WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова полiтика i податкова система України в умовах становлення державностi - Дипломна робота

Податкова полiтика i податкова система України в умовах становлення державностi - Дипломна робота

Використовуючи непрямі податки, за яких об'єктом оподаткування не є майно і капітал можна досягти бажаного стану попиту і пропозиції на споживання окремих видів товарів, невиправдано високих доходів виробника-монополіста уникнути.

Щоб зберегти стимули для приватного підприємництва, необхідно знизити рівень податкових платежів та підсилити стимулюючу й регулюючу роль податкової системи. При цьому треба мати на увазі, що державі не слід встановлювати високі ставки податку, оскільки їй, в кінцевому рахунку, потрібні не високі ставки податку, а зростаючі обсяги надходжень, зумовлені розширенням виробництва та господарської ефективності в цілому.

Для підтримки малого бізнесу актуальною, на мій погляд, є спрощена система оподаткування, бухгалтерського обліку й звітності, заміна сукупності встановлених законодавством податків і зборів єдиним податком, а для фізичних осіб — підприємств — замість податків і обов'язкових платежів — фіксована сплата вартості патенту.

Прийняті останнім часом рішення щодо розвитку малого підприємництва — лише початок реалізації державної політики в цій галузі. Увага до цього важливого сектора економіки з боку центральних і регіональних органів законодавчої і виконавчої влади повинна посилюватись. Оскільки мале підприємництво розвивається виходячи з потреб поновлення місцевого ринку товарами народного споживання і послугами, це сприяє створенню нових робочих місць і в кінцевому результаті поновлює доходи бюджетів.

Таким чином, успіх економічних реформ в Україні, подолання глибокої кризи та відродження національної економіки значною мірою залежать від розвитку малого бізнесу, і за умови належної підтримки з боку держави за цією сферою велике майбутнє.

Податкова система може мати значний вплив на діяльність та поведінку платників податків. Внаслідок цього часто пропонують використовувати податкову систему для забезпечення певної бажаної поведінки суб'єктів оподаткування, хоч така мета може не мати нічого спільного із забезпеченням надходжень до бюджету. Так роблять, наприклад, коли є бажання захистити вітчизняні підприємства окремого сектору економіки від конкуренції. Також, може виникнути бажання не просто захищати певні сектори економіки, а стимулювати виробництва певних товарів та продукції.

Використовуючи податки як регулятор економіки можна збільшити обсяг податкових надходжень до бюджету через розширення податкової бази. Перш за все, слід залучати якомога більше платників з тіньової до офіційної економіки та запровадити достатню кількість різних податків і зборів для того, щоб кожен працюючий член суспільства сплачував свою частку податків для фінансування відповідних державних видатків.

Цілком справедливо, що від побудови податкової системи буде залежати наявність належної суми податкових надходжень, необхідної для фінансування таких сфер, як охорона здоров'я, освіта, тощо.

Податкова система — один із найважливіших важелів державного регулювання економіки, основний фактор впливу на підприємницьку активність і інвестиційний клімат. Бюджет держави здебільшого формується із надходжень від податків, і чим ширша база оподаткування, тим надійніша можливість поповнення та збільшення доходів бюджету. Таким чином, оптимізація системи оподаткування полягає, з одного боку, в стимулюванні ділової активності підприємців, із другого — у запровадженні достатньо простої, ефективної та суворої системи стягнення податків.

Отже, у податковій політиці необхідна зміна пріоритетів — особливо це стосується перетворення податків із виключно фіскального інструменту на інструмент активного регулювання економіки. Сприяння економічному відродженню, забезпечення довгострокового економічного зростання мають стати найважливішим завданням податкової системи України.

ВИСНОВКИ

Історія розвитку людського суспільства свідчить, що в різні періоди існували різноманітні податки. Проте, найбільшого розвитку податки досягають в умовах розвинутої ринкової економіки. Вони стають об'єктивним елементом фінансових відносин між державою та юридичними і фізичними особами.

З здобуттям незалежності Україна почала проводити свою податкову політику, формуючи власну податкову систему. Це був нелегкий період тому, що не можна і недоцільно водночас відійти від усієї попередньої практики. Проблема полягає в тому, що планова і ринкова економіки базується на протилежних варіантах розподілу ВВП і формування доходів бюджету.

На початках спостерігалось суто фіскальна спрямованість податкової політики. Зокрема, далася в знаки первинність фіскальної функції податків, а також історичні передумови становлення податкової системи України. Тому, щоб не причинити бюджетної кризи, необхідно було податковими методами забезпечити надходження до бюджету адекватні тим, що існували за умов командно – адміністративної економіки.

Наслідком фіскальної податкової політики стало встановлення надмірного рівня оподаткування в країні, відбулося зниження реального ВВП.

З 1995 року в Україні взято курс на зниження оподаткування і стимулювання підприємницької діяльності.

Вся історія податкової політики зводиться до пошуків ідеалів оптимального оподаткування. З одного боку податки мають забезпечити сталу фінансову базу держави, а з іншого – залишити достатньо коштів підприємствам і громадянам, з метою збереження максимальної зацікавленості в результатах діяльності. Це досягається за умови наукового поєднання критеріїв податкової політики: фіскальної достатності, економічної ефективності, соціальної справедливості, стабільності, гнучкості. Оптимальне поєднання перелічених критеріїв є важливим методом в реалізації завдань податкової політики, що проводиться в країні. Тобто: забезпечити необхідну суму надходжень до бюджету, дати стимул для розвитку підприємницької діяльності, враховувати інтереси кожного підприємства, кожного члена суспільства, швидко адаптовуватись при зміні економічної ситуації у країні.

На практиці проявом податкової політики, що здійснюється в державі, виступає податкова система країни.

Необхідно зазначити, що у вітчизняній науці немає єдиного трактування складу і суті податкової системи. Різні автори по різному підходять до цього питання, використовуючи такі терміни, як "податкова система" і "система оподаткування". Останній термін використовується частіше, оскільки він продекларований Законом України "Про систему оподаткування". На нашу думку, сутність податкової системи полягає у встановленні в державі податків і зборів у їх взаємозв'язку із платниками і податковими органами.

Проведені дослідження свідчать, що ефективність податкової системи низька. Вона не повною мірою забезпечує надходження до бюджету та державних централізованих фондів для вирішення соціальних і економічних проблем. Звідси невідкладність підвищення ефективності податкової систему.

Основні концепції її вдосконалення викладено в проекті Податкового кодексу, розробленого Кабінетом Міністрів України. Особливість полягає в еволюційному підході, відповідно до якого не передбачаються революційні зміни у складі, структурі податків, механізмів їх обчислення і справлення. Передусім має бути збережений порядок обкладання податками, що становлять основу діючої системи України – та податку на прибуток підприємств.

З метою реалізації завдань податкової політики та необхідності вдосконалення податкової системи необхідно:

1) знизити частку обов'язкових платежів у ВВП. Проте, не можна ніяк цю частку фіксувати. По-перше, вона не є сталою величиною (навіть при стабільному законодавстві), а змінюється зі зміною добробуту суспільства, зростанням ВВП. По-друге, єдиним науковим підґрунтям її визначення на певному етапі розвитку суспільства може бути окреслення функцій, що їх бере на себе держава відповідно до затвердженої концепції державного регулювання та обсягу державних витрат, які необхідні для виконання її функцій.

Оскільки ці питання в Україні не врегульовані, немає об'єктивних підстав для визначення оптимальної на даному етапі частки податків у ВВП.

2) ми підтримуємо пропозицію Кабінету Міністрів, щодо скорочення загальної кількості податків з 35 до 23. Воно покликане засвідчити серйозність намірів щодо зниження загального рівня оподаткування в країні.

На нашу думку, скорочення загальної кількості обов'язкових платежів доцільне, коли йдеться про скасування тих податків, надходження від яких до бюджету незначні порівняно з витратами на їх адміністрування, а також про об'єднання податків, що мають спільну базу оподаткування, єдиний чи схожий порядок обчислення і справляння.

Отож, їх об'єднання підвищить ефективність податкового адміністрування, зробить податкове законодавство простішим і зрозумілішим для платників.


 
 

Цікаве

Загрузка...