WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управлінський облік - Дипломна робота

Управлінський облік - Дипломна робота

Асортимент продукції розглядається також з точки зору використання виробничих потужностей. На практиці ДП "Парада" інколи буває така ситуація, коли різні види продукції мають однакову або близьку дохідність, але при цьому на одиницю продукції вимагають різної кількості годин. З метою визначення найкращого варіанту використання робочого часу і потужності підприємства розробляється план випуску продукції.

Для менеджерів з маркетингу, виробництва продукції та управління підприємством такий звіт дає можливість прийняти рішення щодо асортименту продукції, яке грунтується на часі, необхідному для реалізації продукції.

Досить часто перед менеджерами ДП "Парада" постає питання: виробляти чи купувати продукцію. Це питання досить складне і до того як робиться розрахунок, необхідно вирішити, які вкладення необхідно зробити у нове устаткування і протягом якого строку воно буде амортизоване.

Для того, щоб дати відповідь на питання чи слід виробляти чи купувати вироби для комплектації машин, які випускає фірма, потрібно провести аналіз.

Аналіз витрат передбачає деталізацію використовуваних матеріалів, визначення ціни, доступності їх придбання, можливість обробляти матеріали та інші умови. Доцільно всі витрати згрупувати і зробити висновок щодо виробництва чи придбання виробів на основі альтернативних методів: за повними витратами, основними та прямими витратами. Всебічний аналіз проблеми виробляти чи купувати вироби дає можливість врахувати багато факторів і вибрати правильне рішення на основі бухгалтерської інформації.

Візмемо для аналіза проблеми виробляти чи купувати такий вироб ДП "Парада" - пальто хутрове (див.: додаток:__).

Таблиця 2.4.3.Аналіз основних показників собівартості хутрового пальто на ДП "Парада" та у партнерів

пальто хутрове

виробляти

купувати

Матеріали

62,1

56,65

Обрабка матеріалів

21,2

28,3

Заробітна плата

10,5

19,4

Амортизация

4,1

6,2

Загальна сума витрат

97,9

99,1

Таким чином, проаналізувавши основні витрати на виробництво даної продукції було вирішено закупити матеріали. І таким чином, при закупівлі матеріалів собівартість пальто хутрового становила 92,45 грн.

Таблиця 2.4.4. Собівартість хутрового пальто на ДП "Парада"

пальто хутрове

Собівартість (грн)

Матеріали

56,65

Обрабка матеріалів

21,2

Заробітна плата

10,5

Амортизация

4,1

Всього

92,45

За варіантом основних витрат доцільно у обох випадках виробляти продукцію на ДП "Парада" внаслідок значних переваг у собівартості виготовлення виробів власними силами.

Дані бухгалтерського обліку можуть бути використані для вирішення питання щодо складання оптимальної виробничої програми у випадках, коли є обмежуючі фактори для виробництва продукції.

Одним з найважливіших завдань у цій справі є подальший розвиток і вдосконалення інформаційних систем ДП "Паради" із використанням нових засобів управління та сучасних технічних засобів. Відповідно до цього має змінитися роль бухгалтерського обліку, а отже, методологічні та методичні його аспекти потребуватимуть коригування. Бухгалтерський облік і бухгалтерська інформація в умовах автоматизованої системи обробки інформації використовуються значно ширше, ніж у разі ручної обробки даних.

Розділ 3. Управлінський облік на сучасному етапі реформування

3.1. Реформування управлінського обліку як процесу на основі застосування ПЕОМ

У таблично-автоматизованій формі обліку обробка і ведення інформаційної бази мають здійснюватися на ПК. За цих умов з'являється можливість автоматизувати процеси збирання, реєстрації первинної інформації і передавання її по каналах зв'язку до центральної ЕОМ (обчислювального центру). Повній автоматизації підлягають такі операції, як обчислювальна обробка, сортування інформації, друк машинограм. В умовах таблично-автоматизованої форми обліку первинні дані можуть фіксуватися не лише на звичайних, а й на машиночитаних носіях, завдяки чому автоматизується збирання первинної інформації. На машинних носіях ЕОМ створюється нормативно-довідкова інформація, призначена для багаторазового використання створенням баз даних, а також зберігається поточна, нормативно-довідкова і вихідна інформація. Залежно від використання технічних засобів і носіїв інформації є кілька способів формування облікової інформації.

Одним з найважливіших принципів таблично-автоматизованої форми обліку є використання запитного режиму з метою одержання відомостей за відповідних позицій бухгалтерського обліку. Для цієї мети бухгалтер заповнює стандартний документ, де вказується вид запиту. Після введення інформації в ПК необхідна інформація роз-друковується у вигляді таблиць або видається на термінальний пристрій.

Основними перевагами таблично-автоматизованої форми є: використання периферійної техніки на місці виникнення інформації; застосування змінної і постійної інформації; автоматизація ведення і видачі відомостей; автоматизація контролю і розрахунку інформації; використання інформації, що створюється в інших підсистемах інформаційної системи управління підприємства; комплектність автоматизації бухгалтерського обліку; швидкодія виконуваних облікових робіт; регламентне формування і одержання інформації; незначний відсоток підготовки і одержання вхідної інформації. До основних недоліків цієї форми обліку відносять: відірваність обчислювальної техніки і обчислювальних ресурсів від бухгалтерського апарату; складність оперативної взаємодії всіх служб з прийняття управлінських рішень; висока вартість обчислювального носія і значні витрати з його ведення.

Неодмінною умовою вдосконалення управління є докорінна реконструкція його технічної та інформаційної бази на основі автоматизованої системи обліку, контролю й аналізу з використанням автоматизованих робочих місць бухгалтера (АРМБ).

Сучасні технічні засоби, застосовувані для автоматизованого ведення бухгалтерського обліку на ДП "Парада" зумовлюють новий підхід до формування облікової інформації, знижують трудомісткість обробки інформації, підвищують оперативність доступу бухгалтерської о апарату до оброблюваної інформації. Діалогово-автоматизована форма бухгалтерського обліку характеризується повною автоматизацією обробки і систематизацією облікової інформації і дає змогу відновити будь-які дані в обліку безпосередньо після введення їх в формаційну базу даних.

Систематизація та узагальнення облікових і аналітичних даних, що містяться в інформаційній базі, на ДП "Парада" здійснюється автоматично і відображується в отриманих машинним способом вихідних даних обліку, контролю й аналізу. Узагальнення даних у синтечному і аналітичному обліку здійснюється водночас на основі інформації. Діалогово-автоматизована форма бухгалтерського обліку передбачає автоматизоване виконання завдань бухгалтерського обліку як в регламентному, так і в запитному (діалоговому) режимах. При реалізації запитного режиму підвищується оперативність бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, з'являється можливість одержання необхідних довідкових і аналітичних даних протягом звітного періоду, а не тільки по закінченні його. При діалогово-автоматизованій формі бухгалтерського обліку обсяг інформації, що видається регламентне користувачам, значно скорочений і обмежений тільки необхідними і достатніми для виконання конкретних управлінських робіт даними. Додаткові, необхідні для використання дані, видаються за запитом.

У разі потреби перевірки правильності розрахунків є можливість отримати розшифрування кожного результату показника за запитом користувача з вказівкою порядку проведених у машині розрахунків і всієї вхідної інформації. Діалогово-автоматизована форма бухгалтерського обліку передбачає видавання користувачам інформації не тільки у вигляді друкованих документів, а й відеограм. Контроль правильності ведення обліку значною мірою також автоматизується, що сприяє підвищенню вірогідності і правильності облікових даних. При цьому на бухгалтерський апарат покладається контроль виконання зазначених робіт. Бухгалтерам надається можливість здійснювати перевірку показників, відбитих у вихідних облікових документах. При виконанні такого контролю і аудиту бухгалтерського обліку забезпечується зв'язок між даними аналітичного і синтетичного обліку і первинною виправдною документацією.


 
 

Цікаве

Загрузка...