WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова полiтика i податкова система України в умовах становлення державностi - Дипломна робота

Податкова полiтика i податкова система України в умовах становлення державностi - Дипломна робота

Формування власної податкової системи України почалася відразу після проголошення незалежності.

Державну податкову службу України створено за рішенням Ради Міністрів УРСР від 12 квітня 1990 року № 74. Верховна Рада УРСР 4 грудня того ж року прийняла Закон "Про державну податкову службу в Українській РСР", а 24 грудня 1993 року – "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Україні".

Наприкінці 1991 року був прийнятий Закон "Про систему оподаткування", до якого в подальшому вносились зміни і доповнення. Звісна річ, що перша редакція Закону була недосконалою. Закон 1991 року фактично продублював Закон СРСР про податки з підприємств, об'єднань і організацій. Але це вже був крок у створенні податкової системи. Фактично, Закон "Про систему оподаткування" діяв лише частково. Так, два податки – з обороту і на експорт були скасовані з 1992 року. Фактично був скасований податок на фонд оплати праці колгоспників. Законом була передбачена можливість запровадження місцевих податків і зборів, однак Закон "Про місцеві податки і збори " був прийнятий лише в 1993 році.

Прийнята у 1994 році друга редакція Закону "Про систему оподаткування" відобразила реалії системи оподаткування, які сформувалися на той час в Україні. Ця редакція була найбільш вдалою. Водночас цей закон не реформував системи оподаткування. Він скоріше став юридичним закріпленням тих змін, що були внесені до системи оподаткування в 1992 – 1993 роках. Можливо це й відображало реалії життя, але з позиції державотворення закон повинен визначити фінансову практику, а не навпаки. Спочатку мають бути прийняті відповідні законодавчі акти, а вже потім відбувається їх втілення.

Редакція Закону "Про систему оподаткування" 1997 року не внесла суттєвих змін до системи оподаткування в цілому. Було зроблено єдине вдосконалення: податки на майно підприємств і на нерухоме майно громадян об'єднано в один податок на нерухоме майно.

Навіть поверхнева оцінка відмінностей між трьома редакціями цього закону свідчить про невідпрацьованість податкового законодавства в Україні. Проведемо порівняльний аналіз різних редакцій Закону України "Про систему оподаткування" в таблиці 1.2 (див. додаток 1).

Розглянемо податкову структуру України за ряд років. Наведемо дані у вигляді таблиці 1.3.

Таблиця 1.3[26,с.20]

Структура податків в Україні

Види податків і платежів

Роки

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Прямі податки

43.8

45.0

52.8

55.5

52.5

47.3

46.3

в тому числі:

 • податок на прибуток

 • податок на доход

 • прибутковий податок з громадян

 • податок на промисел

 • плата за землю

 • податок з власників транспортних засобів

27.5

14.7

1.6

0.04

35.8

7.2

0.01

2.0

0.05

41.5

9.9

0.02

1.2

0.2

37.7

12.3

0.02

5.0

0.5

32.0

15.1

0.03

4.7

0.7

26.5

15.3

0.05

4.7

0.8

25.3

15.4

0.05

4.8

0.8

2.Непрямі податки

54.8

53.7

45.2

41.7

42.7

44.1

40.7

в тому числі:

– ПДВ

–акцизний збір

–мито

48.3

5.8

0.7

42.5

6.2

5.0

37.7

4.9

2.6

35.1

3.2

3.4

36.4

3.7

2.6

35.4

5.4

3.3

31.4

5.4

3.9

3. Платежі за ресурси

0.3

0.04

0.2

0.4

0.8

1.2

1.0

в тому числі:

 • лісовий доход

 • плата за воду

 • плата за корисні копалини

0.2

0.05

0.02

0.02

0.06

0.05

0.05

0.05

0.2

0.2

0.2

0.4

0.2

0.1

0.8

0.3

0.2

0.6

0.2

4.Плата за державні послуги і компенсаційні доходи

1.1

1.1

1.5

1.4

2.2

5.7

10.3

в тому числі:

 • державне мито

 • плата за видачу патентів, ліцензій і сертифікатів

 • відрахування на геологорозвідувальні роботи

 • відрахування на шляхові роботи

0.3

0.8

0.3

0.8

0.6

0.9

0.6

0.8

1.1

1.1

1.3

0.8

3.6

1.2

2.9

0.6

5.6

5.Місцеві податки і збори

0.2

0.3

1.0

1.8

1.7

1.7

Податкові надходження (всього)

100

100

100

100

100

100

100

Проаналізуємо ті податки що концентруються в бюджеті. В процесі аналізу за основу візьмемо чинну бюджетну класифікацію. Водночас, з метою збереження порівнянності даних за 1998 рік і попередні роки, до групування податкових надходжень внесено певні корективи. Наприклад, до податкових надходжень включене державне мито, як це визначено Законом України "Про систему оподаткування". Також до податкових платежів слід віднести відрахування на шляхові роботи, оскільки, хоча вони й мають цільове призначення компенсаційного характеру, цільовий фонд не створюється. Відрахування на геологорозвідувальні роботи доцільно включити до компенсаційних доходів бюджету, а не до платежів за ресурси.

Як свідчать наведені дані, на сьогодні у складі податкової системи України дещо переважають прямі податки. Провідне місце в прямому оподаткуванні займає прибуткове оподаткування: у 1998 році 40,7 відсотків з 46,3. Інші види прямих податків мають другорядне значення: на земельний податок припадає 4,8 відсотка, а на податок з власників транспортних засобів — 0,8. У системі прибуткового оподаткування податок на прибуток підприємств (25,3%) перевищує прибутковий податок з громадян (15,4%). Серед непрямих податків домінуюча роль належить ПДВ (31,4%), який виступає основним і в податковій системі України в цілому. Платежі за ресурси, які за змістом не є податками, а тільки мають певні ознаки податкових платежів, складають незначну питому вагу — на рівні одного відсотка. Також неістотною є частка місцевих податків і зборів — до двох відсотків. Зростання компенсаційних доходів зумовлене збільшенням відрахувань на шляхові роботи.

Період існування власної податкової системи України дає можливість вивчити і оцінити динаміку структурних зрушень подану на графіку (див.рис.1.1).

Рисунок 1.1.Динаміка співвідношення прямих

і непрямих податків. [26,с.21]

Як показує графік, зміни в податковій структурі України, що відбувалися протягом 1992-1998 років були, якщо не досить істотними, то відчутними. В цілому можна виділити три періоди: 1992-1993 роки, 1994-1996 роки, і починаючи з 1996 року. Два перших роки переважання непрямого оподаткування над прямим було очевидним: у 1992 році 54,8 проти 43,8 відсотків і в 1993 – 53,7 проти 45 відсотків.

У наступні три роки ситуація змінилася: у 1994 році частка прямих податків сягнула 52,8 відсотків, у 1995 році — відповідно 55,5%, і в 1996 році – 52,5%. З 1996 року почався процес зворотних зрушень, і в 1997 році, хоча й збереглося переважання прямих податків, воно вже було незначним — 47,3 проти 44,1 відсотка. У 1998 році зменшилася питома вага і прямих (46,3%) і непрямих (40,7%) податків. Аналогічна ситуація спостерігалася і в динаміці співвідношення двох основних видів прямих і непрямих податків — податку на прибуток (доход) і ПДВ, з тією лише різницею, що вже починаючи з 1996 року переважає ПДВ.


 
 

Цікаве

Загрузка...