WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства) - Дипломна робота

Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства) - Дипломна робота

Основними завданнями організації обліку власного капіталу на ТОВ "Лаки-Фарби" є:

1) забезпечення обліку даних та узагальнення інформації про стан і рух власного капіталу;

2) контроль за правильністю і законністю формування власного капіталу;

3) своєчасне, повне, правильне відображення розміру і всіх змін власного капіталу;

4) контроль за раціональним розподілом прибутку за відповідними фондами;

5) організація аналітичного обліку на рахунках власного капіталу для своєчасного отримання достовірної інформації;

6) правильне відображення в регістрах обліку і звітності операцій з власним капіталом.

При організації обліку власного капіталу ТОВ "Лаки-Фарби" необхідно враховувати наступні фактори: форму власності; організаційно-правову форму господарювання; кількість засновників.

Рис. 2.2.1. Основні положення про облік власного капіталу, що наводяться в наказі про облікову політику ТОВ "Лаки-Фарби"

Власний капітал - це сукупність матеріальних цінностей, грошових коштів, фінансових інвестицій і витрат на придбання прав і привілеїв, необхідних для здійснення підприємством виробничої або іншої комерційної діяльності.

Для правильної організації бухгалтерського обліку власного капіталу необхідно передусім його чітко класифікувати. Структуру власного капіталу подоно у додатку 1.

Організація обліку формування статутного, капіталу ТОВ "Лаки-Фарби".

Відомості про розмір і порядок утворення статутного капіталу повинні бути зазначені в засновницьких документах товариства з обмеженою відповідальністю "Лаки-Фарби".

Бухгалтерський облік статутного капіталу ТОВ "Лаки-Фарби" починається з моменту реєстрації підприємства в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України і припиняється в день вибуття підприємства з Державного реєстру в результаті завершення діяльності, банкрутства, реорганізації тощо.

Згідно з чинним законодавством мінімальний розмір статутного капіталу регламентований лише для господарських товариств (акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства та ін.) та деяких специфічних видів діяльності, пов'язаних з фінансовими операціями. Для підприємств всіх інших організаційно-правових форм господарювання його розмір визначається засновниками та залежить перш за все від виду та масштабу діяльності.

Порядок формування капіталу в залежності від організаційно-правової форми підприємства наведено в таблиці 2.2.1.

Таблиця 2.2.1.

Формування капіталу на підприємствах основних організаційно-правових форм

Організаційно-правова форма підприємства

Назва

капіталу

Порядок формування капіталу

1

Відкриті та закриті акціонерні ювариства (ВАТ, ЗАТ), товариства з обмеженою відповідальністю (ТзОВ), товарисіва з додатковою відповідальніс по (ТзДВ)

Статутний

капітал

Сума часток засновників (учасників),

визначених засновницькими документами

2

Повні товариства (ПТ), товариства на довірі (командитні)

Складовий

капітал

Сукупність внесків

учасників

3

Державні та комерційні підприємства

Статутний

капітал

Сукупність виділених підприємству

Державним (муніципальним)

органом основних та оборотних засобів

4

Підприємства, засновані на власності

об'єднання громадян

Пайовий

капітал

Сукупність пайових внесків членів для

спільного ведення підприємницької

діяльності

Учасники товариства з обмеженою відповідальністю "Лаки-Фарби" відповідають по зобов'язаннях товариства в розмірі своїх внесків. Засновники цього товариства несуть солідарну відповідальність всім своїм майном, учасники товариства з додатковою відповідальністю відповідають по зобов'язаннях товариства розміром своїх внесків, а при необхідності майном, що їм належить, в розмірі, кратному внеску кожного учасника (граничний розмір відповідальності учасників передбачено в засновницьких документах).

Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю "Лаки-Фарби" формується за рахунок внесків його учасників та засновників (рис. 2.2.2).

Рис. 2.2.2. Внески до статутного капіталу

Крім того, до моменту реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю "Лаки-Фарби" кожен з учасників зобов'язаний внести не менше 30 % свого внеску, що підтверджується документами, які видає банк.

Вартість об'єктів інтелектуальної власності та інших нематеріальних активів визначається на договірних засадах між власниками підприємства і суб'єктами права власності на ці об'єкти (громадяни, юридичні особи, держава).

Майно, надане засновниками в рахунок їх внесків до статутного капіталу ТОВ "Лаки-Фарби", оцінюється за домовленістю зі співвласниками підприємства.

Якщо на внесок до статутного капіталу майном, відсутні документи про підтвердження його вартості, то вона визначається за взаємною згодою засновників, про що складається протокол засновницьких зборів. Якщо засновники не можуть прийти до спільної думки з оцінки майна, то в цьому випадку проводи гься експертна оцінка в бюро технічної інвентаризації або в торгово-промисловій палаті.

Засновницький опис майна є первинним документом, що підтверджує внесення часток засновників, форма якого наведена нижче (додаток 2).

Для надання документів до органів реєстрації опис майна нотаріально засвідчується.

Акціонерне або пайове товариство відрізняється від розглянутих товариств тим, що відповідальність кожного з учасників господарства обмежується одним лише його внеском — акцією.

При створенні ВАТ організовується відкрита підписка на акції. Особи, які побажали придбати акції, повинні внести на рахунок засновників не менш 10 % вартості акцій, на які вони підписалися.

При створенні ЗАТ до скликання засновницьких зборів засновники повинні внести не менше 50 % номінальної вартості акцій.

Відкриття тимчасового банківського рахунку для акумуляції засобів, які надійщли на формування статутного капіталу, здійснюється банківською установою на підставі нотаріально завіреної копії засновницького договору та заяви, підписаної одним із засновників, повноваження якого підтверджуються рішенням засновницьких зборів.

АТ не пізніше, ніж через б місяців після реєстрації зобов'язано видати акціонерам акції (сертифікати акцій). ЗАТ має право випускати тільки іменні' акції. Обіг іменних акцій фіксується товариством, яке зобов'язано вести книгу реєстрації акцій. Реєстраційною інформацією в даному випадку є дані про всіх власників акцій, про час їх придбання, про пакет акцій кожного акціонера.

Акції ВАТ можуть поширюватись шляхом, відкритої підписки або купівлі-продажу на біржах.

Акції ЗАТ можуть бути поширені тільки між учасниками та не можуть поширювагися шляхом:

  • підписки;

  • купівлі-продажу на біржі.

Особливісгю організації обліку акцій є те, що крім організаційних витрат, пов'язаних зі створенням акціонерного товариства, виникають витрати на випуск акцій:

  • гонорар юриста,

  • гонорар аудиторів,

  • витраги на друк сертифікатів,

  • витрати, які пов'язані з реєстрацією на фондовій біржі,

  • канцелярські та адміністративні витрати,

  • витрати на рекламні проспекти.

Такі витрати відносяться до інших операційних витрат підприємства

Графік документообігу ТОВ "Лаки-Фарби" наведений в додатку 3.

Організація обліку змін статутного капіталу.

Основною метою діяльності будь-якого підприємства є збільшення його власного капіталу. На розмір власного капіталу впливає чотири основних типи операцій: доходи, витрати, внески та вилучення (рис. 2.2.3.).

Рис. 2.2.3. Основні типи операцій, що змінюють величину власного капіталу

Значні типи операцій представляють собою процеси: процеси отримання доходів та понссення витрат, процеси здійснення внесків та вилучення.

У випадку змін по внесках до статутного капіталу вносяться зміни до засновницьких документів, що підлягають державній реєстрації. Товариство зобов'язане в п'ятиденний термін повідомити орган, який здійснив реєстрацію, про зміни.

Рішення товариства "Лаки-Фарби" про зміни розміру статутного капіталу вступає в силу з дня внесення цих змін до державного реєстру.


 
 

Цікаве

Загрузка...