WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова полiтика i податкова система України в умовах становлення державностi - Дипломна робота

Податкова полiтика i податкова система України в умовах становлення державностi - Дипломна робота

Динаміка структури податкової системи, як і багато інших факторів свідчить про нестабільність податкової політики в Україні. Виокремлення трьох періодів у межах 6 років — явно забагато. Постійна зміна акцентів не може сприяти ні зміцненню, ні нормальному функціонуванню економіки.

Найбільш помітним у динаміці податкової структури було систематичне зростання, починаючи з 1994 року питомої ваги прибуткового податку з громадян. Правда, слід зауважити, що спочатку було різке зниження частки цього податку — 7,2 відсотка у 1993р. проти 14,7 відсотків у 1992 році. На даний час роль цього податку відновлено. Характерною рисою є також зростання ролі місцевих податків і зборів, хоча поки що їх питома вага мала, однак це новий аспект у податковій політиці країни, і він поступово набирає сили.

З точки зору вдосконалення податкової структури дуже важливим для України є розвиток системи оподаткування доходів фізичних осіб. Тенденцію до зростання ролі цього податку в нашій державі слід розглядати як позитивну, особливо щодо порівняння з податковими системами провідних країн світу. Однак при цьому важливо чітко визначити і оцінити чинники такого зростання. Їх стосовно до кожного податку може бути три: зростання податкової бази; розширення об'єкта оподаткування, підвищення ставок податку та його питомої ваги (див.табл.1.4).

У процесі аналізу наведених показників необхідно з'ясувати, наскільки вони корелюють між собою. Для забезпечення вірогідності аналізу доцільно виключити вплив на грошові доходи населення і надходження прибуткового податку з громадян інфляційних процесів, а також врахувати тільки ті грошові доходи населення, які є джерелом сплати податку (за вирахуванням соціальних виплат).

Таблиця 1.4. [16, с.24]

Динаміка грошових доходів населення і прибуткового податку

з громадян в Україні.

Види податків і платежів

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1. Грошові доходи населення (всього)

23,7

628,4

5389,1

26497,9

40311,0

50764,0

55322,0

2. Грошові доходи населення за вирахуванням соціальних виплат

- в оцінці поточного року

- в оцінці 1992 року

21,9

21,9

488,6

4,8

4321,4

8,4

21334,7

14,7

30417,7

15,0

40554,0

18,2

44983,0

16,8

Темпи зростання (%)

- до 1992р.

- до попереднього року

-

-

21,9

21,9

38,4

175,0

67,1

175,0

68,5

102,0

83,1

121,3

76,7

92,3

3. Надходження до бюджету прибуткового податку

- в оцінці поточного року

- в оцінці 1992 року

21,4

21,4

28,8

0,3

340,0

0,7

1595,3

1,1

2593,1

1,3

3293,4

11,5

3560,5

1,3

Темпи зростання (%)

- до 1992р.

- до попереднього року

-

-

21,4

21,4

50,0

233,3

78,6

157,1

92,9

118,2

107,1

115,4

92,9

86,7

4. Питома вага прибутково-го податку в податковій системі (%)

14,7

7,2

9,9

12,3

15,1

15,3

15,4

5. Дин-ка питомої ваги (%):

- до 1992р.

- до попереднього року

-

-

49,0

49,0

67,3

137,5

83,7

124,2

102,7

122,8

104,1

101,3

104,8

100,7

Такі показники як грошові доходи населення, надходження прибуткового податку з громадян починаючи з 1993 року, мають у динаміці в цілому однакові тенденції. В 1993р., при падінні реального рівня доходів населення і надходжень прибуткового податку з громадян (порівняно з 1992р.), відповідно до 21,9% і 21,4%, питома вага цього податку зменшилася до 49% від рівня 1992 року. Це означало, що надходження інших податків і платежів скоротилося ще більше. Певна непорівняність динаміки даних показників спостерігається в 1997-1998рр. Темпи зростання грошових доходів населення з податку громадян по відношенню до 1996р. є досить порівняними — 121,3% і 115,4%. Однак питома вага надходжень прибуткового податку зросла тільки на 101,3%, що характеризує більш прискорене зростання інших доходів. Аналогічна ситуація спостерігалася в 1998р., коли за умов падіння реальних грошових доходів населення і надходжень прибуткового податку з громадян його питома вага зросла. В цілому ж можна засвідчити, що, по-перше, поступове підвищення питомої ваги прибуткового податку не є наслідком падіння надходжень, а викликане зростання маси самого цього податку. По-друге, збільшення суми прибуткового податку з громадян зумовлене як певним зростанням доходів населення, так і підвищенням рівня їх оподаткування: надходження прибуткового податку зростають стрімкіше, ніж їх грошові доходи. Проте пояснити такі тенденції досить складно, адже ні зміна ставок цього податку, ні розширення об'єкта оподаткування в 1997-1998рр. не відзначалися.

Зростання ролі та місця індивідуального прибуткового оподаткування повинне відбуватися не за рахунок підвищення ставок цього податку та розширення об'єкта оподаткування. Необхідним є зростання податкового бази — доходів населення, а це процес досить тривалий і залежить, насамперед, від забезпечення зростання ВВП і підвищення питомої ваги в ньому оплати праці. З точки зору проблем бюджетного дефіциту, підвищення доходів населення має дуже важливе значення: прибутковий податок з громадян є одним з найстабільніших і найнадійніших видів бюджетних доходів, тому підвищення його питомої ваги стабілізує доходну базу бюджету.

Дослідження складу податкової системи України свідчить, що в цілому в нашій державі створено досить сучасну податкову систему. У нас застосовуються основні види оподаткування: прибуткове оподаткування юридичних і фізичних осіб, майнове оподаткування (за винятком податку на нерухоме майно), земельний податок. Належне місце займає непряме оподаткування – ПДВ, специфічні акцизи, мито.

Специфікою податкової системи України є виділення платежів за ресурси і компенсаційних доходів, однак вони відіграють дуже невелику роль у доходах бюджету і не є визначальним чинником. Їх стягнення пов'язане із загальнонародною (а по суті — державною) власністю на землю та її надра, а також на шляхову інфраструктуру, в результаті чого платежі за використання ресурсів і компенсаційні доходи зараховуються до бюджету. Досить істотні відмінності існують у сфері місцевого оподаткування, однак це характерна ознака всіх країн, оскільки місцеві податки завжди відбивають регіональну специфіку і можуть не регламентуватися загальнодержавним законодавством.

Розділ ІІ. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ

2.1. Суть податкової політики та її критерії

Податки в умовах переходу до ринкової економіки слід використовувати не лише як джерело поповнення доходів бюджету, а й як важливу складову фінансового регулювання економіки. В цих умовах особливої актуальності набувають дослідження методологічних, теоретичних і прагматичних підвалин податкової політики та формування податкової системи в державі.

Податкова політика — це діяльність держави у сфері встановлення, правового регламентування та організації справляння податків і податкових платежів у централізовані фонди грошових ресурсів держави. Формуючи свою податкову політику держава шляхом збільшення або скорочення маси податкових надходжень, зміни форм оподаткування та податкових ставок, тарифів, звільнення від оподаткування окремих галузей виробництва, територій, груп населення може сприяти зростанню чи спаду господарської активності, створенню необхідної кон'юнктури на ринку, умов для розвитку пріоритетних галузей економіки, формування збалансованої соціальної політики. Використовуючи ті чи інші податкові пільги, держава регулює пропорції як у економічній структурі виробництва й обміну, так і у розвитку продуктивних сил. Організація оподаткування впливає на реалізацію суспільного продукту, темпи нагромадження капіталу і технічного оновлення виробничого потенціалу держави.


 
 

Цікаве

Загрузка...