WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз механізму сплати і відшкодування ПДВ - Дипломна робота

Аналіз механізму сплати і відшкодування ПДВ - Дипломна робота

— визначення, розрахунку й узагальнення податкового потенціалу суб'єктів підприємницької діяльності як єдиної юридичної бази оподаткування;

— розробки нормативних актів та правового захисту таких категорій, як право на власність, право на судовий захист, правові умови настання відповідальності, процесуальні права заставника при реалізації майна, юридичне розуміння реорганізації, правові умови позасудової реалізації майна і таке інше;

— визначення концепції соціально-економічного розвитку держави та юридичних і фізичних суб'єктів суспільства, яка передбачала б нейтралізацію наслідків кризового стану, формування соціальне орієнтованого ринкового середовища відкритого типу, підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг із метою поступового входження до світової економічної системи як її складової частини;

— правового захисту платника податків як наповнювача бюджету, користувача бюджету і гаранта розвитку бюджету;

— стимулювання інвестиційної діяльності як за пріоритетними напрямами державних потреб, так і за вигідними напрямами приватної діяльності юридичних і фізичних суб'єктів суспільства.

Слід також пам'ятати, що орієнтація податкової системи у перехідний період тільки на цілі суто фіскального характеру не дає і не може дати бажаних результатів, бо процеси відтворення виробничого потенціалу зазнають таких деформацій, що не вистачає ні часу, ні грошових витрат на компенсування негативних наслідків, а процес падіння економічної системи подібний до землетрусу, якому не можна запобігти і якого не можна зупинити1.

ВИСНОВКИ

На основі досліджених нормативно-правових актів та наукової літератури у відповідності до мети дипломної роботи можна зробити наступні висновки.

1. Суть податку на додану вартість полягає у сплаті податку продавцем (виробником, постачальником) товарів, робіт, послуг з тієї частини вартості, яку він додає до вартості своїх товарів (робіт, послуг) до стадії реалізації їх. Додана вартість створюється в процесі всього циклу виробництва і обігу товарів, починаючи із стадії виготовлення їх і закінчуючи реалізацією кінцевому споживачеві. Відповідно податок сплачується на кожній стадії виробництва та обігу. ПДВ має широку податкову базу, практично охоплює всі види товарів і послуг. Продавець включає податок на додану вартість у вартість товарів та наданих послуг. Але й сам він сплачує ПДВ за придбані ним у процесі виробництва товари (роботи, послуги). Таким чином, сума сплаченого ним податку становить різницю між сумами податку, отриманими від покупців за реалізовані товари і послуги, та сумами податку, сплаченими постачальникам при придбанні тих товарів і послуг, які необхідні в процесі виробництва оподатковуваних товарів (робіт, послуг). Платник ПДВ має право на вирахування податку, сплаченого ним постачальникам. На цьому, власне, і базується механізм дії податку на додану вартість.

2. Українське законодавство про ПДВ характеризується надто великою рухливістю та мінливістю. З часу прийняття першого Закону України "Про податок на добавлену вартість" від 20.12.1991 р. видано ще чотири законодавчі акти, якими вносили зміни та доповнення до Закону. Пізніше став діяти Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 р. "Про податок на добавлену вартість", до якого 13 разів вносилися зміни та доповнення. Сьогодні податок на додану вартість в Україні регулюється Законом України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997 року.

3. Вдосконалення системи оподаткування значною мірою пов'язане з внесенням змін у непряме оподаткування. Як відомо, домінуюче становище серед непрямих податків займає податок на додану вартість. Механізм оподаткування суб'єктів господарювання, який сформувався з прийняттям у 1997 році Закону "Про податок на додану вартість", має ряд позитивних особливостей: установлений порядок формування податкового кредиту та його відшкодування; упорядкування надання податкових пільг; урівняння умов сплати ПДВ до бюджету підприємствами-виробниками і підприємствами торгівлі.

Без сумніву, позитивне значення матиме реалізація пропозицій щодо зниження ставки ПДВ, що передбачено в проекті Податкового кодексу. Податок на додану вартість має виражене фіскальне спрямування. Водночас ПДВ, як і інші непрямі податки, негативно впливає на фінансово-господарську діяльність і фінансовий стан підприємств — платників цих податків.

Удосконалення непрямого оподаткування повинно зменшити негативний вплив сплати непрямих податків до бюджету суб'єктами господарювання. Це потребує прийняття відповідних рішень щодо визначення розмірів непрямих податків та умов їх сплати до бюджету.

Можна стверджувати, що механізм впливу сплати непрямих податків на фінансово-господарську діяльність і фінансовий стан підприємств і платників вивчений ще недостатньо. Це створює певні складності в прийнятті рішень із вдосконалення непрямого оподаткування.

4. Податок на додану вартість і далі сіє розбрат на управлінській землі, хоч із самого початку його запровадження було науково доведено, що він не має права на існування в українському середовищі. Усім відомо, що в розвинених країнах податок на додану вартість вводиться з метою обмеження у сфері споживання. Всі розуміють, що Закон "Про податок на додану вартість" в Україні — це не що інше, як податок на наміри підприємця, а не на результат його діяльності. Але навіть попри те, що з самого початку свого введення ПДВ став чужорідним елементом, "посварив" державних чиновників із підприємцями, він досі ще тримається. Або, точніше, його тримають, хоч він створив надзвичайно вибоїсте правове поле для учасників фінансових правовідносин і не сприяє їх взаєморозумінню. Тож не дивно, що в Україні досі ПДВ так і не зміг реалізуватися як повноцінний податковий інструмент, оскільки керівництво держави повною мірою використовує його фіскальну функцію, ігноруючи стимулюючу і розподільчу функції ПДВ.

Потрібен системний підхід до податкової політики, котрий дав би змогу створити податкову систему, що була б не суто фіскальною складовою, а могла б функціонально коригувати економічну систему і реально стимулювати виробничу діяльність суб'єктів оподаткування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно-правові акти

 • Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомост Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 140-143.

 • Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — №15.

 • Про внесення змін до Закону Української РСР "Про державну податкову службу в Українській РСР": Закон України від 7 липня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — №39.

 • Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Україні": Закон України від 24 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — №15.

 • Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні": Закон України від 5 лютого 1998 р. // Голос України 1998. — №28. — 14 лютого.

 • Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 р. в редакції Закону від 18 лютого 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — №16.

 • Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір": Закон України від 19 листопада 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — №50.

 • Про податок на додану вартість: Закон України від З квітня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — №21.

 • Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28 грудня 1994 р. в редакції Закону від 22 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — №27.

 • Про Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів: Закон України від 22 грудня 1994р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — №2.

 • Про формування Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення: Закон України від 20 червня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — №36.

 • Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — №14.

 • Про податок на промисел: Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — №19.

 • Про акцизний збір: Декрет Кабінету Міністрів України від 30 квітня 1993 р. // Голос України. — 1993 р. — 21 травня.

 • Про прибутковий податок з громадян: Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — №10.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...