсона X., Колдуела Д. "Принципы бухгалтерского учета".

Курсова робота складається із наступних розділів: розділу 1 "Екскурс у світову історію бухгалтерського обліку", розділу 2 "Бухгалтерський облік у СРСР", розділу 3 "Передумови та напрями реформування бухгалтерського обліку в Україні".

Розділ 1. Екскурс у світову історію бухгалтерського обліку

Точно сказати, коли виникнув облік і відзначати цей день - неможливо. Облік виникав поступово, довго і невизначено. Відомі епохи, коли його не було, і ми знаємо епохи, коли він вже існував. Але розмежувати їх не тільки важко, але і немислимо.

60000 років до н.е. - люди стали вести господарство; бухгалтерський облік виник як практична діяльність. 500 років тому вийшла книга Л. Пачолі про бухгалтерський облік (трактат). Почалося літературне осмислення бухгалтерського обліку. 100 років тому - виникнули перші теоретичні конструкції бухгалтерського обліку.

Облік, його техніка завжди залежали від виду облікових регістрів. Регістри, визначаючи техніку обліку на багато сторіч, впливали і на облікову думку.

Перші торгові операції були зареєстровані в Шумері на каменях біля 3600 р. до н.е. З 3200 р. до н. е. там виникнуло рахівництво на глиняних табличках. Це визначало систематичну реєстрацію в обліку. Навпроти, папіруси древнього Єгипту (3400-2980 р. до н.е.) сприяли розвитку хронологічної реєстрації, причому за досить значний звітний період. Перші інвентаризаційні описування також з'явилися в Єгипті, де кожні два роки проводилася інвентаризація всього нерухомого майна (дискретна інвентаризація) - потім вона була замінена поточною інвентаризацією.

У Давній Греції облік вівся на дощечках, вибілених гіпсом. З'являються гроші у виді монет, що виступають як 1) самостійний об'єкт обліку і 2) засіб у розрахунках. Вевся хронологічний запис усіх фактів господарського життя, а потім робилася рекапітуляція - систематичне рознесення всіх записів, угод у хронологічному порядку. Були введені залікові платежі, існували переведення платежів в інші каси. Існувала періодична привселюдна звітність1.

У Римі зустрічаються більш розвинені форми облікових регістрів у виді кодексів - книг.

Облік данього світу - це обліку фактів, і в цілому він статичний. Інвентаризація і пряма реєстрація майна лежать у його основі. Згодом з'явиться реєстрація непряма. Бухгалтерія стане тільки ймовірною, а інвентаризації тільки будуть указувати на репрезентативність інформації.

24 серпня 1476 р. був скинутий останній імператор Римської імперії - Ромул Август. Відповідно до історичного календаря Античний світ скінчився. Починався новий час. Можна припустити, що усе почалося спочатку, а можна припустити, що деякі традиції римської бухгалтерії продовжували жевріти в монастирях. Аж до IX в. зустрічаються лише хаотичні інвентарні описування. І тільки після IX століття чітко виділяються 4 групи цінностей:

- будинки, споруди;

- господарський інвентар;

- продукти;

- худоба.

У Північній Італії біля 1250-1350 р. з'являється система Подвійного запису. Суть Подвійного запису (подвійної бухгалтерії) - введення в просту бухгалтерію рахунку власних засобів. У результаті усі факти господарського життя двічі відбиваються в обліку.

У середньовіччі формуються дві основні парадигми обліку - камеральна і проста бухгалтерія. Перша виходила з того, що основним об'єктом обліку є каса й очікувані надходження, а також виплати з неї. Друга припускала облік майна, включаючи касу, а прибутки і витрати ставали для бухгалтера шуканими. Але так чи інакше ріст товарного господарства висував на перше місце облік готівки і грошових зобов'язань (векселів, чеків).

Рахунки виникли дуже давно. Вони велися в первинному вимірнику, тобто матеріальні цінності - у натуральних одиницях, розрахунки, каса - у грошових. Одне не зводилося до іншого. Результат господарювання виражався приростом багатства, а не непрямими категоріями, такими, як прибуток.

З XXIII століття до середини XIX в. подвійна бухгалтерія завойовує одну галузь народного господарства за іншою, країну за країною. Вирішальним моментом у її успіхах був вихід у 1494 р. книги великого італійського математика Луки Пачолі (1445-1517) "Сума аріфметики, геометрії, вчення про пропорції і відношення", трактат якого "Трактат про рахунки і записи", містить докладний опис застосування подвійної бухгалтерії до практики торгового підприємства. Книга зробила величезний вплив на весь наступний розвиток облікової думки.

Ця експансія була пов'язана з поширенням подвійного запису в її старій і новій формах італійської бухгалтерії. При їхній рецепції в різноманітних країнах виникали модифікації. Розвивалися не облікові ідеї, а процедурні прийоми бухгалтерського обліку.

Видатним автором після Л. Пачолі був Жак Саварі (1622-1690). Його головна робота "Про досконалого купцяі". Саварі назавжди залишиться в історії обліку як людина, що розділила рахунки на синтетичні й аналітичні, практикувала торгову калькуляцію, класифікувала баланси на інвентарні (оцінка по собівартості) і конкурсні (оцінка по поточних цінах). Кінець XVII і початок XVIII ст. - епоха великого впливу Саварі.

Головним досягненням Дегранжа вважається розробка їм американської форми рахівництва. Дегранж виходив із того, що для бухгалтерії однаково важливі і хронологічний, і систематичний записи і що їх можна об'єднати в однім Регістрі-Журналі-Головному. Записи в цій книзі дозволяють досягти дві найважливіші цілі обліку: виявлення на будь-який момент часу стану розрахунків і визначення розміру капіталу власника. Дегранж вважав за можливе обмежити бухгалтерський облік п'ятьма рахунками.

У середині XVIII в. в Англії намагаються застосовувати подвійну бухгалтерію в промисловому обліку. У цей час укладається система обліку виробничих витрат.

Один із перших теоретиків промислового обліку Ф. В. Кронхейльм (1818) підтверджував, що подвійна бухгалтерія народилася в торговому обліку з опису обмінних операцій (покупка і продаж товарів) і виявилася, на його думку, не в змозі розкрити внутртрішньовиробничі процеси. У результаті Кронхейльм розділив облік на дві частини: виробничий і бухгалтерський. Перший передбачав три рахунки, що велися тільки в натуральному вимірі, другий - традиційну бухгалтерську систему рахунків.

Середина XIX століття - це той рубіж, коли в різноманітних країнах Європи стала розвиватися наукова думка. Спочатку використовувався тільки прямий облік (інвентаризація). Потім виникнули документи й об'єктами обліку стали виступати вже не самі факти господарського життя, а інформація про нього. Нарешті, у другій половині XIX століття виникають різноманітні теорії обліку, що дозволяють по-новому витлумачити значення того або іншого інформаційного показника, зумовлюючи третій концептуальний рівень обліку. Перший рівень, по суті, самий вірний, другий - вже відрізняється від першого, третій - спотворює другий, тому що кожна група осіб, що має відношення до господарського процесу, висуває свої теоретичні погляди, відстоюючи свої інтереси, підтверджує свою істину. Але істин не може бути багато. Істина одна, багато її перекручувань, багато помилок. Задача бухгалтера-практика: керуватися тільки тими теоріями, проти котрих немає достатньо сильних заперечень1.


 
 

Цікаве

Загрузка...