WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управлінський облік - Дипломна робота

Управлінський облік - Дипломна робота

Система управління може ефективно функціонуваги лишеприналежному інформаційному забезпеченні. Проектування інформаційної системи на ДП "Парада" передбачає чітку структуру апарату управління, яка формується за такими правилами:

 • поділ процесу управління на основні частини;

 • визначення чисельноті працівників управління на основі нормативів по кожній функцій;

 • визначення структурних підрозділів в залежності від характеру робіт і чисельності зайнятих працівників;

 • складання принципової схеми організаційної структури управління із зазначенням підпорядкованості і взаємозв'язків управлінських підрозділів.

До організації апарату управління на ДП "Парада" ставляться вимоги: економічність, оперативність, надійність, оптимальність, гнучкість.

Доцільно зазначити, що в умовах господарської діяльності підприємств кожний об'єкт породжує певну інформацію, яка передається для системи управління, а система управління, в свою чергу, породжує інформацію, що впливає на об'єкт управління. Ці потоки інформації діють за певними законами і їх слід розглядати як систему інформації.

Система інформації яка збирається на ДП "Парада" являє собою організовану сукупність даних про внутрішні і зовнішні умови виробництва та їх бажаний стан. Система інформації відповідає таким вимогам:

 • забезпечення мінімальним, але достатнім обсягом інформації для вироблення управлінських рішень;

 • отримання достовірної інформації та її збереження на всіх стадіях руху;

 • проходження мінімуму рівнів управління і структурних підрозділів;

 • забезпечення відповідності частоти надходження і швидкості обробки частоті і швидкості змін стану відповідного елемента виробництва;

 • адекватність інформації запитам апарату управління;

 • збір даних, по можливості, про відхилення стану об'єкта від заданих параметрів;

 • надходження інформації в залежності від рівня управління (чим вищий рівень управління, тим рідше надходження інформації з одного і того ж питання, тим вищий рівень укрупнення показників і більше оціночних параметрів об'єкта);

 • доведення мінімуму інформації про основну мету підприємства до всіх структурних підрозділів і апарату управління всіх рівнів;

 • подання інформації в наочній формі;

 • при мінімальному обсязі даних забезпечити максимум змісту інформації.

Для отримання інформації необхідна постановка проблеми, іншими словами визначити кому, в які строки, в якій формі і якого змісту необхідні дані про окремі сторони діяльності ДП "Парада", забезпечити документування відповідних господарських операцій, збір і обробку даних.

На основі даних, які надходять в систему управління, розробляються варіанти рішення проблеми. Для цього з деякої множини варіантів рішення вибирається найбільш оптимальний. Наступним етапом є реалізащя прийнятого рішення. При цьому розробляються заходи, направлені на втручання в господарську діяльність ДП "Парада" з метою отримання бажаного результату. Заключним етапом є контроль, який полягає в отриманні інформації про об'єкт чи процес, виявленні відхилень від бажаного результату і розробки нового варіанту рішення проблеми. Таким чином, управлінські рішення приймають циклічний характер, так, перед керівництвом ДП "Парада" постало питання необхідності випуску нових моделей, і тоді, 18 січня 2002 року перед менеджерами по збуту продукції ДП "Парада" керівництвом було поставлено таке завдання – зібрати дані по аналізу реалізації виробів для готелей, будинків відпочинку, санаторіїв у 2001 році, а також проаналізувати реалізацію продукції власного виробництва за січень 2001 року, для того, щоб у лютому 2002 року провести порівняльний аналіз – порівняти дані по реалізації продукції власного виробництва за січень 2001 та 2002 років. У першому випадку, за мету ставилося з'ясування питання доцільності розробки нових видів та додаткового виробництва окремих одиниць продукції, які будуть реалізовуватися для готелей, будинків відпочинку, санаторіїв у 2002-2003 роках. У другому випадку, ставилася мета порівняти – попит на окремі товари та необхідність розробки нових моделей одягу на новий осінньо-зимовий сезон (2003 року). У результаті отриманих даних було складено відповідні таблиці, які повністю наводяться у додатках. Наразі, ми лише проілюструємо групування одержаної інформації для прийняття управлінських рішень.

Так, у першому випадку, у зведених таблицях була відбражена наступна інформація:

Таблиця 2.1.1.Аналіз реалізації виробів для готелей, будинків відпочинку, санаторіїв 2001 році

Назва асортименту

модель

шт.

Вартість без ПДВ (грн)

Сума без ПДВ (грн)

Собівартість

Ціна (грн)

Сума (грн)

 • М-н "Марія"

  Комплект жіночий

  П-103

  6

  274,58

  1647,50

  168,98

  1013,88

  .......

  2.

  Сан. "Трускавець"

  Комплект білизни

  143х215

  40

  46,83

  1873,20

  28,98

  1159,20

  У другому випадку, у таблиці була відображена наступна інформація:

  Таблиця 2.1.2.Аналіз реалізації продукціїї власного виробництва ДП "Парада" за січень 2001 року

  Асортимент

  Модель

  Артикул

  Кіл. шт.

  С/в од. (грн)

  Сума с/в (грн)

  1.

  Костюм жін.

  1004

  9В10

  4

  141,05

  564,20

  2.

  Штани чол.

  2001

  ОВ4

  2

  42,37

  84,74

  .....

  У першому випадку, на підставі проаналізованих даних, було прийнято рішення по розробці нових моделей скатертин та додатковому випуску комплектів білизни.

  У другому випадку, було прийнято рішення про розробку нових видів жіночих жакетів.

  Отримана інформація на ДП "Парада" може класифікуватись за декількома ознаками: ступенем механізації (ручна, механізована, автоматизована); рівнем управління (робоче місце, дільниця, цех, підприємство); часом отримання (оперативна, поточна, довгострокова); місцем отримання (внутрішня і зовнішня); ступенем узагальнення (первинна і зведена).

  Економічна інформація характеризується складністю через те, що необхідно збирати дані по широкому об'єктів і багатьох економічних показниках. Інформація необхідна про окремі робочі місця та структурні підрозділи підприємства (дільниці, цехи, служби тощо).

  З точки зору джерел формування інформація поділяється на внутрішню і зовнішню.

  Внутрішня інформація формується в межах ДП "Парада" і містить дані про діяльність всіх структурних підрозділів, служб управління, про хід виробничого процесу, про використання ресурсів, про реалізацію продукції і фінансовий результат. Зовнішня інформація надходить від вищестоячих організацій. характеризує зв'язкн і взаємовідносини з постачальниками, споживачами, транспортними організаціями, фінансовими і банківськими органами, арбітражем тощо.

  За об'єктами спостереження інформація поділяється на економічну, технічну, технологічну, соціально-економічну, науково-технічну.

  За типом управлінських процесів інформація поділяється на планову, організаційну, адміністративну та контрольну.

  За ступенем узагальненя інформація поділяється на первинну, яка характерна для найнижчою рівня управління, вона відрізняється великим сіупенем деталізації (до окремих фактів), великим обсягом і внаслідок цього цінність її для управління досить значна, та зведену або вторинну, яка базується на первинній інформації і її значення зростає в міру підвищення рівня управління


   
   

  Цікаве

  Загрузка...