WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова полiтика i податкова система України в умовах становлення державностi - Дипломна робота

Податкова полiтика i податкова система України в умовах становлення державностi - Дипломна робота

3) розширення кола платників податків на основі скасування значної кількості пільг та винятків. Справді, проблема податкових пільг для України болюча, однак варто уникати спрощеного підходу до розв'язання цієї проблеми. На нашу думку, доцільно розрізняти два види пільг: нестимулюючі пільги, що надаються окремим економічним суб'єктам і фізичним особам незалежно від характеру використання ними доходів і стимулюючі пільги. Якщо перші необхідно скасовувати, то другі – ширше використовувати з метою регулювання в Україні соціально-економічних процесів.

4) скорочення переліку місцевих податків і зборів, вилучивши неефективні обов'язкові платежі. Така пропозиція цілком виправдана, оскільки вони, не відіграючи істотної ролі у поповненні місцевих бюджетів, потребують значних на їх адміністрування.

5) досягти оптимального співвідношення між прямими і непрямими податками. Прямі податки є більш справедливі, хоч непрямі гарантують сталу фінансову базу держави. Переважання прямих податків дозволить уникнути таких негативних наслідків як: зубожіння більшості населення, подальший спад і занепад національного виробництва, нездатного конкурувати з більш дешевою продукцією іноземних фірм.

Ще один чинник, що обумовлює неефективність податкового контролю та податкової системи – неузгодженість інтересів сторін податкових відносин. Підвищенню плідності податкових відносин сприятиме їх побудова на основі збалансування інтересів держави та платника податків. Це потребує реформування діяльності податкових органів, підвищення значимості підрозділів по роботі з платниками податків та формування високої податкової культури в суспільстві.

Реалізація зазначених пропозицій дасть можливість вдосконалити податкову систему і сприяти вирішенню основних завдань податкової політики та ствердити Україну як державу з перехідною економікою.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 • Конституція України. Затверджена ВРУ 28.06.1996. №254 /96–ВР// Відомості ВРУ. – 1996.–№ 30.

 • Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування." //Відомості ВРУ.–1998. – №10.

 • Закон України "Про Державну податкову службу в Україні." //Бізнес – 1998.– 14 вересня.

 • Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" //Офіційне видання.–К.–1998.

 • Закон України "Про податок на додану вартість." // Все про бухгалтерський облік.–1998.– 6 серпня.

 • Закон України "Про систему оподаткування" від 25 червня 1991. № 1251–ХІІ (в редакції від 18 лютого 1997.) // Відомості ВРУ. – 1997. – № 16.

 • Азаров М. Податкова політика в Україні: принципи і реалії //Вісник податкової служби України. – 1998. – № 15.

 • Василик О.Д. Державні фінанси України: Навчальний посібник. – К.: Вища школа.,1997.

 • Вдовиченко М.І. Про ефективність податкової системи в Україні // Фінанси України. – 1999. – № 3.

 • Весельський М. Поняття і механізм справляння податків в Україні // Право України. – 1999. – № 6.

 • Вишневська М. Удосконалення структурних системи оподаткування // Вісник податкової служби України. – 1999. – № 12.

 • Воронкова О. Трансформація системи оподаткування в Україні // Фінанси України. – 2000. – № 1.

 • Воссін О. Податки: емоції та реальність // Вісник податкової служби України. – № 45.

 • Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навчальний посібник. – К.: Товариство "Знання", ПОО, – 1998.

 • Дикань Л.В., Воїнова Т.С., Бережний Є. Деякі аспекти оподаткування в Україні // Фінанси України. – 1999. – № 4.

 • Загуменов М., Юргелевич С. Реформування податкової системи – в її переорієнтації із суто фіскальних цілей // Вісник НБУ. – 1998. –№1.

 • Кириленко О.П. Класичні засади побудови оподаткування у вітчизняній системі // Фінанси України. – 1999. – № 11.

 • Кириленко О.П. Фінанси: Навчальний посібник. – 2-е вид., перероблене і доповнене, – Тернопіль: "Економічна думка" 1998.

 • Ковальчук А. Налоговая политика государства и проблема платежеспособности предприятий // Економіка, фінанси, право. – 1999. – № 3.

 • Концепція реформування податкової системи України. – 2000.– 14 березня.

 • Користін О.Є. Межа податкового навантаження: макроекономічний аспект //Фінанси України. – 1998. – № 2.

 • Крисоватий А.І. Державна податкова політика і система податків //Фінанси України. – 1998.– № 1.

 • Ларіонова Л.Д. І створили люди податкову систему // Фінанси України. – 1999. – № 2.

 • Ларіонова Л.Д. Податкова служба – санітар ринкових відносин // Фінанси України. – 1998. – № 10.

 • Лекарь С., Сильницький Ю. Сплачені податки сьогодні – забезпечена старість завтра // Вісник податкової служби України. – 2000.– № 5.

 • Льовочкін С. Податкова служба в Україні та шляхи її вдосконалення // Економіка України. – 1999. – № 8.

 • Ляшенко Ю.І. Податкова діяльність держави в умовах ринкової трансформації економіки // Фінанси України. – 1999. – № 12.

 • Микитюк О.І. Фінансове забезпечення розвитку малих підприємств // Фінанси України. – 1999. – № 6.

 • Мітюков І.О., Шаповалові М.М. Проблеми взаємодії бюджетної та монетарної політики в Україні // Фінанси України. – 1999. – № 10.

 • Мозенков О.В. Зміст і роль податкової політики у державному регулюванні // Фінанси України. – 1997. – № 4.

 • Молчанова Л. Виконання податками своїх функцій в умовах перехідної економіки України // Науковий вісник. – 1999. – № 12.

 • Накай А. Удосконалення регулювання податкових відносин для розвитку підприємницької діяльності // Науковий вісник. – 1999.– №1.

 • Налоговая политика // Фондовый рынок – 1998. – № 11.

 • Онишко С.В. Податкові відносини між державою і платниками податків // Фінанси України. – 1998.– № 3.

 • Опарін В.М. Фінансова система: теоретичні засади та практичні аспекти її розбудови в Україні // Фінанси України. – 1998. – № 9.

 • Основні напрямки реформування податкового законодавства // Баланс. – 1999. – № 2.

 • Палків Ю., Медведєв Ю. Про стимулюючу функцію податків // Економіка України. – 1998. – № 8.

 • Гудько А. Податкова політика та економічні інтереси // Урядовий кур'єр –1999. – 23 січня.

 • Податки / Бурковський В.В., Кармазин Б., Калам бет С.В., Водолазька О.А. / За редакцією Бурковського В.В. – Дніпропетровськ: Пороги. – 1998.

 • Податкова політика: вибір між можливим і бажаним // Урядовий кур'єр. –1999. – 13 травня.

 • Податкова система України: Підручник /Федософ В.М., Опарін В.М., П'ятаченко Г.О. та ін. За редакцією Федосова В.М./ К.: Либідь. – 1994.

 • Рибак В. Деякі аспекти бюджетно-податкової політики України //Схід. – 1998. – № 4.

 • Сенчуков В. Оптимальна система оподаткування // Економіка України – 1999. – № 3.

 • Соколовська А.М. Податкова політика в Україні // Розбудова держави – 1998.– № 9,10.

 • Стельмах В. Як і банківська податкова система – дієвий чинник розвитку економіки та соціальної сфери // Вісник податкової служби України. – 2000.– № 5.

 • Стюбен Н.Л. Фундаментальні аспекти ефективної податкової системи // Вісник податкової служби України. – 2000.– № 7.

 • Суторміна В.М., Федоров В.М., Андрущенко В.Л. Держава – податки – бізнес (із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки). – К.: Либідь, – 1992.

 • Тимошенко Н. Особливості національного оподаткування // Демократична Україна. – 1999.– 13 липня.

 • Федосов В.М., Льовочкін С.В. Проблеми розбудови податкової системи України // Фінанси України. – 1999.– № 6.

 • Хабло Н. Майбутнє – за Податковим кодексом: про концепцію реформування податкової системи України //Баланс. – 2000. – 18 квітня.

 • Цукатова Н. У пошуках податкової справедливості // Україна і світ сьогодні. – 2000.– 15 січня.

 • Черник Д.Г. Налоги в рыночной экономике. – М., 1997.

 • Шитря О. Удосконалення податкового законодавства забезпечить надходження коштів до Державного бюджету // Вісник податкової служби України. – 2000.– № 7.

 • Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України: Навчальний посібник. – К:, 2000.

 • Юринц В., Лондар С. Влияние налоговой политики на отрасли экономики // Бизнес информ. – 1999.– № 5-6.

  ДОДАТКИ


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...