WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства) - Дипломна робота

Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства) - Дипломна робота

ПЛАН

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку, аналізу і аудиту власного

капіталу підприємства

 • Визначення і функції власного капіталу. Складові

  власного капіталу

 • Характеристика статей власного капіталу і порядок

  відображення їх у балансі

  Розділ 2. Організація обліку власного капіталу

  2.1. Організація побудови облікового процесу та відображення

  облікової інформації

  2.2. Організація технології облікового процесу власного

  капіталу

  Розділ 3. Аналіз власного капіталу

  3.1. Аналіз доходності власного капіталу

  3.2. Аналіз структури і вартості капіталу

  Розділ 4. Аудит власного капіталу

  4.1. Управління власним капіталом

  4.2. Аудит формування і використання капіталу у

  підприємницькій діяльності

  4.3. Організація аудиту правильності складання Звіту про

  власний капітал

  Висновки

  Список використаної літератури

  Додатки

  Вступ

  Успіх фінансово-господарської діяльності будь-якого суб'єкта економічної діяльності в ринкових умовах залежить насамперед від правильної побудови організації обліку, аналізу і аудиту.

  Ринкові умови господарювання висувають нові вимоги до організації бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту на підприємствах України. Поступово реалізується державна програма реформування системи бухгалтерського обліку, у рамках якої прийнято Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року за №996-ХІХ, створена система національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджено і діє новий План рахунків бухгалтерського обліку.

  Національна система бухгалтерського обліку на основі стандартів дасть змогу забезпечити зважене використання стандартів з врахуванням економіко-правового середовища та стану ринкових відносин в Україні.

  Гармонізація національної системи бухгалтерського обліку може проводитись на основі національних стандартів фінансової звітності, оскільки вони відображають умови ринкової економіки, мають національне визнання, сформувались на основі компромісу системи обліку, що застосовується в країнах з розвинутою ринковою економікою і дають змогу забезпечити більшу порівняльність обліково-звітної інформаціі, яку представляють українські і зарубіжні суб`єкти господарювання.

  На думку професора І. Павлюка суть змін у бухгалтерському обліку - це перехід від бухгалтерського обліку, який задовольняв потреби в інформаціі планової соціалістичної економіки, до бухгалтерського обліку, що відповідає вимогам ринкової економіки та національним стандартам бухгалтерського обліку1..

  Під власним капіталом слід розуміти ту частину в активах підприємства, яка залишається після вираховування його зобов`язань. Цей підхід часто називають залишковим принципом визначення капіталу. Таким чином підкреслюється, що зобов`язанням перед кредиторами відносно активів підприємства надається перевага порівняно з вимогами власників капіталу.

  Формування власного капіталу буде розглянуто на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Лаки-Фарби".

  Метою даної дипломної роботи є вивчення діючої системи організації обліку, аудиту і аналізу власного капіталу на ТОВ "Лаки-Фарби".

  Завданням роботи було висвітлення і дослідження на ТОВ "Лаки-Фарби" організації обліку, аналізу і аудиту власного капіталу на сучасному етапі, а також ретельно розібратися із змінами, що відбулися в системі обліку власного капіталу.

  Товариство з обмеженою відповідальністю "Лаки-Фарби" створюється з метою одержання прибутків на користь Засновників, трудового колективу та суспільства.Товариство є юридичною особою згідно з законодавством України.Товариство набуває прав і обов`язків з дня його державної реєстраціі у встановленому законодавством порядку.

  Товариство має право від свого імені укладати договори, набувати майнових і особистих немайнових прав та виконувати обов`язки, пов`язані з його діяльністю, бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному та третєйському судах.

  Товариство має право здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не суперечить законодавству України і відповідає цілям, зазначеним Статутом.

  Товариство керується в своїй діяльності Установчим договором та Статутом товариства. У разі суперечливості Установчого договору і Статуту перевагу мають положення Установчого договору. Зміни до Установчого договору і Статуту вносять за одноголосним рішенням зборів Засновників, на яких присутні всі засновники ( їх представники ).

  Товариство має самостійний баланс, розрахунковий та інші, включаючи валютний, рахунки в установах банку; печатку, взірець якої затверджується його вищим органом управління - зборами Учасників.

  Товариство відповідає за своїми зобов`язаннями усім своїм майном. Засновники зазнають збитків у межах своїх вкладів. Засновники, які не повністю внесли вклади, відповідають за зобов`язаннями товариства в межах невнесеної частки вкладу. Перенесення стягнення на частку Засновника у статутному капіталі згідно з його власними зобов`язаннями неприпустиме. При недостатності майна Засновника для покриття його боргів кредитори вправі вимагати виділення частки боржника у порядку, передбаченому чинним законодавством. Засновники не мають відособлених прав на окремі об`єкти, що входять до складу майна товариства, в тому числі і на об`єкти, внесені у вигляді вкладу.

  Учасник має право протягом всього строку дії Установчого договору уступати свій внесок (частку внеску) у Статутний фонд іншому Учаснику, третій особі, внесок Учасника може бути придбаний самим Товариством.

  Товариство з обмеженою відповідальністю "Лаки-Фарби" здійснює слідуючі види діяльності:

  1) загальнобудівельні організаціі (виробництво та установка підвісних стель);

  2) роздрібна торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації;

  3) оптова торгівля фототоварами;

  4) транспортно-експедиційні послуги.

  Зовнішньоекономічна діяльність Товариства є часткою його діяльності. Вона здійснюється на основі валютної самоокупності і самофінансування. В питаннях зовнішньоекономічної діяльності Товариство має право:

  • здійснювати експорт товарів і послуг по обслуговуванню юридичних осіб за рубежем у відповідності до діючого законодавства;

  • здійснювати імпорт товарів і послуг, обумовлених контрактами і угодами, в тому числі бартерні обміни;

  • створювати спільні підприємства із іноземними партнерами та іншими організаціями Украіни;

  • приймати участь у міжнародних виставках і ярмарках;

  • відкривати свої представництва за кордоном та на території України;

  • погоджувати ціни на виготовлену продукцію;

  • для стимулювання виробництва у валюті проводити оплату працівників із зароблених коштів.

  Розділ 1. Теоретичні основи обліку, аналізу і аудиту власного капіталу підприємства

  1.1. Визначення і функції власного капіталу. Складові власного капіталу

  Власний капітал - це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов`язань.

  Слід зазначити, що сума власного капіталу - це абстрактна вартість майна, вона не є ні поточною ринковою, ні іншою оцінкою підприємства для його власників, тобто не відображує поточну вартість прав власників фірми. На величину власного капіталу суттєво впливають складові облікової політики підприємства, що стосуються обраних принципів, методів і процедур для визнання та оцінки елементів та статей балансу, зокрема його активів та зобов`язань.

  Водночас власний капітал є основою для початку і продовження господарської діяльності будь-якого підприємства, одним із найістотніших і найважливіших показників, оскільки виконує такі функції:

 • довгострокового фінансування - перебуває у розпорядженні підприємства необмежено довго;

 • фінансування ризику - власний капітал використовується для фінансування ризикованих інвестицій, на що можуть не погодитись кредитори;

 • самостійності і влади - розмір власного капіталу визначає ступінь незалежності та впливу його власника;

 • розподілу доходів і активів - частка окремих власників у капіталі є основою при розподілі фінансового результату та майна в разі ліквідації підприємства.

  Крім того, в разі ліквідації підприємства, відображений у його балансі власний капітал є для зовнішніх користувачів мірилом відносин відповідальності і захисту прав кредиторів, а при наданні кредиту, за інших однакових умов, перевага надається підприємствам з меншою кредиторською заборгованістю і більшим власним капіталом.

  Оскільки підприємство створюється з метою отримання прибутку, то реалізувати цю мету воно може лише за умови збереження свого капіталу.

  Згідно з концепцією збереження фінансового капіталу прибуток заробляється підприємством тільки за умови, якщо грошова сума чистих активів на кінець періоду перевищує суму чистих активів на початок періоду після вилучення будь-яких виплат власникам або внесків власників протягом цього періоду.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...