WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства) - Дипломна робота

Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства) - Дипломна робота

Відповідно і виторг при визначенні оборотності всіх активів повинний містити в собі не тільки її суму від реалізації продукції, але і виторг від реалізації майна, цінних паперів і т.д.

Для розрахунку рентабельності функціонуючого капіталу в основній діяльності береться прибуток тільки від реалізації продукції, робіт і послуг, а в якості інвестиційної бази - сума активів за відрахуванням довгострокових і короткострокових фінансових вкладень, невстановленого устаткування, залишків незакінченого капітального будівництва і т.д.

Рентабельність виробничого капіталу розраховується відношенням прибутку від реалізації продукції до середньорічної суми що амортизується майна і матеріальних поточних активів.

При визначенні рівня рентабельності власного капіталу ТОВ "Лаки-Фарби" враховується чистий прибуток без фінансових витрат по обслуговуванню позикового капіталу.

Факторний аналіз доходності (рентабельності) капіталу.

Зв'язок між рентабельністю капіталу, прибутковістю продукції й оборотністю капіталу і чинників, що формують їх рівень, показано на рис. 3.2.

Рентабельність сукупного капіталу

Коефіцієнт оберненості капіталу

Рентабельність продажу

Чиста виручка від всіх видів продажу

Всі активи підприємства

Прибуток

Чиста виручка від всіх видів продажу

Об'єм продажу

Оборотний капітал

Основний капітал

Грошові засоби

Основні засоби

Структура продукції

Довгострокові фі-нансові зобов'язання

Дебіторська заборгованість

Ціни реалізації

Собівартість реалі-зованої продукції

Нематеріальні активи

Запаси

Об'м реалізованої продукції

Структура проданої продукції

Рівень відпускних цін на продукцію та послуги

Податки від виручки

Рис. 3.2. Взаємозв'язок чинників, що формують рентабельність сукупного капіталу ТОВ "Лаки-Фарби"

Розрахунок впливу чинників першого порядку на зміну рівня рентабельності капіталу можна зробити методом абсолютних різниць:

Дані, приведені в табл. 3.1.1., показують, що прибутковість капіталу за звітний рік зменшилась на 12,82 (42,18-55,0). У зв'язку з прискоренням оборотності капталу вона зросла на 3,3 %, а за рахунок деякого зниження рівня рентабельності продажів зменшилася на 0,8 %.

Таблиця 3.1.1.

Показники ефективності використання сукупності капіталу ТОВ "Лаки-Фарби" за 2001 рік

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Балансовий прибуток підприємства, тис. грн

22000

23200

Чистий виторг від усіх видів продажів, тис. грн

7500

10200

Середня сума капіталу, тис. грн.

40000

55000

Рентабельність капіталу, %

55,00

42,18

Рентабельність продажів, %

20,00

19,60

Коефіцієнт оборотності капіталу

1,875

2,04

Зміна рентабельності капіталу за рахунок коефіцієнта обо-ротності рентабельності продукції

(2,04-1,875) х 20,0 = +3,3% (19,6 -20,0) х 2,04= - 0,8%.

Усього +2.5%

Далі необхідно проаналізувати ефективність невикористовуваного функціонуючого капіталу, що обслуговує процес основної діяльності ТОВ "Лаки-Фарби". У даному випадку прибуток від реалізації продукції поділяють на середньорічну суму активів, із якої вичитають довгострокові і короткострокові фінансові вкладення, а також залишки незавершеного капітального будівництва і невстановленого устаткування (табл. 3.1.1).

Як очевидно з таблиці, прибутковість функціонуючого капіталу ТОВ "Лаки-Фарби" підвищилася за рахунок прискорення його оборотності і значно знизилася за рахунок рентабельності продажів.

При внутрішньому аналізі більш докладно вивчаються причини зміни рентабельності продажів на ТОВ "Лаки-Фарби".

Її рівень можна збільшити за рахунок скорочення витрат або підвищення цін. Проте при рості цін можливо зниження попиту на продукцію і як наслідок уповільнення оборотності активів. У результаті приріст рентабельності капіталу за рахунок росту цін може компенсуватися за рахунок зниження коефіцієнта його оборотності і загальна прибутковість капіталу не поліпшиться.

Аналіз оборотності капіталу.

Оскільки оборотність капталу пов'язана з її рентабельністю і служить одним із найважливіших показників, які характеризують інтенсивність використання коштів підприємства і його ділову активність, у процесі аналізу необхідно більш детально вивчити показники оборотності капіталу і встановити, на яких стадіях кругообігу відбулося уповільнення або прискорення руху коштів.

Варто розрізняти оборотність всього совокупного капіталу підприємства, у тому числі основного й оборотного.

Швидкість оборотності капіталу на ТОВ "Лаки-Фарби" характеризується такими показниками: коефіцієнтом оборотності (Коб), тривалістю одного обороту (Поб).

Коефіцієнт оборотності капіталу розраховується по формулі (1).

Чистий виторг від реалізації (сума обороту)

Коб = ------------------------------------------------------------- (1)

Середньорічна вартість капіталу

Обернений показник коефіцієнту оборотності капіталу називається капіталоємністю (Kе)

Середньорічна вартість капталу

Ке = ------------------------------------------------------------------ (2)

Чистий виторг від реалізації (сума обороту)

Тривалість обороту капіталу

Д Середньорічна вартість капіталу хД

Поб = -------, чи Поб = --------------------------------------------------- (3)

Коб Чиста виручка від реалізації

де Д - кількість календарних днів в аналізованому періоді (рік - 360 днів, квартал - 90, місяць - 30 днів).

Середні залишки всього капіталу на ТОВ "Лаки-Фарби" і його складових частин розраховуються за середньою хронологічною 1/2 суми на початок періоду плюс залишки на початок кожного такого місяця, плюс 1/2 залишку на кінець періоду і результат ділиться на кількість місяців у звітному періоді. Необхідна інформація для розрахунку показників оборотності є в бухгалтерському балансі і звіті про фінансові результати.

При визначенні оборотності всього капіталу сума обороту повинна включати загальний виторг від усіх видів продажів. Якщо ж розраховуються показники оборотності тільки функціонуючого капіталу, то в розрахунок береться лише виторг від реалізації продукції. Обороти і середні залишки по рахунках капітальних вкладень, довгострокових і короткотермінових фінансових вкладень у даному випадку не враховуються.

Оборотність капіталу ТОВ "Лаки-Фарби", з одного боку, залежить від швидкості оборотності основного й оборотного капіталу, а з іншого боку - від його органічної будови - чим більшу частку займає основний капітал, що обертається повільно, тим нижче коефіцієнт оборотності і вище тривалість обороту всього сукупного капіталу, тобто:

де Kоб с.к. - коефіцієнт оборотності сукупного капіталу, УД т.а - питома вага поточних активів (оборотного капіталу) у загальній сумі активів, Коб т.а. - коефіцієнт оборотності поточних активів, Поб с.а - тривалість обороту сукупного капіталу, Поб т.а - тривалість обороту поточних активів.

На аналізованому ТОВ "Лаки-Фарби" (табл 3.1.2.) тривалість обороту сукупного капіталу зменшилася на 27 днів, а коефіцієнт оборотності відповідно зменшився на 0,01.

За допомогою методу ланцюгової підстановки розрахуємо, як змінилися дані показники за рахунок структури капіталу і швидкості обороту оборотного капіталу.

Таблиця 3.1.2.

Аналіз тривалості обороту капіталу на ТОВ "Лаки-Фарби" за 2001 рік

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Зміна

Чистий виторг від реалізації продукції, тис. грн

7500

10200

+2700

Середньорічна вартість функціонуючого капіталу, тис. грн

40000

55000

+15000

Продовження таблиці 3.1.2.

Аналіз тривалості обороту капіталу на ТОВ "Лаки-Фарби" за 2001 рік

У тому числі оборотного

20000

30000

+10000

Питома вага оборотних активів у загальній сумі капіталу

0,60

0,653

+0,053

Коефіцієнт оборотності всього капіталу

0,19

0,18

-0,01

У тому числі оборотного

0,375

0,34

+0,035

Тривалість обороту всього капіталу

192

194

-2

У тому числі оборотного

96

105

+9


 
 

Цікаве

Загрузка...