WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства) - Дипломна робота

Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства) - Дипломна робота

Будь-які, навіть передбачені засновницькими документами, зміни статутного капіталу, не зареєстровані у встановленому порядку, е порушенням і тягнуть за собою адміністративні штрафи за порушення обліку та звітності. Але, крім того, державна реєстрація такого підприємства може бути анульована, а саме підприємство - ліквідоване,

Збільшення статутного капіталу за умови повного формування раніше оголошеної величини здійснюється одностайним рішенням загальних зборів учасників. Статутний капітал ТОВ "Лаки-Фарби" може бути збільшений за рахунок:

 • додаткових внесків учасників;

 • дивідендів, які належать учасникам;

 • нерозподіленого прибутку.

Товариство за рішенням загальних зборів акціонерів може збільшити свій статутний капітал шляхом додагкового випуску акцій, обміну облігацій на акції, збільшення вартості раніше випущених акцій, а також шляхом залучення додаткових інвестицій, індексації основних засобів та з інших причин за умови повної оплати (за вартістю не нижче номінальної) всіх випущених акцій. При додатковій емісії акцій АТ затверджує проспект емісії або інформацію про випуск цінних паперів.

Випадки зменшення статутного капіталу ТОВ "Лаки-Фарби" наведені в таблиці 2.2.2.

Таблиця 2.2.2.

Документальне оформлення зменшення розміру статутноао капіталу ТОВ "Лаки-Фарби" за 2001 р.

Випадки змен-шення статут-ного капіталу

Документи, які подаються до органів державної реєстрації

Зменшення част-ки всіх чи окре-мих учасників

Реєстраційна картка встановленого зразка; нотаріально завірені зміни до установчих документів, протокол загальних зборів учасників документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію

Вихід (виключен-ня) одного чи де-кількох учасників

Реєстраційна картка встановленого зразка, протокол загальних зборів учасника, документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію та

а) у разі добровільного виходу юридичної особи зі складу засновників (учасників) — копію рішення засновників;

б) у разі добровільного виходу фізичної особи — нотаріально засвідчена заява;

в) у разі примусового виключення учасника – рішення уповноваженого на це органу

Зміни розміру статутного капіталу ТОВ "Лаки-Фарби" відображаються в бухгалтерському обліку після внесення змін про це до державного реєстру (рис. 2.2.4).

Рис.2.2.4. Порядок реєстрації змін статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю "Лаки-Фарби"

Організація обліку статутного капіталу при виході співвласника з ТОВ "Лаки-Фарби".

Право добровільного виходу учасника з товариства "Лаки-Фарби" встановлено законодавством. Порядок виходу учасника з товариства може бути розроблений самими учасниками. Це відображається в засновницьких документах, які не повинні суперечити чинному законодавству.

Прийнявши рішення про вихід з товариства, учасник повинен подати співзасновникам письмову заяву про свій вихід. Ця заява в обов'язковому порядку засвідчується нотаріально, оскільки з виходом учасника вносяться зміни до засновницьких документів товариства, які обов'язково реєструються.

Заява - це документ інформаційного характеру, дату подання якого не можна вважати датою вибуття учасника. Заява учасника в обов'язковому порядку розглядається загальними зборами учасників, рішення яких відображається в протоколі.

З моменту прийняття загальними зборами учасників позитивного рішення за заявою учасника останній вважається вибулим із товариства "Лаки-Фарби". Засвідчена копія протоколу або виписка з книги протоколів видається учасникові (засновникові), який вибув з товариства, а також подасться разом з іншими документами для реєстрації змін в засновницьких документах.

Для того, щоб уникнути розбіжностей між учасниками в статуті товариства "Лаки-Фарби" наводиться порядок виходу учасника з товариства, в якому обов'язково передбачити терміни розгляду заяв зборів, порядок голосування та ін.

Учасник може бути виключеним зі складу товариства "Лаки-Фарби" при одностайному (без врахування голосу того, хто виключається) та обгрунтованому рішенні загальних зборів учасників про виключення. Дві наведені ситуації потребують, крім обов'язкової публікації у пресі та державній реєстрації змін до установчих документів, розрахунків з учасником, якому повинні бути виплачені:

 • сума його внеску до статутного капіталу,

 • вартість частини майна ТОВ "Лаки-Фарби", пропорційна його внеску до статутного капіталу,

 • частка прибутку, отримана товариством у поточному році.

Вийти з ТОВ "Лаки-Фарби" та повернути вкладені кошти можна наступним чином:

1) шляхом продажу своєї частки учасникам або третім особам, а також самому товариству;

2) шляхом виплати товариством вартості частки учасника, якщо є звернення із заявою про вихід.

Відступити частку - означає відчужити іі на умовах цивільно-правового договору, який передбачає перехід права власності (купівля-продаж, міна, дарування). Відступити частку можна як повністю, так і частково:

 • учаснику (учасникам) цього ж товариства,

 • третім особам;

 • безпосередньо товариству.

Зразок договору купівлі-продажу частки наведено у додатку 4.

Переуступка учасником своєї частки в статутному капіталі можливо лише за згоди всіх учасників, оформленої одностайним протокольним рішенням загальних зборів засновників ТОВ "Лаки-Фарби", та вступає в силу з дати державної реєстрації змін і доповнень до установчих документів (табл. 2.2.3.).

Таблиця 2.2.3.

Порядок дій для виходу учасника товариства з обмеженою відповідальністю "Лаки-Фарби"шляхом відчуження своєї частки на умовах договору купівлі-продажу

з/п

Етап

Примітка

1

Учасник товариства - фізична особа, яка хоче вийти з товариства з обмеженою відповідаль-ністю, пише заяву на ім'я загальних зборів учасників товариства про своє бажання вийти зі складу товариства шляхом продажу своєї частки

При виході зі складу учасників ТзОВ

фізична особа повинна подати нотаріально засвідчену заяву, а юридична - колію рішення засновників

2

Подає заяву голові товариства, який повідомляє всіх учасників товариства про скликання позачергових зборів

Позачергові збори можуть відбутися через 30 днів після повідомлення всіх учасників товариства про таке скликання. Не пізніше як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства надасться можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів

3

Відбуваються позачергові збори учасників товариства, на яких простою більшістю приймається рішення про задоволення заяви і про надання згоди на відчуження частки

Внесення змін оформляються у вигляді окремих додатків або шляхом викладення установчих документів у новій редакції з дотриманням вимог, визначених Положенням про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

4

Учасник, який відступає свою частку в ст атутному капіталі товариства, укладає договір купівлі-продажу з відповідним покупцем (іншим учасником чи третьою особою), згоду на відчуження якому дали збори учасників

5

Сторони повідомляють ТзОВ про те, що вони виконали свої зобов'язання за договором з поданням доказів, які підтверджують відчуження частки

6

Товариство вносить плату за державну реестрацію змін до установчих документів суб'єктів підприємницької діяльності

7

Товариство повідомляє реєстраційну палату про зміни, які сталися в установчих документах, для внесення необхідних змін до державного реєстру

До реєстраційної палати подаються:

 • нотаріально засвідчена заява фізичною особи,

 • зміни до статутних документів товариства;

 • документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію змін

8

Реєстраційна палата на підставі одержаної інформації реєструє зміни до установчих документів товариства

Товариство може виплатити учаснику вартість його частки. Така процедура триває досить довго. Вартість частки учасника при цьому виплачується не раніше затвердження фінансового звіту товариства за рік, в якому учасник вийшов з нього, але в строк до 12 місяців з дня виходу.

При цьому учасник має право отримати ту вартість частини майна товариства, яка відповідає його частці у статутному капіталі. Тобто якщо частка учасника становить 25 % статутного капіталу, то на момент виходу він має право вимагати не свій внесок, а 25 % вартості майна всього товариства на момент подання вимоги. Причому така вартість може бути більшою за вартість його вкладу - якщо підприємство прибуткове, а може бути меншою — якщо збиткове.


 
 

Цікаве

Загрузка...