WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства) - Дипломна робота

Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства) - Дипломна робота

У процесі наступного аналізу необхідно вивчити зміну оборотності оборотного капіталу на всіх стадіях його кругообігу, що дозволить простежити, на яких стадіях відбулося прискорення або уповільнення оборотності капіталу. Для цього середні залишки окремих видів поточних активів потрібно помножити на кількість днів в аналізованому періоді і розділити на суму обороту по peaлизации.

На закінчення аналізу розробляють заходи щодо прискорення оборотності оборотного капіталу. Основні шляхи прискорення оборотності капіталу на ТОВ "Лаки-Фарби":

 • скорочення тривалості виробничого циклу за рахунок інтенсифікації виробництва (використання новітніх технологій, механізації й автоматизації виробничих процесів, підвищення рівня продуктивності праці, більш повне використання виробничих потужностей підприємства, трудових і матеріальних ресурсів і ін.);

 • поліпшення організації матеріально-технічного постачання з метою безперебійного забезпечення виробництва необхідними матеріальними ресурсами і скорочення часу перебування капіталу в запасах;

 • прискорення процесу відвантаження продукції й оформлення розрахункових документів;

 • скорочення часу перебування коштів у дебіторській заборгованості.

 • підвищення рівня маркетингових досліджень, спрямованих на прискорення просування товарів від виробника до споживача.

Аналіз прибутковості власного капіталу ТОВ "Лаки-Фарби".

Рентабельність власного капіталу замикає всю піраміду показників ефективності функціонування ТОВ "Лаки-Фарби", уся діяльність якого повинна бути спрямована на збільшення суми власного капіталу і підвищення рівня його прибутковості.

Неважко помітити, що рентабельність власного капіталу (ROE) і рентабельність сукупного капіталу (ROA) тісно пов'язані між собою:

ROE = ROA x MK

де MK - мультиплікатор капіталу (фінансовий важіль).

Даний взаємозв'язок показує залежність між ступенем фінансового ризику і прибутковістю власного капіталу. Очевидно, що в міру зниження рентабельності сукупного капіталу підприємство повинно збільшувати ступінь фінансового ризику, щоб забезпечити бажаний рівень прибутковості власного капіталу.

Підприємству, у якого прогнозований рівень ROA складає 20%, буде потрібно 1,5 грн. сукупного капіталу на кожну грнивню власного, щоб рівень ROE досяг 30%. Якщо очікується, що ROA знизиться до 10 %, то для досягнення ROE у 30 % необхідно на кожну гривню власного капіталу мати 3 грн. сукупних активів.

Розширити факторну модель ROE можна за рахунок розкладання на складові частини показника ROA:

ROE = Rpn x Коб х MK.

Рентабельність продажів (Rpn) характеризує ефективність керування витратами і цінової політики підприємства.

Коефіцієнт оборотності капіталу відбиває інтенсивність його використання і ділову активність підприємства, мультиплікатор капіталу - політику в області фінансування. Чим вище його рівень, тим вище ступінь ризику банкрутства підприємства, але водночас вище прибутковість власного (акціонерного) капіталу при позитивному ефекті фінансового важеля. Зробимо розрахунок впливу даних на зміну рівня ROE (таб 3.1.3).

Таблиця 3.1.3.

Розрахунок впливу даних на зміни рівня ROE на ТОВ "Лаки-Фарби" за 2001 рік1

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Балансовий прибуток, тис. грн

120000

20000

Податок на прибуток, тис. грн

97000

6800

Прибуток після сплати податків, тис. грн

23000

13200

Чиста виручка від всіх видів продажу, тис. грн

7500

102000

Загальна середньорічна сума капіталу, тис. грн

40000

50000

Рентабельність сукупного капіталу після сплати податків, %

57,5

42,18

Рентабельність продажу після сплати податків, %

13,0

12,94

Коефецієнт оберненості капіталу

1,875

2,04

Мультиплікатор капіталу

1,828

1,92

Рентабельність власного капіталу після сплати податків, %

44,56

50,82

Загальна зміна ROE 50,82-44,56 = +6,26 %, у тому числі за рахунок зміни:

а) рентабельності продажів

(12,94-13,0) х 1,875 х 1,828 = -0,21%,

б) оборотності капіталу

(2,04-1,875) х 12,94 х 1,878 = +4,01%,

в) мультиплікатора капіталу

(1,92-1,828) х 2,04 х 12,94 = +2,46%

Отже, прибутковість власного капіталу зросла в основному завдяки прискоренню оборотності капіталу і підвищенню рівня фінансового важеля.

Поглибити аналіз ROE можна за рахунок більш детального вивчення причин зміни кожного факторного показника досліджуваної моделі за схемою 3.1.2.

3.2. Аналіз структури і вартості капіталу

Під поняттям стуктура капіталу розуміють спосіб фінансування діяльності підприємства вцілому, тобто структуру всіх джерел засобів.

В структуру капіталу входить: власний капітал і довгостроковий позичковий капітал.

Власний капітал і позичкові кошти розрізняються цілим рядом параметрів:

 • Власний капітал дає право на участь в управлінні, а позиковий капітал – ні.

 • Власний капітал має право на одержання частини прибутку і майна і здійснює його за остаточним принципом, а позичковий – першочергове.

 • Власний капітал не має пільг по податках, а позичковий має.

 • У власному капіталі строк повернення не встановлений, у позичковому капіталі – строк встановлений умовами договору.

  Структура капіталу ТОВ "Лаки-Фарби" впливає на результати фінансово-господарської діяльності підприємства. Співвідношення між власним і позичковими джерелами характеризують ступінь ризику інвестування фінансових ресурсів в дане підприємство. Ціна капіталу полягає в тому, що підприємство має відносний рівень загальної суми витрат для інвестиції в своє підприємство і несе деякі обгрунтовані витрати на підтримку свого економічного потенціалу.

  Капітал - це кошти, статутний капітал, накопичений капітал (резервний і доданий капітали, фонд накопичення, нерозподілений прибуток) та інші надходження (цільове фінансування, добродійні пожертвування й ін.).

  Власний капітал

  Статний капітал

  Накопичений капітал

  Цільове фінансування та поступлення

  Резервний капітал

  Добавлений капітал

  Фонд накопичення

  Нерозподілений прибуток

  Рис. 3.1. Склад власного капіталу підприємства

  Статутний капітал - це сума коштів засновників для забезпечення статутної діяльності. На державних підприємствах - це вартість майна, закріпленого державою за підприємством на правах повного господарського відання; на акціонерних підприємствах - номінальна вартість усіх видів акцій; для товариств з обмеженою відповідальністю - сума внесків власників, для орендного підприємства - сума внесків його робітників.

  Статутний капітал формується в процесі початкового інвестування коштів. Внески засновників у статутний капітал можуть бути у виді коштів, майновій формі і нематеріальних активах. Розмір статутного капіталу об'являється при реєстрації підприємства і при коригуванні його розміру потрібна перереєстрація установчих документів.

  Доданий капітал як джерело коштів підприємства створиться в результаті переоцінки майна або продажу акцій вище номінальної їхньої вартості.

  Фонд накопичення створюється за рахунок прибутку підприємства, амортизаційних відрахувань і продажу частини майна.

  Основним джерелом поповнення власного капіталу є прибуток підприємства, за рахунок якого створюються фонди накопичення, споживання і резервний. Може бути залишок нерозподіленого прибутку, що до його розподілу використовується в обороті підприємства, а також випуску додаткових акцій.

  Кошти спеціального призначення і цільового фінансування - це безоплатно отримані цінності, а також безповоротні і поворотні бюджетні асигнування на відновлення платоспроможності підприємств, що знаходяться на бюджетному фінансуванні.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...