WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управлінський облік - Дипломна робота

Управлінський облік - Дипломна робота

Таким чином ми бачимо, що значно зменшилися витрати на збут та інші операційні витрати. Але поряд із цим збільшилися адміністративні та фінансові витрати.

Зменшення витрат на збут пов'язано з тією обставиною, що підприємство закупило вантажну автомашину і здійснює доставку продукції власним транспортом. Також, на зменшення цих витрат, впливають заключені угоди із підприємствами, за якими вони зобов'язуваться самостійно (власним транспортом) вивозити куплену продукцію.

Збільшення фінансових витрат, в основному, пов'язано з подорожчанням сировини.

Операціні витрати на ДП "Парада" склали:

Таблиця 2.2.3.Операційні витрати на ДП "Парада" за 2000-2001 роки

Елементи витрат

Сума тис. грн.

2001 р.

2000 р.

1. Матеріальні витрати

24,5

8,8

2. Заробітна плата

98,4

110,0

3. Відрахування на соціальні потреби

35,1

39,2

4. Амортизація основних фондів і нематеріальних активів

5,9

1,7

5. Інші витрати

45,1

95,5

6. Витрати на виробництво — усього

209,0

255,2

Майже в три рази збільшилися матеріальні витрати та витрати на амортизацію основних фондів і нематеріальних активів.

Зменшилися витрати на заробітну плату, відрахування на соціальні потреби, інші витрати.

В загальному спостерігається тенденція до зменшення операційних витрат на ДП "Парада" (див.: додаток ___).

2.3. Складання кошторису підприємства

Управління витратами — це процес цілеспрямованого формування витрат щодо їхніх видів, місць та носіїв за постійного контролю рівня витрат і стимулювання їхнього зниження. Воно є важливою функцією економічного механізму будь-якого підприємства.

Система управління витратами має функціональний та організаційний аспекти. Вона включає такі організаційні підсистеми: пошук і виявлення чинників економії ресурсів; нормування витрат ресурсів; планування витрат за їхніми видами; облік та аналіз витрат; стимулювання економії ресурсів і зниження витрат. Такими підсистемами керують відповідні структурні одиниці підприємства залежно від його розміру (відділи, бюро, окремі виконавці).

Виявлення й використання чинників економії ресурсів, зниження витрат є обов'язком кожного працівника підприємства, передусім спеціалістів і керівників усіх рівнів. Згідно з певними організаційно-технічними рішеннями та умовами розробляються норми витрат усіх видів ресурсів: сировини, основних і допоміжних матеріалів, енергії, трудових ресурсів тощо.

Установлені норми витрат — це граничні витрати окремих видів ресурсів заданих організаційно-технічних умов виробництва. Вони є важливим чинником забезпечення режиму жорсткої економії і відповідно конкурентоспроможності підприємства. У процесі планування встановлюються граничні (допустимі) загальні витрати в підрозділах і в цілому по підприємству (кошториси) та на одиницю продукції. Фактичний рівень витрат обчислюється за даними поточного обліку.

Порівняння фактичних витрат з плановими (нормативними) дає змогу в процесі аналізу оцінювати роботу підрозділів з використання ресурсів, з'ясовувати причини відхилень фактичних витрат від планових і відповідно стимулювати працівників підприємства до їхнього зниження.

Кошторис виробництва — це витрати підприємства, зв'язані з основною його діяльністю за певний період, незалежно від того, відносять їх на собівартість продукції в цьому періоді чи ні. Отже, кошторис виробництва і собівартість загального обсягу продукції, як правило, не збігаються.

Кошторис виробництва на ДП "Парада", узагальнюючи поелементні витрати підприємства, показує їхню ресурсну структуру (витрати на матеріали, персонал, основні фонди), що надзвичайно важливо для аналізу факторів формування та зниження собівартості продукції (див.: додаток __ ).

Порядок розробки кошторису виробництва може бути різним залежно від стадії планування, стану інформаційної бази та розміру підприємства. На стадії прогнозних оцінок величини витрат кошторис виробництва можна складати коригуванням фактичних витрат за минулий період.

Елементи фактичних витрат коригуються на прогнозні коефіцієнти зміни обсягу виробництва, кількості персоналу та вартості основних фондів з урахуванням закономірності динаміки витрат, імовірної зміни норм і цін (тарифів). Більш обґрунтовано кошторис виробництва обчислюється за кожним елементом на підставі планових обсягів продукції (послуг), норм і цін (тарифів). Причому на малих підприємствах таке обчислення є відразу узагальнюючим. На середніх і великих підприємствах кошторис виробництва складають, підсумовуючи кошториси місць витрат (цехів, служб, загальногосподарських витрат).

2.4. Використання даних управлінського обліку для прийняття рішень і контролю

Основним призначенням системи обліку витрат на виробництво на ДП "Парада" є забезпечення керівництва інформацією про використання матеріалів і заробітної плати, з метою контролю за формуванням собівартості.

Бухгалтер подає звіт для відповідного адміністративного органу підприємства щодо формування собівартості продукції, прибутковості, витрат тощо.

Працівники ДП "Парада", які займають високі посади, орієнтуються у своїй роботі на бухгалтерські звіти. З метою розуміння інформації, яку дає управлінський облік, вони відвідують заняття з питань організації системи інформації на ДП "Парада".

Одним з напрямів аналізу діяльності ДП "Парада" є аналіз конкурентних витрат і цін. Якщо появився новий конкурент на ринку, або відома фірма знизила ціну на свій товар, то необхідно реагувати на це таким чином, щоб прийняти рішення щодо закріплення на ринку цього товару виробленого ДП "Парада".

Так, наприклад, у 2000-2001 році на ДП "Парада" було впроваджено нові моделі жіночих фартухів та штанів (див.: додаток ___), але в цей же період ряд підприємств у Польші, Угорщині та Італії стали виробляти майже аналогічні моделі, які поставлялися на Закарпаття. Проаналізувавши власні роздрібні ціни та ціни конкурентів виявилося, що продукція ДП "Паради" коштує менше ніж у конкурентів.

Таблиця 2.4.1.Відпускна ціна жіночих фартухів та штанів на ДП "Парада" та конкурентів

Відпускна ціна на ДП "Парада" (грн)

Відпускна ціна конкурентів (грн)

Фартух жіночий

15-26

25-48

Штани жіночі

52-82

67-125

При проведених більш детальних маркетингових дослідженнях виявилося, що продукцію конкурентів купують майже у 11 разів більше. Менеджери по збуту зробили висновок, що попит на продукцію конкурентів вищій із-за оформлення та матеріалу. Тоді директор ДП "Парада" прийняв рішення про розширення штату працівників і наймання на роботу 2 дизайнерів-художників. Було оголошено конкурс і перевага надавалася особам із необхідною освітою, стажем роботи у відповідній галузі та творчим підходом до справи. Прийняття такого рішення не вплинуло суттєво на ціну виробу.

Таблиця 2.4.2.Зміни у собівартості жіночих фартухів та штанів після розширення штату працівників ДП "Парада"

Фартух жіночий (модель П-503)

Штани жіночі (модель П-401)

Витрати (грн)

Витрати (грн)

2000-2001

2002

2000-2001

2002

Матеріали

4,08

4,1

20,11

20,8

Обрабка матеріалів

2,1

2,1

5,8

6,0

Заробітна плата

1,5

1,7

6,13

6,4

Амортизация

0,4

0,35

2,5

2,4

Загальна сума витрат

8,08

8,25

34,54

35,6


 
 

Цікаве

Загрузка...