WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація контролю державної податкової інспекції за сплатою податків - Дипломна робота

Організація контролю державної податкової інспекції за сплатою податків - Дипломна робота

 • Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. №13.

 • Про затвердження Порядку визначення плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища та Положення про республіканський позабюджетний фонд охорони навколишнього природного середовища: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 1992 р. // Зібрання постанов Уряду України. — 1992. — №2.

 • Про порядок збору та використання коштів для фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 1993 р. // Зібрання постанов Уряду України. — 1993. — № 4—5.

 • Про затвердження Порядку справляння плати за спеціальне використання прісних водних ресурсів і тимчасових нормативів плати за їх спеціальне використання: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 р. // Зібрання постанов Уряду України. — 1994. — №5.

 • Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26 червня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України, — 1997. — №37.

 • Про збір на обов'язкове соціальне страхування: Закон України від 26 червня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — №37.

 • Про радіочастотний ресурс України: Закон України від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — №36.

 • Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства: Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — №20—21.

 • Про фіксований сільськогосподарський податок: Закон України від 17 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — №5—6.

 • Про гербовий збір: Закон України від 13 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — №26.

 • Про внесення зміни до статті 14 Закону України "Про систему оподаткування": Закон України від 4 листопада 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — №51.

 • Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — №51.

 • Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 3 липня 1998 р. // Урядовий кур'єр від 07.07.1998. — №128.

  Монографічна, наукова та інша література
 • Безгубенко Л.М., Безгубенко О.Ю. Синергійні елементи й ефекти податкового менеджменту // Право України. – 2001. - №10. – С. 97-101.

 • Бельский К.С. Финансовое право: Наука, история, библиография. — М.: Юрист, 1995.

 • Бюджет і фінансова політика України / А. О. Єпіфанов, І. В. Сало, І. І. Д'яконова. - К.: Наукова думка, 1997.

 • Вісник податкової служби України: Щомісячний інформаційний бюлетень Головної державної податкової інспекції України. — К., 1995. — № 1, 2, 4; 1997. — № 3, 7, 11.

 • Воронкова О.М. Контрольна й аналітична робота податкової служби України // Фінанси України. – 2001. - №8. – С. 135-141.

 • Вурлакова Л.В. и др. Система налогообложения: (отечественный й зарубежный опыт). Экономика: Обзор информационный. — К.: УкрНИИНТИ, 1991.

 • Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2001.

 • Гуреев В.И. Налоговое право. — М.: Экономика, 1995.

 • Дернберг, Ричард Л. Международное налогообложение: Краткий курс. — М.: ЮНИТИ, 1997.

 • Криницкий И.Е., Кучерявенко Н.П. Налоговое право. — Харьков: Клисон, 1995.

 • Кучерявенко Н.П. Основы налогового права. — Харьков: Эспада, 1996.

 • Лунев А.Е. Теоретические проблеми государственного управлення. — М.: Наука, 1974.

 • Налоги в развитых странах / Под ред. И. Г. Русакова. — М.: Финансы и статистика, 1991.

 • Налоговая система и налоговая политика. — Донецк: Гос. ун-т, 1992.

 • Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 1999.

 • Податки в Україні: Збірник діючих законодавчих та відомчих нормативних актів з питань оподаткування. — К., 1995.

 • Податкова система України: Підручник / В. М. Федосов, В. М. Опарін, Г. О. П'ятаченко та ін.; за ред. В. М. Федосова. - К.: Либідь, 1994.

 • Поддєрьогін А.М. Податкова система України на шляху розвитку // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 3-12.

 • Пушкарук В.И. Как избежать налогов. — К.: МП "Лоран", 1994.

 • Скворцов Н.Н. Все о налогах в Украине. — Часть 1: Как избежать финансовьіх санкций? Как воспользоваться льготами? — К.: Конкорд, 1995.

 • Скворцов Н.Н. Все о налогах в Украине. — Часть 2: Как избежать налогов? (Советы налогоплательщиков); Как изымать налоги? (Советы налоговому инспектору). — К., 1995.

 • Соскін О. Концепція трансформації податкової системи в Україні // Малий та середній бізнес. – 1998. - № 2-3.

 • Стоян В.І. Удосконаленя податкової системи України // Фінанси України. – 2001. - № 7. – С. 115-118.

 • Ткаченко В. А., Каламбет С. В., Кармазін Ю.А. Удосконалення податкового механізму на основі визначеня податкового потенціалу // Фінанси України. – 2001. - №7. – С. 99-103.

 • Толстпопятенко Т.П., Федотова И.Т. Налоговое право США. — М.: Изд. центр "АнкиА", 1996.

 • Федосов В.М., Опарін В.М., П'ятаченко Г.О. Податкова система України. — К.: Либідь, 1994.

  1 Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — №15.

  1 Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. – C. 148-154.

  1 Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — №15.

  1 Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 1999. – С. 122.

  1 Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. – C. 154-159.

  1 Соскін О. Концепція трансформації податкової системи в Україні // Малий та середній бізнес. – 1998. - № 2-3.

  2 Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. – C. 154-159.

  1 Воронкова О.М. Контрольна й аналітична робота податкової служби України // Фінанси України. – 2001. - №8. – С. 135-141.

  1 Воронкова О.М. Контрольна й аналітична робота податкової служби України // Фінанси України. – 2001. - №8. – С. 135-141.

  2 Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. – С. 158-159.

  1 Воронкова О.М. Контрольна й аналітична робота податкової служби України // Фінанси України. – 2001. - №8. – С. 135-141.

  1 Безгубенко Л.М., Безгубенко О.Ю. Синергійні елементи й ефекти податкового менеджменту // Право України. – 2001. - №10. – С. 97-101.

  1 Стоян В.І. Удосконаленя податкової системи України // Фінанси України. – 2001. - № 7. – С. 115-118.

  1 Поддєрьогін А.М. Податкова система України на шляху розвитку // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 3-12.

  1 Ткаченко В. А., Каламбет С. В., Кармазін Ю.А. Удосконалення податкового механізму на основі визначеня податкового потенціалу // Фінанси України. – 2001. - №7. – С. 99-103.

  1 Стоян В.І. Удосконаленя податкової системи України // Фінанси України. – 2001. - № 7. – С. 115-118.

  1 Стоян В.І. Удосконаленя податкової системи України // Фінанси України. – 2001. - № 7. – С. 115-118.

  1 Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. – С. 177-183.

  1 Толстпопятенко Т.П., Федотова И.Т. Налоговое право США. — М.: Изд. центр "АнкиА", 1996. – С. 101-123.

  1 Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. – С. 177-183.

  1 Бельский К.С. Финансовое право: Наука, история, библиография. — М.: Юрист, 1995. – С. 204-207.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...