WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства) - Дипломна робота

Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства) - Дипломна робота

Таблиця 1.2.1.

Відображення викупу акцій за ціною придбання

Кореспонденція рахунків

Методологія обліку

стара

нова

Дт рахунку

"Інші грошові

кошти"

"Вилучений капітал"

Кт рахунку

"Каса" або "Рахунки в банках"

У балансі сума вилученого капіталу подається у дужках і підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу.

Якщо балансова вартість вилучених акцій перевищує їхню номінальну вартість, то різниця списується як збільшення по статті "Додатковий вкладений капітал". Навпаки, від`ємна різниця зменшує цю статтю, а в разі відсутності кредитового сальдо на відповідному рахунку визнається як витрати періоду, у якому було здійснено анулювання акцій.

За подібною схемою відображується і повторний випуск акцій в обіг.

Якщо вилучені акції анулюються - зменшується статутний капітал і на суму номінальної вартості акцій здійснюється запис:

Таблиця 1.2.2.

Відображення зменшення статутного капіталу при анулюванні акцій

Кореспонденція рахунків

Методологія обліку

стара

нова

Дт рахунку

"Статутний фонд"

"Статутний капітал"

Кт рахунку

"Інші грошові кошти"

"Вилучений капітал"

Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю "Лаки-Фарби" формується із внесків його учасників і засновників. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю займає особливе положення серед його власних коштів і забезпечує підприємству можливість ведення власної (незалежної) підприємницької діяльності. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю не може бути меншим від суми, еквівалентної на момент його створення 625 мінімальним заробітним платам.

На час реєстрації кожний з учасників зобов`язаний внести не менше 30 % свого внеску, що підтверджується документом, виданим банківською установою. Для розміщення грошових коштів, які беруть участь у формуванні статутного капіталу до повної реєстрації підприємства, відкривається тимчасовий поточний рахунок в установі банку.

Для відкриття тимчасового рахунка необхідно подати до установи банку такі документи:

  • заяву про відкриття рахунка, підписану одним із засновників, якому загальними зборами доручено оформлення документів;

  • копію засновницького договору, засвідчену нотаріально.

Сума внесених учасниками коштів до статутного капіталу ТОВ "Лаки-Фарби" має відповідати сумі, зазначеній у засновницьких документах. Перевищення внеску може бути розцінене як сума безповоротно отриманої допомоги, яку буде включено до валового доходу згідно з п.п. 4.1.6. Закону про прибуток. У свою чергу несвоєчасна сплата внеску призводить до накладення штрафних санкцій у розмірі 10 % річних від недовнесеної суми за весь час прострочення. Відповідно до п.п. 4.1.6. Закону про прибуток отримана сума пені за несвоєчасну сплату внеску до статутного капіталу включається до складу валового доходу.

Операції з передачі основних фондів як внеску до статутного капіталу юридичних осіб для формування їх цілісного майнового комплексу в обмін на їхні корпоративні права не є об`єктом оподаткування, тобто операція із внесення до статутного капіталу основних фондів, що беруть участь у виробничому процесі товариства з обмеженою відповідальністю, не є об`єктом для обкладення податком на додану вартість.

Якщо учасник вносить до статутного капіталу матеріальні цінності, які не є основними фондами, то при їхній передачі він відображає податкові зобов`язання продавця щодо податку на додану вартість виходячи з оцінної вартості таких цінностей, яка не повинна бути нижче звичайної.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Лаки-Фарби" може збільшувати статутний капітал лише після внесення всіма учасниками в повному розмірі своїх внесків, зменшення ж статутного капіталу можливе у разі відсутності заперечень кредиторів товариства.

Будь-які, навіть передбачені засновницькими документами підприємства, зміни статутного капіталу, не зареєстровані у встановленому порядку, призводят до покарання у вигляді адміністративних штрафів за порушення обліку і звітності, але, крім того, державна реєстрація такого підприємства може бути анульована, а саме підприємство ліквідоване.

Статтею 16 Закону України про господарські товариства застережено, що рішення товариства про зміну розміру статутного

капіталу набуває чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру, але для товариства з обмеженою відповідальністю цей термін при зменшенні статутного капіталу збільшується до трьох місяців.

Збільшення статутного капіталу за умови повного формування раніше оголошеної величини встановлюється одностайним рішенням загальних зборів учасників. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю "Лаки-Фарби" може бути збільшено за рахунок: додаткових внесків учасників, належних учасникам дивідендів, нерозподіленого прибутку.

Зменшення статутного капіталу можливе до величини не нижче мінімального розміру, розрахованого виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на час створення товариства, а не на час відповідної зміни статутного капіталу.

Зменшення статутного капіталу можливе також при виході або виключенні учасника зі складу товариства.

Розділ 2. Організація обліку власного капіталу

2.1. Організація побудови облікового процесу та відображення облікової інформації

Обліковий процес ТОВ "Лаки-Фарби" складається з багатьох блоків, які повинні бути конкретизовані і представлені у технологічних та структурних аспектах.

Конкретизація технології облікового процесу ТОВ "Лаки-Фарби" у кожному окремому випадку залежить від складу об'єктів управління, сукупності операцій, технічних засобів обробки та перетворення даних у систему показників.

Склад об'єктів управління визначається галузевою (промисловість, сільське господарство, будівництво тощо), рівневою (бригада, ділянка, цех, ферма, підприємство, асоціація) ієрархією та іншими ознаками господарської ланки.

У межах основних господарських формувань — підприємств — середнього масштабу на організацію технології облікового процесу впливають: вид діяльності (основна, допоміжна, обслуговуюча, забезпечуюча), структура організації виду діяльності (цехова або безцехова), характер технології (перервна або безперервна).

Як було зазначено, основу технології облікового процесу ТОВ "Лаки-Фарби" формують операції, які поділяють на три види (категорії): механічні, переробні, творчі. Типи операцій дають змогу вдосконалювати структуру облікового процесу, визначити виконавські місця, правильно організовувати розподіл та кооперацію праці, нормувати працю виконавців, будувати графіки процесів.

Сукупність операцій формує інформаційну процедуру. Кілька інформаційних процедур утворюють облікову фазу обробки. Фази формують облікові ділянки, що визначають обліковий процес, його етапи. Основними етапами облікового процесу є первинний, поточний та підсумковий.

При організації технології облікового процесу на ТОВ "Лаки-Фарби" слід відрізняти технологічні прийоми, які відображують обробку інформації, від методологічних правил, що визначають метод обліку. Це дуже важливо при застосуванні ЕОМ, коли значну частину облікових робіт передають на машинне виконання. Річ у тім, що виконання облікових робіт за допомогою ЕОМ призводить до значних змін у технології, операціях, процедурах, фазах, проте при цьому не змінюється структурна побудова обліку.

На кожному етапі основними об'єктами організації облікового процесу є облікові номенклатури, носії облікових номенклатур, рух носіїв, технологія процесу та забезпечення облікового процесу.

Першим етапом облікового процесу на ТОВ "Лаки-Фарби" є первинний облік. Його зміст становлять: первинне спостереження, тобто сприйняття господарського факту (явища або процесу), вимірювання у натуральному та вартісному вираженні, фіксація у носіях облікової інформації — документах.

Сприйняття та вимірювання можливі лише тоді, коли об'єкти обліку конкретизовані у вигляді облікових номенклатур. Тому першим об'єктом організації первинного обліку є облікова номенклатура.

Організація облікових номенклатур на ТОВ "Лаки-Фарби" включає два види робіт: вибір (або формування) та складання переліку.

Фіксація облікової номенклатури (даних) здійснюється у будь-якому носії (документі або його замінювачі), що потребує попереднього відбирання їх.

Велика кількість та різноманітність документів ТОВ "Лаки-Фарби" зумовлюють потребу систематизації їх. Звідси окремим питанням організації первинного обліку є формування по-темних альбомів первинних документів товариства.


 
 

Цікаве

Загрузка...